Patroonherkenning

Op 24 september jl. berichtte Het Financieele Dagblad over een onderzoek van Said Business School (onderdeel van universiteit van Oxford), waaruit zou blijken dat  tussen 1999 en 2011 de door analisten geadviseerde aandelen het gemiddeld 1,1% slechter deden dan andere aandelen. Kortom, wie op zoek is naar beleggingsadviezen moet oppassen met de aanbevelingen.

Afgelopen weekend hekelde Nassim Taleb (bekend van het boek ‘de zwarte zwaan’) de zogenaamde schijnexactheid van statistieken. Analisten beheersen (veel) minder dan ze pretenderen te kunnen beheersen. Met deze stelling is LOEF Technische Analyse het helemaal eens. Daarom is het van belang om bij het vormen van een oordeel vooral te concentreren op zaken die we kunnen beheersen. Focus op datgene wat we kunnen begrijpen en ook redelijk goed kunnen volgen.

LOEF Technische Analyse bepaalt op basis van de beurskoers in relatie tot de afgeleide 20-daags en 120-daags koersgemiddelden de richting van de kortetermijn en langetermijn trend en of er sprake is van een correctiefase in een opgaande trend of technisch herstel in een dalende trend. Criteria worden gehanteerd om tijdens het proces van stijgingen en dalingen tactische zetten te doen, zoals ‘kopen op zwakte’ als de trend stijgend is en vice versa. Dat is totaal iets anders dan proberen te voorspellen waar de beurskoers van morgen zich bevindt.

Toch is het de taak van de technisch analist om uitspraken te doen over de meest waarschijnlijke toekomstige richting van de beurskoers en dus kunt u in het besloten deel researchrapporten downloaden, waarin een visie wordt vermeld. Deze visie wordt ingegeven door enerzijds de uitkomsten van objectieve criteria van trendvolgende technieken en anderzijds op basis van waarnemingen gekoppeld aan een jarenlange ervaring met bull- en bearmarkten.

Patroonherkenning is erg belangrijk, maar moet niet worden overschat noch onderschat. Wanneer u zich goed realiseert dat we allemaal geneigd zijn te zoeken naar een bevestiging van onze eigen theorie, wees dan ook bewust van de beperkingen die dat met zich meebrengt. Vergeet de glazen bol en neem kennis van de feitelijkheden. Met die boodschap wordt u uitgenodigd om in te loggen en uw eigen oordeel te vellen en/of te toetsen.

 

Download researchrapport LOEF Timing, Trends & Tactics 7 oktober 2013: LOEFTTT071013

Download researchrapport LOEF de Technician: technician071013