Contra-indicator THE ECONOMIST

The Economist plaatst in haar editie van 11 mei 2013 een stier op de voorpagina en vermeldt daarbij: ‘WALL STREET IS BACK’. De ‘bull run’ in de aandelenmarkten is voor trendvolgers goed nieuws, maar contrarians zien in de publicatie van het omslagartikel van THE ECONOMIST toch duidelijke aanwijzingen voor een naderende omslag in het positieve sentiment.

In 2006 publiceerde LOEF namens Theodoor Gilissen Bankiers een toegankelijk geschreven researchrapport over ‘Market timing, laag kopen en hoog verkopen’. Dit rapport kunt downloaden via de volgende link: Researchrapport Market Timing

In het technische analyse rapport werd aandacht besteed aan de rol van de media en in het bijzonder in het geval van omslagartikelen. U treft in het rapport hiervan voorbeelden aan, waarvan naderhand bleek dat de consensus omsloeg. Het voorpaginanieuws bleek al in de beurskoersen te zijn verdisconteerd.

In 2007 publiceerden de onderzoekers Tom Arnold, John Earl en David North een wetenschappelijk onderbouwd rapport, waarin dezelfde conclusie werd getrokken: ‘positive stories generally indicate the end of superior performance and negative news generally indicates the end of poor performance.’ 

Dit rapport kunt u ook downloaden: http://pmarca.typepad.com/files/magazine_cover_stories_as_contrarian_indicators.pdf

Uit het onderzoek blijkt dat na de publicatie van positieve omslagartikelen de rollen vaak worden omgedraaid. De positieve strekking van een coverstory blijkt dus een negatieve lading te hebben. Journalisten hebben net als beleggingsadviseurs en analisten de neiging om trends uit het verleden naar de toekomst door te trekken. Dit zijn de momenten – zo leert de geschiedenis – om de opgaande trends met bovengemiddelde belangstelling voor risicotechnieken te beheersen. TIP: stel voor uzelf een kritische ondergrens vast waaronder de beurskoersen niet meer mogen dalen.