toegepaste wiskunde

Het werken met grafieken en met coordinaten is de wiskundige niet vreemd. Dankzij de toegepaste wiskunde kan er orde worden geschapen in de ogenschijnlijke chaos van alledag. De technisch analist probeert niet anders. De meest bekende (maar ook onbegrepen) toepassingen voeren terug op de gulden snede, het verhoudingsgetal 1,618 (of 0,618). De AEX is op een belangrijk verhoudingsgetal gestuit.

In het besloten deel van deze website ziet u in de wekelijkse publicatie niet alleen wat de status is van de trends en de relatieve aantrekkelijkheid van de onderdelen, maar ook situaties die eerder zijn besproken en voorspeld. De Fibonacci-getallen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, etc. zijn belangrijk in het proces van stijgingen en dalingen in beurskoersen.

Ter verduidelijking van de verkregen gulden snede ratio volgt hieronder een overzicht van vermenigvuldigingen en delingen in de Fibonacci-getallenreeks:

 

 

 

 

 

 

 

In de AEX werd recent – op 14 augustus 2013 – een top gezet op 380,18 waarna de beursgraadmeter terugviel. Mogelijk is deze top van groot belang (zie ratio’s in de grafiek vanaf 2000).

 

 

 

 

 

De stijging in de AEX vanaf de bodem in 2009 bedraagt 50% respectievelijk 38,2% van het aantal punten koersverlies in de bearmarktfase 2007 t/m 2009 en 2000 t/m 2003.

Nu valt er veel kritiek te leveren op de samenstelling en daarmee representativiteit van de AEX-index, echter een onderzoek naar de Europese DJ Stoxx 600 index levert een conclusie op die de Fibonacci-analyse in de AEX in een betekenisvol daglicht plaatst. De natuurwetten hebben zeker oog voor symmetrie en gulden snede verhoudingen en dat geldt ook voor het massagedrag van beleggers in Europa (of elders zo u wilt).

U gelooft dit niet? Kom het zien en neem een (proef)abonnement, zodat u het actuele wekelijkse rapport LOEF Timing, Trends & Tactics d.d. 25 augustus 2013 kunt downloaden en met eigen ogen kunt zien hoe de toegepaste wiskunde voor u waardevolle informatie geeft.

Download wekelijks researchrapport LOEF Timing, Trends & Tactics: LOEFTTT250813

Download dagelijks rapport LOEF DE TECHNICIAN: technician260813