Naar een vermogensbeheerder…

Vandaag vernomen in een gesprek met een professionele beleggingscoach: ‘Edward, ik denk dat we op de korte termijn toch wel wat winstnemingen gaan zien op de beurs. Wat denk jij? Als u nu denkt – goede vraag(!) – want u zou eigenlijk ook wel een antwoord willen hebben op wat ‘de beurs’ de komende tijd gaat doen, dan is dat heel begrijpelijk. Want…technische analisten voorspellen toch?

Ja, technisch analisten bevinden zich in de traditionele rol van chartist op het gebied van de visionairs met altijd wel een antwoord op de vraag wat de meest waarschijnlijke toekomstige richting is van de trend. In dit publieke deel krijgt u dan ook regelmatig een weergave wat er in het hoofd van Edward Loef als chartist omgaat. Uiteraard heeft hij een mening en die mening geeft hij o.a. in dagelijkse nieuwsbrieven over de AEX-index. Hieronder een voorbeeld:

Snapshot uit LOEF DE TECHNICIAN 30 mei 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grafiek waarnaar wordt verwezen kunt u raadplegen door het volledige rapport van LOEF DE TECHNICIAN te downloaden via de link in het besloten deel van deze website. U kunt zich (als eerste bezoeker) aanmelden voor een proefperiode. Het kost u niets en krijgt een indruk wat de werkelijke waarde is van de analyses op deze site.

Het publieke domein waar u zich thans op bevindt heeft een globaal informatief en educatief karakter, omdat het merendeel van de bezoekers bestaat uit geïnteresseerden in de technische analyse die deze beleggingsfilosofie graag in hun voordeel willen inzetten. De werkelijke waarde van de technische analyse komt tot uiting na vele jaren praktijkervaring, weten wat het verschil is tussen theorie en praktijk, en vooral …met nadruk vooral(!)…opdoen van zelfkennis en beperkingen en dat is voorwaar  geen sinecure. Vandaag berichtte een gewaardeerde collega/vakgenoot nog: ‘Welke belegger kan nu nog chocola van de beurzen maken?‘.

Een regelmatige bezoeker nam (gelukkig!) de moeite om een zekere frustratie niet onder stoelen of banken te steken en stelde per email het volgende vast:

Geachte heer Loef,

Ik volg de artikelen die uitgeeft op het internet. Hierin doet u geen voorspellingen maar geeft u waarschijnlijkheden met betrekking tot toekomstige koersontwikkelingen. Nu is het zo dat u samen met een aantal van uw collega’s al 4 tot 6 weken aangeven dat er een (neerwaartse) correctie te verwachten is. Nu zijn we inmiddels die 4 tot 6 weken verder en is die correctie er nog niet. Maar in plaats daarvan hebben uw lezers mogen vaststellen dat vrijwel alle indexen behoorlijk zijn gestegen. Nu komt er vast een correctie, wellicht reeds morgen. Maar de vraag rijst wat we aan deze berichtgeving hebben als uw berichtgeving (technische analyse) eigenlijk niet meer doet dan zeggen “het gaat nu een keer stijgen’ en ‘het gaat nu een keer dalen”. Dat is iets wat we al wisten. Als er geen factor – timing- in verwerkt zit dan hebben we als beleggers eigenlijk alleen maar ellende van. Want dan vertrouwen we op uitgesproken schijn-waarschijnlijkheden die niet meer zijn dan het natuurlijk verloop v an de beurskoers. Dan beleggen we wel of niet volgens uitspraken die geen waarde blijken te hebben. Wellicht kunt u aangeven wat de werkelijke waarde is van uw analyses?

De werkelijke waarde van de technische analyse leest (in de komende twee weken) in het onderdeel ‘grafiek van de dag’, waarin een tweetal grafieken zijn opgenomen voorzien van een toelichting. De Amerikaanse technische collegae plegen te antwoorden: ‘Technical Analysis is a windsock…not a crystal ball’. Er is een wijdverspreid misverstand (volgens LOEF Technische Analyse) over wat de ‘technische analyse’ pretendeert te kunnen. De enige constante is verandering en in die zin is het niet zo vreemd dat als de wind op de beurs (opeens) vanuit een andere hoek gaat waaien, dat we twee dingen kunnen doen: 1) de verandering signaleren en respecteren door ons aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden of 2) denken slimmer te zijn dat ‘de markt’ en proberen de markt te verslaan door vast te houden aan A) de ego in ons die denkt ‘ik heb gelijk, de markt heeft ongelijk’ of B) geen mening heeft of twijfelt en daarom beursgoeroes raadpleegt (die elkaar niet zelden tegenspreken).

Volg LOEF als beursgoeroe…

Vooralsnog heeft de AEX-index voldaan aan een scenario toegelicht in LOEF DE TECHNICIAN gepubliceerd een maand geleden (op de ‘laatste’ Koninginnedag 30 april 2013), zie snapshot…

Snapshot LOEF DE TECHNICIAN 30 april 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

U heeft de vrije keuze om wel/niet een abonnement te nemen op de trendoverzichten en nieuwsbrieven die LOEF Technische Analyse dagelijks en wekelijks verzorgd om u behulpzaam te zijn in het signaleren en toelichten van veranderingen in de richting van de beurskoersen. Over de methodiek achter de trendinformatie en trendsignalen is goed nagedacht (en is het resultaat van jarenlange ervaring met diverse bull- en bearmarkten na de crash van 1987). En gelooft u Edward Loef gerust op zijn woord dat de frustraties en problemen waar u als belegger mee worstelt heel herkenbaar zijn. Maar ook hiervoor is een oplossing:

Een oplossing ligt dichterbij dan u denkt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem gerust contact op als u vragen heeft of een afspraak wilt maken voor een inventarisatie van uw vraagstukken. LOEF Technische Analyse helpt u graag op weg. Stuur uw reactie/vraag naar: mail@edwardloef.com

 

Downloadlink LOEF DE TECHNICIAN: technician300513

 

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Dow-30 aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 Sectoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Grondstoffenfutures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT