Short term trading

Zonder te willen bagatelliseren…veel actieve beleggers kijken minimaal 1x per dag naar de beurskoersen. En er is een categorie ‘daytraders’ die de hele dag aan het beursscherm is gekluisterd. Waar kijken deze mensen naar bij hun koop- en verkoopbeslissingen? Door wat of wie laten zij zich leiden. Is dat emotie? Zijn het de commentaren en beursvisies van de zgn. goeroes? Of hebben zij misschien een plan?

Een ding is zeker…degene die met een plan van aanpak zich op de beurs waagt heeft een grotere kans op succes dan wanneer dit niet het geval is. Als je niet weet waar je naar moet kijken dan eindig je waarschijnlijk ergens anders (op een plek waar je mogelijk helemaal niet wilt zijn).

Wie de trendoverzichten in het besloten deel van deze website bekijkt ziet op basis van slotkoersen van de vorige handelsdag de status van de trend en de tactische koop- en verkoopsignalen die hier het beste bij passen om op termijn minimaal een kans op succes te boeken. Het is even puzzelen wat werkt en wat niet werkt, maar dan heb je ook iets waar je wat aan hebt. Wat een indicatie geeft waar je mee bezig bent.

Het verleden is onze enige gids. Op basis van opgedane ervaringen bouwen we (allemaal) verder aan ons voortschrijdend inzicht. Een voorbeeld.

VOORBEELD

De AEX toont op 5 juni om 11:53 uur de volgende technische gegevens:

Openingskoers: 357,93

Hoogste koers: 359,32

Laagste koers: 357,52

Actuele koers: 358,58

Conclusie: de AEX noteert om 11:53 uur boven de openingskoers. Vorige week vrijdag, afgelopen maandag en dinsdag sloot de AEX onder de openingskoers. Wie 1x per dag pas nabeurs in de gelegenheid is om zich bezig te houden met beleggingsvraagstukken (wat wil/moet ik kopen en wanneer?) ziet een dalende tendens. Op welk moment ziet deze belegger op basis van technische analyse zijn kans schoon om zijn slag te slaan en laag te kopen met een redelijke kans om hoger te verkopen?

AEX grafiek met ‘trading buy’-signalen vanaf november 2012

 

 

 

 

 

Tijdens de handelsuren registreert LOEF Technische Analyse een ‘trade buy’-signaal op basis van de hierboven genoemde intraday koersdata. Niemand weet om 11:53 uur of op basis van slotkoersen het ‘trade buy’-signaal er nog staat of is verdwenen. Het is daarom belangrijk om een keuze te maken in het beslistraject wanneer het moment aanbreekt om de conclusie te trekken iets wel of niet te doen. M.a.w. wie op basis van slotkoersen beleggingsbeslissingen neemt, moet wachten tot na de gong om 17:30 uur vanmiddag en weet dan pas of hij/zij vanaf de openingskoers morgenochtend tot actie kan overgaan of niet.

De intraday-belegger daarentegen zou als entrepeneur onder de (dag)handelaren kunnen besluiten om de slotkoers niet af te wachten, maar direct tot actie kunnen overgaan in het kader van ‘plan a trade and trade a plan’.

Wederom een voorbeeld (zie publicatie 24 mei jl. LOEF DE TECHNICIAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U las in de publicatie van 24 mei jl. o.a.: ‘Vermoedelijk zien we in de komende uren een technisch herstel met een overloop naar maandag tot ca. AEX 370, waarna een nieuwe dalingsronde volgt richting AEX 358’.

Even een opmerking voor de intraday traders: ….er is hedenochtend een ‘gap down’ geslagen tussen de hoogste intraday koers voor 11:53 uur en de laagste koersnotering gisteren op AEX 359,90 (‘gaps should be filled’).

Kortom…wie de recente inhoud heeft gelezen van de grafiek van de dag op deze website weet hoe belangrijk het is om met een plan van aanpak kansen en risico’s te vertalen naar een gunstige rendement-/risicoverhouding. Dat is belangrijker dan het achterna hollen van de visies van anderen.

Wilt u de werkelijke toegevoegde waarde van het ‘trade buy’-signaal weten?, neem dan even de moeite om u aan te melden/registreren. U krijgt vervoolgens toegang tot het besloten domein van deze website, waarin de statistieken van het ‘trade buy’-signaal worden getoond, waarna u zelf aan de slag kunt met de koop- en verkoopsignalen in de AEX, AMX, BEL-20, DJ Eurostoxx 50, DOW-30, Landenindices, bedrijfssectoren, grondstoffen en valuta.

Welkom in het besloten deel van LOEF Technische Analyse!

Wanneer het ‘trade-buy’-signaal wordt toegepast is er sprake van een actuele koers boven de openingskoers en een openingskoers die lager ligt dan de laagste koers van de voorgaande vier handelsdagen. De gedachte hierachter is het idee dat uit hoofde van ‘short term trading’ de actieve belegger een bevestiging wil krijgen dat er mogelijk sprake is van een bodemproces. Wanneer de koers zich opricht vanaf een dieptepunt is er op z’n vroegst een zichtbare indicatie omhoog. Op basis van deze gedachte wil de intraday trader of actieve belegger op basis van dagelijkse slotkoersen dan ook geen lagere niveaus meer zien dan het intraday dieptepunt van vandaag.

Op basis van deze condities kan worden getest wat de uitkomst is van deze ‘short term trading’-strategie in de verschillende 25 AEX-fondsen.

Handelsimulatie ‘short term trading’-strategie

 

 

Het resultaat van de backtest (zonder kosten) toont aan dat per saldo de tactiek waarde toevoegt. In plaats van voorspellen heet dit koersen beheersen en wie hiernaar consistent handelt is dan een ‘discipined trader’.

De ingenomen posities worden gesloten zodra de beurskoers een nieuw 20-daags dieptepunt noteert. De meeste dynamische beleggers zullen hier niet op wachten. Zij kiezen ervoor om na het innemen van een koopsignaal uit te kijken naar een ‘exit-strategie’ op een hoger niveau dan de ‘entry’. Een stijging van een tweedaags RSI boven 85 (in het voorbeeld hieronder) biedt de mogelijkheid om al heel snel de winst te verzilveren, voordat de waan van de dag de korte termijn winst weer wegvaagt. Immers, op dagbasis is er veel ruis. Echte trends vragen immers de nodige tijd en het nodige geduld om tot wasdom te komen, want een trend moet zichzelf ook kunnen versterken anders wordt het chaos.

 

 

 

 

 

Om te zien hoe e.e.a. werk treft u hieronder de koersgrafiek aan op basis van de koersdata om 12:45 uur….

 

 

 

 

 

Bovenin afgebeeld het resultaat van de short term trading buy strategie vanaf november 2012 en onderin afgebeeld de RSI(2).

Het valt u ook op dat dat het ‘trade buy’-signaal zoals getoond om 11:53 uur niet meer zichtbaar is. De condities zijn ook niet meer geldig, want de beurskoers noteert om 12:45 onder de openingskoers. Dit maakt tegelijkertijd duidelijk dat een keuze maken op basis van intraday beurskoersen alleen zinvol is, wanneer u ook in staat bent om de situatie (die binnen een uur kan veranderen) minimaal op uurbasis te volgen. De eindbelegger die op basis van slotkoersen op dagbasis beslist heeft minder stress! En de belegger die op basis van week- of maandslotkoersen belegt, die heeft nog minder stress.

Hieronder treft u de trendstatus aan van de beurskoersen op basis van slotkoersen van de voorgaande dag. Wellicht geven deze overzichten u koop- en verkoopsignalen te zien, die u kunt gebruiken als ‘second opinion’ voor uw eigen handelswijze.

AEX Trendstatus

 

 

 

 

 

 

AMX Trendstatus

 

 

 

 

 

 

BEL-20 Trendstatus

 

 

 

 

 

DJ Eurostoxx 50 Trendstatus

 

 

 

 

 

 

 

 

Dow-30 Trendstatus

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Sectoren Europa

 

 

 

 

 
 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

Trendstatus Grondstoffenfutures

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT