Dividendrendement of koersresultaat?

Op maandag 17 juni jl. verscheen in Het Financieele Dagblad een column over het dividendrendement en het koersresultaat van het aandeel ROYAL DUTCH SHELL. Beleggers die een ‘buy & hold’-strategie hanteren hoeven niet naar de koersgrafiek te kijken, want het jaarlijks terugkerende dividend geeft een fundamenteel argument om vooral niets te doen (of het belang uit te breiden).

De koersschommelingen in de afgelopen 15 jaar zijn voldoende groot van omvang voor de dynamische belegger om proberen laag te kopen en hoog te verkopen. Beleggers kunnen het aandeel Royal Dutch Shell nu kopen rond de laagste koersniveaus van afgelopen twaalf maanden.

Royal Dutch Shell op dagbasis vanaf augustus 2012

 

 

 

 

 

Echter, …elke belegger die in de afgelopen maanden rond EUR 24,50 aandelen Royal Dutch Shell kochten (februari, april en juni 2013) doen er verstandig aan om grenzen te stellen aan verkoopdruk. Immers, afgaande op de hellingshoeken van het 20-daags en 120-daags gemiddelde is de onderliggende trendmatige beweging op maandbasis en op basis van zes maanden dalend. En het dividendrendement kan onvoldoende blijken om doorgaande verkoopdruk op te vangen, zo leert het verleden (zie onder).

Royal Dutch Shell op weekbasis vanaf 1997

 

 

 

 

 

Een daling onder de (groene) stijgende meerjarige steunlijn en daling van het 20-daags gemiddelde onder het 120-daags gemiddelde leidde deze eeuw tot twee keer tot dramatische koersdalingen. De koersdaling naar een 12-maands dieptepunt in het aandeel Royal Dutch Shell staat in schril contrast met het feit dat diverse beursindex thans met een 12-maands hoogtepunt flirten. Optimisten die nu afgaande op de mediaberichten omtrent economisch herstel besluiten om het aandeel Royal Dutch Shell aan te houden, hopen natuurlijk dat de vraag naar olie aantrekt en dat Royal Dutch Shell hiervan profiteert. De praktijk leert anders (zo weet elke abonnee die recent LOEF Timing, Trends & Tactics heeft gelezen). Een stijgende van ‘gasoline’ / ‘petroleum’ vertaalt zich niet naar koersstijging in het aandeel Royal Dutch Shell tot nu toe.

Pessimisten zullen wijzen op de recente tegenvallende cijfers van Royal Dutch Shell begin deze maand. Hoe dan ook, de strekking van het artikel ‘dividendrendement of koersresultaat?’ dwingt beleggers goed na te denken wat de te verwachten opbrengst is per aandeel over een duur van een jaar en de risico’s van een koersdaling binnen een periode van een jaar. De koersrisico’s ogen groter dan de bedrag dat aan dividend tegemoet kan worden gezien. Gelukkig is de stijgende trend op basis van klassieke technische analyse met behulp van de stijgende steunlijn nog intact. De hellingshoek van het 120-daags gemiddelde suggereert echter toenemende risico’s van een trendbreuk.

Een suggestie is te luisteren naar wat de (richting van de) markt dicteert. In het besloten deel van deze website kunt u een dagelijks rapport downloaden, waarin u diverse aandelen kunt vinden die in een kortetermijn en langetermijn stijgende trend bewegen en ook nog relatief sterker presteren dan de beursindex. Als u zich daar nu eens op focust en afscheid neemt van alles wat niet (langer) bijdraagt aan een positief beleggingsresultaat dan nemen de kansen op een getotaliseerd beter eindresultaat toe. Het is maar een idee….en registreren is gratis, dus kijk rustig een weekje rond wat LOEF Technische Analyse voor uw kan betekenen.

DOWNLOAD RAPPORT LOEF DE TECHNICIAN 8 augustus 2013technician080813