Vermogensbeheer o.b.v. technische analyse

Wat bepaalt uw keuze voor een vermogensbeheerder? Is het de persoonlijke aandacht of juist uw persoonlijke gebrek aan tijd, kennis en zin om zelf uw vermogen te beheren? Of juist omdat u professioneel beheer, structuur en discipline verwacht in het zoeken naar de juiste balans tussen risico en rendement afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen?

Edward Loef attendeert u graag op de mogelijkheden van vermogensbeheer op basis van de beleggingsresearch van LOEF Technische Analyse (klik op banner  op deze website voor meer informatie). De beleggingsresearch van LOEF Technische Analyse wordt dagelijks verricht, maar de echte trends vragen doorgaans meer tijd dan een paar dagen. Neem afstand en kijk eenmaal per week naar de beurskoersen en beoordeel dan of er een trend in ontwikkeling is. LOEF Technische Analyse heeft voor beleggers met bijzondere aandacht van het beleggen in de AEX-index en/of het beleggen in ETF’s en beleggingsfondsen een handelsmodel ontwikkelt op basis van weekslotkoersen. De grafieken die hieronder worden afgebeeld zijn het resultaat van een handelssimulatie, waarbij de handelscriteria ervoor moeten zorgen voor een positieve winstverwachting. Bedenk a.u.b. dat resultaten uit het verleden nooit een garantie zijn voor toekomstige resultaten, maar LOEF Technische Analyse heeft een concept bedacht dat de moeite waard kan zijn om te bestuderen en op professionele wijze toe te (laten) passen.

AEX vanaf 1983 + ‘long-/short’handelsimulatie LOEF Technische Analyse o.b.v. weekslotkoersen

 

 

 

 

Hitratio + winst/verliesratio o.b.v. handelsimulatie LOEF Technische Analyse op weekbasis ten behoeve van ETF’s en beleggingsfondsen

 

 

AANLEIDING VOOR DEZE PUBLICATIE

Een regelmatige bezoeker van www.edwardloef.com stelde recent een intrigerende vraag:

Ik volg de artikelen die u uitgeeft op het internet. Hierin doet u geen voorspellingen, maar geeft u waarschijnlijkheden met betrekking tot toekomstige verwachtingen. Wellicht kunt u aangeven wat de werkelijke waarde is van uw analyses’.

INLEIDEND ANTWOORD

Technische Analyse bestudeert historische beurskoersen primair met behulp van koersgrafieken met als doel om de meest waarschijnlijke toekomstige trend te voorspellen. Dit wijst op kansberekening.

DE ROL VAN DE TECHNISCH ANALIST ALS ‘CHARTIST’

In de rol van chartist bestudeert de technisch analist de koerspatronen in de grafiek en vormt zich zo een subjectief beeld van wat er verwacht mag worden. Immers, impliciet veronderstelt de technische analyse dat historische patronen in meer of mindere mate zich kunnen/zullen herhalen, omdat de psychologie van beleggers niet anders is dan in het verleden. Beleggers nemen graag kennis van de technische visie, omdat er – in het algemeen – een natuurlijke behoefte bestaat om een bevestiging te krijgen van de grafiekenexpert bij de afwegingen die van invloed zijn om beleggingsbeslissingen.

HET PUBLIEKE DOMEIN

Het publieke domein van www.edwardloef.com wordt vrijwel dagelijks voorzien van informatie over de gesignaleerde kansen en de bedreigingen die door Edward Loef in de rol van chartist wordt waargenomen. Deze informatie is bedoeld als aanzet tot zelfreflectie of kritisch nadenken danwel het geven van hints aan beleggers die via vrije informatievergaring zelf hun huiswerk willen doen.

DE ROL VAN DE TECHNISCH ANALIST ALS ‘TECHNICIAN’

In de rol van technician is een visuele inspectie van de koersgrafiek niet langer noodzakelijk. Vanuit het idee  ‘meten is weten’ hanteert de technician kwantitatieve criteria om de richting en de (relatieve) kracht van trends via een objectieve benadering zo optimaal mogelijke wijze te bepalen. Ook hier geldt de koershistorie als een bruikbare gids voor de toekomst, omdat uit de historische datareeksen handelssignalen zijn af te leiden op grond waarvan beslissingen kunnen worden genomen waarbij een positieve (winst)verwachting ontstaat.

HET BESLOTEN DOMEIN

In het besloten deel van www.edwardloef.com worden op basis van kwantitatieve criteria trendoverzichten gepubliceerd, waardoor inzicht wordt verkregen over de actuele status van de trends vanuit  zowel een kortetermijn als langetermijn perspectief. Tevens wordt de relatieve sterkte in kaart gebracht, omdat meerdere keuzes mogelijk zijn. De werkelijke waarde van de technische analyse komt tot uiting wanneer de visie van de chartist en de handelsregels van de technician twee doelstellingen weet te realiseren en te combineren. Deze twee doelstellingen zijn:

1)      in meerderheid blijken de analyses en handelssignalen om trends goed te duiden juist;

2)      er is sprake van een gunstige rendement-/risicoratio als de signalen worden vertaald naar transacties op de beurs.

Het realiseren van de twee doelstellingen vergt een bovengemiddelde inspanning. Het besloten domein is daarom toegankelijk voor hen die de inspanningen van de technisch analist waarderen.

