Het Amerikaanse kaartenhuis

Vorige week werd bekendgemaakt dat er in juni netto 30.000 banen op de Amerikaanse arbeidsmarkt zijn bijgekomen. “Dat voedt speculaties dat de Fed sneller dan verwacht zal beslissen tot het terugschroeven van de stimulering‘ meldde Het Financieele Dagblad afgelopen weekend.

De rentestijging zorgt voor een toenemende belangstelling voor de Amerikaanse dollar. Maar een stijgende Amerikaanse dollar is weer slecht voor de Amerikaanse export. En rentestijgingen zijn slecht voor de Amerikaanse huizenmarkt. Ben Bernanke gaf recent aan ook naar de huizenmarkt in de Verenigde Staten te kijken. Zou Bernanke ook naar de koersgrafiek van de Amerikaanse ‘homebuilders’ kijken? Immers, beurskoersen voorspellen in het algemeen het fundamentele nieuws. Het kan dan voorkomen dat op enig moment er sprake blijkt van een Amerikaans kaartenhuis.

Nu denken sommigen wellicht ‘wat een doemdenker is die LOEF toch‘. LOEF hoopt van niet. LOEF bestudeert het verleden om de toekomst te begrijpen. Twee voorbeelden van publicaties in 2005 uitgebracht onder de vlag van Effectenbank Stroeve zijn bedoeld om uw kritische geest verder aan te scherpen of te prikkelen:

Publicatie 8 augustus 2005 over ‘lange rente loopt verder op’….

 

 

 

 

 

 

 

Nog diezelfde maand verscheen er een andere update over ‘Market Timing’…

 

 

 

 

 

 

 

De technische analyse conclusie destijds blijkt achteraf ‘historisch’, vooral gelet op de ‘historische belofte’ die de centrale bankiers in de jaren daarna telkens weer gedwongen waren af te geven.

 

 

 

 

 

 

Achteraf blijkt pas of beleggers/investeerders rationeel of irrationeel zijn geweest.

 

 

 

 

 

 

Het plaatje hierboven is afkomstig uit een presentatie in de eerste helft van 2011…dus bijna zes jaar later! Op het moment van publiceren van een nieuwsbrief of een column over technische analyse is er (helaas) zelden aandacht voor scenario’s die strijdig zijn met de op dat moment heersende opinie. Niemand (of slechts weinigen) willen horen dat een mooie opgaande trend de langste tijd heeft gehad en/of van richting veranderd.

Hoe dan ook…in de nieuwe wekelijkse publicatie LOEF Timing, Trends & Tactics kunt u uw persoonlijke gedachten laten gaan over wat alle ogen kunnen zien en wat alle vingers kunnen aanwijzen (in de grafiek).

Download wekelijks rapport LOEF Timing, Trends & Tactics: LOEFTTT080713

Download dagelijks rapport LOEF DE TECHNICIAN: technician080713

In de wekelijkse rapport kunt u zien dat de hoofdcyclus voor alle asset-classes momenteel ‘dalend’ is. Dat wil niet zeggen dat er positieve uitzonderingen op de regel zijn. De kwantitatieve regels om trends en cycli in kaart te brengen zijn een momentopname en worden door LOEF Technische Analyse gebruikt als navigator voor de subjectieve interpretaties in de rol van chartist (lees: voorspeller).

Trendcyclus Asset Allocatie instrumenten…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendcyclus lokale beursindices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendcyclus sectoren V.S. en Europa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendcyclus grondstoffen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendcyclus valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50 index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Dow-30 stocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices