Het verleden, NU … en de toekomst

“Stem met de kennis van nu”. De technisch analist bestudeert het verleden om de toekomstige trends te voorspellen. Het probleem is evenwel dat nog voor de inkt van de researchpublicatie droog is, de markt alweer bezig is om nieuwe feiten in te prijzen. Het technisch spel laveert tussen reageren en anticiperen. Enerzijds de trend respecteren, anderzijds voorbereid zijn op de tegengestelde beweging.

 

 

 

 

 

 

 

De echte kennis van zaken ligt besloten tussen de waarheid en ons geloof. Het is daarom dat in de wekelijkse publicatie van LOEF Timing, Trends & Tactics een momentopname wordt geschetst van de trendfasen in de verschillende financiele markten en instrumenten: een foto van een momentopname van ‘money on the move’. Op basis van het geschoten plaatje kan even worden stilgestaan bij enkele variabelen. Hoe staat de beurskoers ten opzichte van het kortetermijn koersgemiddelde. Hoe verhoudt het kortetermijn gemiddelde zich tot het langetermijn koersgemiddelde. Als we gedefinieerd hebben waar we naar moeten kijken, dan kunnen we focussen op o.a. de vraag wat we met de opgedane kennis doen. We kunnen op basis van de drie variabelen (beurskoers + 20-/120-daags koersgemiddelden) een legenda maken om de verschillende stadiums in de trend kleur te geven.

Legenda LOEF-grafieken

 

 

 

 

 

DAX-grafiek

 

 

 

 

 

De grafiek van de DAX is nu blauwgekleurd, dus er is sprake van een sterk opwaarts momentum. Dus? …met de kennis van nu! dient de DAX-belegger ‘long’ gepositioneerd te zijn.

Download researchrapport LOEF Timing, Trends & Tactics 28 oktober 2013: LOEFTTT271013