TOELICHTING AEX-GRAFIEK + HANDELSIMULATIE LOEF TECHNISCHE ANALYSE OP WEEKBASIS

De AEX startte in 1983 op een indexstand van 45,38 en noteerde op 29 mei 2013 op 366,25. Er is in de afgelopen dertig jaar dus ruim 320 indexpunten winst geboekt. De trendvolgende criteria die in de handelsregels van LOEF Technische Analyse worden toegepast resulteren (exclusief kosten) in een totale winst van in totaal 2081 punten.

Waar een ‘buy & hold’-strategie sinds aanvang in 1983 op jaarbasis een gemiddelde koersrendement oplevert van 7%, berekent de handelssimulatie een gemiddeld jaarlijks koersrendement van 13,25%.

LOEF Technische Analyse visualiseert de status van de trend in kleur op basis van kwantitatieve handelsregels. Hieronder ziet u hoe in november 1983 een eerste ‘Buy low’-alert het signaal afgeeft om een longpositie in de AEX te openen. Voor elke ‘long’positie en ‘short’-positie gelden openings- en sluitingscriteria die op basis van weekslotkoersen zijn toegepast (zie voorbeeld + toelichting).

Voorbeeld AEX 1983 t/m begin 1984 op weekbasis  (combinatie long-/shortstrategie)

 

 

 

 

In de periode tussen 12 november 1983 en 11 februari 1984 ziet u via het koersverloop van de groene ‘equity-curve’ de waardestijging in indexpunten op basis van de trendvolgende aanpak van de handelsmethodiek van LOEF Technische Analyse gedurende een fase van stijgende beurskoersen.

Na een ‘sell high’-verkoopalert begin februari 1984 wordt niet(!) automatisch een shortpositie geopend. Hierdoor verloopt de equity-curve horizontaal. Er is geen positie meer en daarmee ook geen blootstelling aan veranderingen in de beurskoers. Per saldo zijn er indexpunten winst geboekt.

Tussen 28 april 1984 kleurt de weekcandle rood, omdat de condities van een dalende trend van kracht worden. Dit rechtvaardigt het openen van een ‘short’positie tot het moment dat een bepaalde tegengestelde reactie wijst op een aanstaand technisch herstel (zie ‘rec buy’-alert = ‘recovery’).

In die situatie dient de shortpositie te worden gesloten en kan met het openen van een ‘long’positie de verandering in de richting van de trend worden gerespecteerd. Dit heeft niets te maken met voorspellen, maar alles met de bereidheid om veranderingen te registreren en hiernaar te handelen.

TOELICHTING OP HITRATIO + WINST/VERLIES RATIO ETF’s & BELEGGINGSFONDSEN

De staafdiagram afgebeeld onderin op de eerste pagina van dit rapport illustreert de uitkomsten van een handelsimulatie met betrekking tot in totaal 281 verschillende ETF’s en beleggingsfondsen en een beschikbaar fictief belegbaar vermogen van € 250.000,-. Deze simulatie betreft een ‘long only’-strategie, waarbij alleen gedurende stijgende trends op tactische momenten koop- en verkoopalerts leiden tot het innemen danwel beëindigen van longposities. Gedurende de handelssimulatie werd maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen aangewend voor het innemen van nieuwe long-posities. In de simulatie is geen rekening gehouden met kosten.

De doelstelling van de technische analyse is in aanleg de richtingbepaling van de toekomstige trends.  Verandering in de beurskoersen is echter de enige constante. In plaats van de toekomstige trends voorspellen kan op basis van de beschikbare historische datareeksen worden beoordeeld in hoeverre de trendrespecterende koop- en verkoopsignalen per saldo op termijn waarde toevoegen indien de handelsregels op de 281 genoemde beleggingswaarden consistent worden toegepast.

HITRATIO

Van de 281 onderzochte ETF’s en beleggingsfondsen blijkt de handelsmethodiek op weekbasis bij 219 onderliggende waarden winstgevend te zijn (zie aantal groene staafjes). Hierdoor bedraagt de zgn. ‘hitratio’ 77,5%. Gemiddeld blijken drie van de vier technische signalen waarde toe te voegen. Voor het vertrouwen in de wijze waarop kansen en risico’s kunnen worden beheersd is het van belang om een ratio boven de 50% te realiseren. Hoe hoger de hitratio, des te beter/profijtelijker.

WINST/VERLIESRATIO

Uit de gehanteerde trendvolgende systematiek blijkt het volgende (exclusief kosten):

Winstgevende reeks:    218                         gemiddeld winstbedrag:             € 23.644,40

Verliesgevende reeks:  63                           gemiddeld verliesbedrag:           €   6.668,24

Totaal aantal reeksen:  281                        De winst/verliesratio bedraagt 3,6 : 1

De gemiddelde winst/verliesratio per transactie bedraagt overigens 2.2 : 1 

SUCCESFACTOREN

Technische Analyse kan waarde toevoegen mits er is nagedacht over een plan van aanpak. Voor doe-het-zelf beleggers is dit een welgemeend advies om de kans op succes met beleggingen te vergroten.

Met een jaarabonnement op LOEF Technische Analyse krijgt u toegang tot waardevolle informatie in het publieke en besloten domein van www.edwardloef.com en de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrieven.

VERMOGENSBEHEER OP BASIS VAN LOEF TECHNISCHE ANALYSE

Heeft u geen plan van aanpak, maar bent u op zoek naar de mogelijkheid om op basis van LOEF Technische Analyse te beleggen, neem dan contact op Edward Loef, mail@edwardloef.com