Zicht op de toekomst

“We study the past to understand the future”, luidt de slogan van The International Federation of Technical Analysts (IFTA) in de Verenigde Staten. De filosoof George Santayana (1863 – 1952) deed eerder een roemruchte uitspraak: “Those who cannot remember the past are condemned to repeat it”.

Kijk nog even terug naar de publicatie op deze website van 16 juni jl. over de oliecrisis van 1973 – 1974. U kunt dan niet alleen de universele Fibonacci-spiraal in de aandelenkoersen aan het werk zien, maar ook het rapport ‘LOEF Timing, Trends & Tactics’ downloaden van 15 april jl., waarin de voorspelling van een draaipunt in de Amerikaanse aandelenmarkt in de maand mei dit jaar werd toegelicht op basis van Fibonacci-getallen.

LOEF Technische Analyse is er zich van bewust dat deze meer spirituele benadering van belangrijke draaipunten in termen van tijd en prijs lastig is uit te leggen. Het belangrijkste wat u vandaag moet onthouden is het fenomeen van groei en verval. Als er sprake is van groei en we denken in termen van een stap vooruit en een stap achteruit, dan al bij groei minimaal twee stappen vooruit gezet moeten worden om na een stap achteruit toch progressie te hebben geboekt. In deze gedachtenlijn heeft Ralph Nelson Elliott – een Amerikaanse accountant in de jaren dertig – ontdekt dat de aandelenkoersen drie stappen vooruit doen onderbroken door twee stappen terug. Er is dan sprake van in totaal vijf golfbewegingen. Zolang de opwaartse impulsgolven maar groter zijn dan de neerwaartse correcties dan zal er sprake zijn van groei. Correcties zijn gemakkelijk te herkennen, omdat er dan sprake is van ‘ups’ en ‘downs’, waarvan de bewegingen elkaar overlappen. Dit principe geldt voor zowel kortetermijn als langetermijn bewegingen. In het besloten deel van deze website krijgt u hierdoor ‘zicht op de toekomst’ aan de hand van een historisch vergelijk.

WAT KUNT U VERWACHTEN IN DE TOEKOMST?

Afgelopen zaterdag plaatste De Financiele Telegraaf een aardig artikel over ‘technische analyse’ volgens Jeff Hochman, Hoofd van de Technische Analyse bij Fidelity Worldwide Investment. Een citaat van Jeff Hochman is voor iedereen die zicht wil hebben/krijgen op de toekomst belangrijk: “Koerspatronen kun je herkennen, omdat deze zich in het verleden vaker hebben voorgedaan”. Jeff zei verder: “Als iedereen, 100% van de beleggers, bullish is over een aandeel en iedereen het uiteindelijke bezit, wie blijft er dan over om deze aandelen nog te kopen?”. Fundamenteel analisten weten volgens Jeffs ervaringen dat ‘technische analyse ze voor fouten kan behoeden’. En daar zijn ook voldoende argumenten voor. In een presentatie gaf Jeff aan dat de technische analyse als een objective ‘reality check’ kan worden gebruikt en hierdoor de mate van vertrouwen in de koop- of verkoopargumenten kunnen toenemen. De grafieken hebben ons een boodschap te vertellen (voor wie er oog voor heeft). De grafieken vertellen ons iets over de psychologische status waarin de markten zich bevinden en met deze informatie is er behoud en groei van het vermogen te realiseren.

Maar…Charting, het trekken van lijnen is subjectief. Jeff dringt beleggers vooral op het hart om bij een technische analyse altijd bewust te zijn van ‘hoever vooruit’ gekeken wordt. Ook dit is een uitstekende invalshoek, want het kan best zijn dat de beurskoersen in de komende maand stijgen, maar in het komende jaar dalen. Gebruikt u dan de technische analyse van vandaag (the present) om te kopen om van de kortetermijn verwachte stijging te profiteren, of juist de verkopen tijdens de stijging om vervolgens geen last te hebben van koersdalingen in het komende jaar?

Voor aandelen verwacht Fidelity ‘een zijwaartse beweging in de VS en Europa, binnen een brede trend met daarbinnen grote uitslagen. Begin 2015 wordt het wat rustiger en kan de opwaartse langetemijntrend zich verder ontplooiien‘ (bron: De Financiele Telegraaf / The State of The Markets Fidelity Worldwide Investment 15 juni 2013).

In het wekelijke rapport LOEF Timing, Trends & Tactics dat thans wordt voorbereid treft u o.a. de volgende koersgrafieken aan:

Dow Jones Industrial Average 1965 t/m 1980

 

 

 

 

 

S&P 500 index t/m heden + beursvisie o.b.v. het verleden:

 

 

 

 

 

U ziet in de koersgrafieken het A-B-C-D-E-patroon de elkaar overlappende bewegingen in de S&P 500 index afgelopen jaren en in de Dow Jones Industrial Average in de periode 1965 t/m 1980.

In de technische analyse literatuur vermeldt het Elliott Wave Principe over ‘D waves’ ┬áhet volgende: “D waes, being advances within corrective waves, are as phony as B waves. The rise from 1970 to 1973 was wave D within the large wave IV of Cycle degree’. Meer hierover leest u in het rapport LOEF Timing, Trends & Tactics.

DOWNLOAD RAPPORT LOEF TIMING TRENDS & TACTICS 1 JULI 2013: LOEFTTT010713

 

Ingezoomd rond topvorming golf ‘D’ in 1973

 

 

 

 

 

De trendbreuk eind 1972 werd gevolgd door een nieuwe rally naar een hogere top, maar daarna startte de ‘bear’markt 1973 t/m 1974. Het verleden zou ook dit keer weer heel goed een gids voor de toekomst kunnen zijn.