Dynamische Asset Allocatie

In de zojuist verschenen publicatie LOEF Timing, Trends & Tactics treft u een overzicht aan van de trendstatus van een vijftal Exchange Traded Funds genoteerd aan de New York Stock Exchange. Deze trackers volgen de ontwikkelingen in de obligatiemarkten, aandelenmarkten, grondstoffenmarkten, vastgoedmarkten en edele metalen. Hieronder ziet u het koersverloop in 2013.

Koersverloop van tickersymbolen AGG, ACWI, GSG, RWO en GLD in 2013

 

 

 

 

 

In het algemeen wordt spreiding van vermogenstitels aanbevolen omdat in geval van alle eieren in een enkel mandje er een kwade kans bestaat dat u met de scherven blijft zitten als u verliefd raakt op dat ene aandeel (denk aan IMTECH dit jaar) of een edelmetaal dat al 11 jaar aaneengesloten blonk (denk aan goud, zie geelgekleurde grafiek rechts). Zelfs als u denkt dat dit veilig is, omdat alles in ‘veilige’ obligaties is belegd (zie groengekleurde koersgrafiek links), dan ziet u wat er kan gebeuren.

Wanneer u kunt spreiden, dan is dat in het algemeen toch wel aan te raden. In een dynamische wereld als deze waarin de beurskoersen flink op en neer kunnen bewegen en er geen bel gaat op het hoogtepunt of dieptepunt lijkt het verstandig om selectief te zijn. Bijvoorbeeld…u belegt alleen wanneer er sprake is van een bodemproces en/of een stijgende trend. U heeft hier uw richtlijnen voor, zo niet…LOEF Technische Analyse hanteert de stand van de beurskoers ten opzichte van haar afgeleiden 20/120-daags koersgemiddelden om te bepalen of de trend stijgend is of dalend danwel bodemvorming vertoont of topvorming. LOEF pleit voor een wekelijkse ‘reality-check’ en adviseert alleen beleggingen op te bouwen en aan te houden bij een bodemproces of stijgende trend. De vraag is dan…hoeveel?

Hoe groot moet het belang zijn van aandelen indien alleen deze categorie in een bodemproces of stijgende trend beweegt en de overige asset-classes in een dalende trend bewegen of topvorming vertonen? U kunt kiezen voor 100% aandelen, omdat de overige beleggingscategorieen op dat moment geen waarde toevoegen, maar hoe zit als bijvoorbeeld grondstoffen opeens ook in een bodemproces belanden? Hoeveel procent maakt u vrij uit het aandelenbelang om grondstoffen in portefeuille te nemen? En wat als er meerdere asset classes zich melden voor een bodemproces of stijgende trend?

LOEF Technische Analyse heeft een dynamisch asset allocatie weging samengesteld op basis van bovenvermelde vijf ETF’s. In het besloten deel ziet u wat het resultaat kan zijn door de wegingen van de vijf ETF’s op basis van de trendfase aan te passen op basis van wekelijke momentopnamen. Misschien is het iets voor u?

Neem een kijkje / proefabonnement en oordeel zelf. Het kost u niets. De enige inspanning ligt bij LOEF Technische Analyse die elk weekend weer de balans opmaakt en vervolgens kijkt of er wegingen aangepast moeten worden. Dus NIET gissen wat er allemaal kan gebeuren en op basis daarvan handelen, maar puur mathematisch de beleggingswereld benaderen. Als u ingelogd bent…vergeet dan niet de dagelijkse nieuwsbrief LOEF DE TECHNICIAN (EUR 12,10 per maand) of LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS (EUR 36,30 per maand incl. DE TECHNICIAN) te downloaden.

Download LOEF DE TECHNICIAN: technician220713

Download LOEF TIMING, TRENDS & TACTICS: LOEFTTT220713

Afhankelijk van de trendstatus in 2013 is waar mogelijk spreiding gerealiseerd in de vijf ETF’s, waarbij (R)anking 1 het zwaarste gewicht heeft en (R)anking 5 het lichtste gewicht. E.e.a. leidt tot de volgende overzichten (= simulatie):