X / Y = oplossing

Elke week publiceert LOEF Technische Analyse in de nieuwsbrief ‘Timing, Trends & Tactics’ een overzicht van een vijftal ETF’s gerelateerd aan de beleggingscategorieen aandelen, beursgenoteerd vastgoed, obligaties, grondstoffen en edele metalen. Beleggers spreiden bij voorkeur hun vermogen over verschillende asset classes. Maar deze moeten dan wel waarde toevoegen.

Deze week zien we in twee asset classes verbeteringen. Wanneer we regionaal de trends in ogenschouw nemen omgerekend in euro’s dat blijkt sommige trends positief, sommige negatief en waarachtig een aantal in een bodemproces. Dit heeft niets te maken met voorspellen of een subjectieve visie, maar toepassing van drie variabelen ten opzichte van elkaar: de beurskoers en de afgeleide 20-daags en 120-daags koersgemiddelden. De koersdaling in de AEX bleek eind juni dermate omvangrijk, dat er sprake was van topvormingskarakteristieken. Momenteel is het omgekeerde aan de hand. De snelheid en kracht van het herstel duwen de AEX in de fase van bodemvorming. Nogmaals, dit is geen voorspelling, maar een kwalificatie op basis van kwantitatieve criteria. Geen emoties, maar kille feiten. De AEX noteert boven het 120-daags gemiddelde, maar het 20-daags gemiddelde noteert nog onder het 120-daags gemiddelde. Gevolg? de korte termijn is ‘stijgend’, de lange termijn ‘dalend’, maar dankzij de stijging van de beurskoers boven het 120-daags gemiddelde is sinds 4 juli – de dag van Draghi’s ‘historische belofte’ – de AEX dus in bodemproces.

Over het wel of niet doorzetten van het recente koersherstel zijn de technisch analisten verdeeld. Het heeft overigens weinig zin om proberen de uitkomst te voorspellen. Beter is het naar de mening van LOEF Technische Analyse om een methode te hanteren die op de lange termijn waarde toevoegt. Korte termijn ‘failures’ maken hier trouwens onderdeel van uit. Toch kunt u de kansen aan uw zijde krijgen. Laten we op basis van de beurskoersen en afgeleide gemiddelden een blik werpen op de trendfasen van de verschillende individuele aandelen uit de AEX-index:

Trendfasen AEX-aandelen op basis van slotkoersen d.d. 15 juli 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aandeel Randstad Holding was op maandag 15 juli met een koerssprong van 3,78% een opvallende positieve uitschieter. Het aandeel breekt ook uit (zie grafiek).

Randstad op dagbasis + MACD van relatieve sterkte t.o.v. AEX

 

 

 

 

 

Randstad op weekbasis + MACD van relatieve sterkte t.o.v. AEX

 

 

 

 

 

De grafiek op weekbasis is veranderlijk voor groengekleurde ‘nul’ in de kolom ‘RSK’ (= relatieve sterkte koopsignaal). Uit het overzicht kunt u afleiden dat een week geleden ArcelorMittal een relatieve sterkte koopsignaal gaf en Reed Elsevier twee weken geleden. SBM Offshore begint aan een fase van ‘underperfomance’ (let op … de week is nog niet voorbij, dus de signalen in deze zijn voorbarig). Wat u in elk geval kunt onderscheiden zijn de positieve trends en daarbinnen volgens de kolom RS (= relatieve sterkte), welke aandelen op weekbasis relatief sterker presteren dan de AEX index: dit zijn Aegon, PostNL, Reed Elsevier, Aegon, TNT Express, DSM, ING en ASML Holding. Daarnaast zien we outperformance in de aandelen Fugro en Royal Dutch die thans een bodemproces zijn gestart.

Er worden vier fasen onderscheiden, het aantal aandelen uit de AEX dat in een ‘stijgende trend’ beweegt of zich in een ‘bodemproces’ bevindt is in de meerderheid. Wat Edward Loef als chartist subjectief denkt doet er niet toe. De feiten liggen er. Natuurlijk is dit een momentopname, waarbij er verder een rangschikking is gemaakt op basis van de vijfdaagse koersperformance. U ziet onmiddellijk wat ‘hot’ is en wat ‘not’. Wie de trend respecteert kan er voor kiezen de gehele index te kopen via een indextracker, echter hierin bevinden zich ook de aandelen die in een dalende trend bewegen en daardoor drukken op het totale rendement. Misschien is het daarom beter om selectief te zijn. Hieronder treft u op basis van weekdata een overzicht aan. De week is nog niet om en daardoor zijn subtiele verschillen in de uitkomst mogelijk, maar de boodschap is….

...zoek de oplossing door X gedeeld door Y.

Trendoverzicht + relatieve sterkte t.o.v. AEX-index op weekbasis

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke week wordt de beurskoers van elk individueel aandeel uit de AEX gedeeld op de slotkoers van de AEX-index….dus wiskundig is de formule X / Y. Naarmate het aantal weken verstrijkt kan de uitkomst van X / Y in een lijngrafiek worden weergegeven. Een stijgende lijn geeft aan dat onderliggende waarde sterker presteert dan de AEX en vice versa. Om de wekelijkse ruis van stijgingen en dalingen in een trendmatige beweging te vatten wordt van de relatieve sterkte een tweetal gemiddelden afgeleid. Deze afgeleide is de MACD-indicator. Voor een toelichting a.u.b. even googlen. Opwaartse en neerwaartse kruisingen in deze MACD-indicator geven het begin en einde aan van een fase van outperformance. U kunt aan de hand van de plussen vermeld in de kolom RS zien welke aandelen uit de AEX-index relatief sterk presteren. Wanneer u zich hier op concentreert en de rest mijdt, behoudt u een fris en fruitige fruitmand. Dit wil niet zeggen dat u tussentijds geconfronteerd kan worden met veranderingen die u liever niet ziet, maar dat hebben we toch niet in de hand. In dat geval nemen we afscheid en zoeken we het betere alternatief.

In het besloten deel van deze website zijn zojuist de dagelijkse overzichten bijgewerkt aangevuld met informatie op basis van weekanalyses. Zo kunt u afstand nemen van de waan van de dag en de winnaars snel selecteren.

Trendoverzicht AEX (aangevuld links met relatieve sterkte kortetermijn + langetermijn

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht AMX 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ Stoxx 600 sectoren