Voorzichtig…

Een ingezonden vraag aan LOEF: “Het valt mij op dat u hoofdzakelijk in uw publicaties gericht bent op topvorming en minder op bodemvorming, terwijl deze over het algemeen zich duidelijker vormen (lees: beter voorspelbaar zijn) dan toppen: Heeft dit een bepaalde reden?’. Het antwoord op deze vraag werd ruim 11 jaar geleden geleden al gegeven.

Een toelichting…de basis van de technische analyse werd gelegd door Charles Dow via de Dow Theorie. In deze theorie wordt het bestaan van trends erkent en aangegeven dat de kortetermijntrend ondergeschikt is aan de langetermijntrend. Beleggers zouden zich moeten focussen op de Primaire trend, dit is de trend dit vaak langer dan een jaar aanhoudt. Deze trends worden regelmatig onderbroken door correcties, aangeduid als ‘secondary reactions’ welke in de regel enkele maanden in beslag nemen. De ‘minor’ trends – de bewegingen op dagbasis tot ca. 3 weken – is van ondergeschikt belang.

Dan hebben we in de meerjarige beleggingshorizon nog de verschillende cycli, denk aan o.a. Kitchine, Juglar en Kondratieff-cyclus. Het is deze laatstgenoemde cyclus, waar LOEF Technische Analyse aan refereert (zie afbeelding uit 2002).

 

 

 

 

 

 

Als u de cyclus heeft bestudeert, dan weet u dat na de oogstperiode (= herfst), de meest vervelende fase aanbreekt en dat is de winterperiode, waarin de deflatoire krachten vaak doorschieten naar deflatie met als gevolg Japan-achtige taferelen, zoals de eliminatie van schulden, geld en capaciteit en een afnemend vertrouwen met kenmerken van afbraak en depressief sentiment tot gevolg. We bevinden ons momenteel ruim 11 jaar later en als u het LOEF Technische Analyse nu zou vragen wat de algemene beleving is, dan is dat toch de indruk dat er (door de autoriteiten, lees: regeringen en beleidsmakers) momenteel heel veel wordt afgebroken en dat de centrale bankiers thans alle moeite doen (lees: ‘whatever it takes’) om een depressie te voorkomen / af te wenden. Alsof we in staat zijn om de natuur naar onze hand te zetten. Dat is vragen om problemen.

Elk van de Kondratieff-seizoenen nemen gemiddeld 17 tot 18 jaar in beslag dus … we zijn nog niet klaar met de economische winter. De abonnees die de meest recente publicatie van LOEF Timing, Trends & Tactics hebben gelezen weten (nu) precies waar we ons in de golfbeweging bevinden en waarom ‘CAUTIOUS’ volgens LOEF Technische Analyse op dit moment de juiste aanduiding is.

Het Bijbelboek Spreuken geeft in deze ons een overpeinzing mee: ‘Waar visie ontbreekt, verkommert het volk’. Uit de media kunnen we recent vernemen dat de voedselbanken momenteel voedsel tekort hebben om aan alle vraag te voldoen. De website www.nieuwsblad.be berichtte op 31 oktober 2012: ‘Nooit zo veel mensen thuis met depressie’.

Er zijn dus kortetermijntrends en langetermijntrends en de kunst is om in het ritme van stijgingen en dalingen, bodem- en topvorming de momenten te herkennen op basis waarvan koersdalingen worden aangegrepen om ‘laag te kopen’ en koersstijgingen worden benut om ‘hoog te verkopen’. Dat is gemakkelijker opgeschreven dan uitgevoerd, maar zonder een visie of plan van aanpak verkommert vroeg of laat het resultaat.

In het besloten deel van deze website treft u de technisch/kwantitatieve uitkomsten aan van de trendanalyse in iShares MSCI All Countries World Index (even inloggen / registreren derhalve).

Om volledige publicaties in te zien dient u ingelogd te zijn.

Heeft u een inlognaam klik dan hier.
Heeft u nog geen inlognaam klik dan hier om u te registeren.

Heeft u vragen of verzoeken, dan kunt u deze mailen via de contact pagina.

Edward Loef
Certified Financial Technician