Absoluut & Relatief

Actieve beleggers die dagelijks op de beurs op zoek zijn naar kanshebbers en bedreigingen worden geconfronteerd met een verschillende invalshoeken. Welke informatie uiteindelijk de doorslag geeft is voor iedereen verschillend. Geen belegger is hetzelfde. Datzelfde geldt overigens voor analisten. Hoe rangschikt LOEF Technische Analyse de informatie?

LOEF Technische Analyse hanteert een stappenplan gebaseerd op een topdown-benadering. Dat gaat als volgt:

1) welke asset classes (aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen, edele metalen etc.) bewegen in stijgende trends, welke in dalende trends en welke bevinden zich in een bodem- of topvormingsproces?

2) naast het bepalen van de absolute richting (zie 1) worden de verschillende beleggingscategorieen onderling met elkaar vergeleken voor wat betreft de relatief sterkte. Welke asset class presteert het sterkst en welke het zwakst?

3) vervolgens is van belang in welke regio bovengenoemde uitkomsten zich voordoen

4) daarna kan er op landenniveau, sectorniveau of individueel aandelenniveau worden bekeken welke keuzes op enig moment het beste zijn.

Voorbeeld:

 

Elk weekend wordt de technische conditie bepaald van een vijftal ETF’s (exchange traded funds) wat de trendstatus is alsmede de ranking van de relatieve sterkte (afkorting ‘RS’, zie overzicht hierboven). U ziet drie stijgende beleggings-categorieen en twee dalende asset classes. Op de eerste plaats wordt internationaal vastgoed geselecteerd en op de tweede plaats aandelen wereldwijd.

SPDR Dow Jones Global Real Estate (weekgrafiek vanaf 2009)

 

 

 

 

Een grafiek zegt meer dan duizend woorden (of 1000 beurscommentaren). U ziet dat internationaal vastgoed sinds het dieptepunt in 2009 in een stijgende trend beweegt. De bewegingen in de trendmatige ontwikkeling zijn door LOEF Technische Analyse gerangschikt. Meer informatie hierover treft u aan in de legenda hieronder. U ziet dat de blauwgekleurde candles in de afgelopen weken illustratief zijn voor een sterke positieve trend. Maar u ziet ook dat op dit moment de laatste candle geel kleurt. Het betekent dat de huidige beurstrend in wereldwijd vastgoed in een overdrijvingsfase beland. M.a.w. de risico’s van een terugkeer naar het gemiddelde beginnen dominant te worden.

Legenda LOEF technisch/kwantitatieve criteria voor trendanalyses

 

 

 

 

U weet nu dat de trend in internationaal vastgoed positief is, maar ook dat risicomanagement nu urgenter op de agenda moet komen gelet op de gemeten overdrijvingsfase. Ondertussen ziet u aan de hand van de paarse lijn in de weekgrafiek hieronder dat in relatieve zin het internationaal vastgoed relatief sterker heeft gepresteerd dan wereldwijd aandelen(bezit).

Relatieve sterkte SPDR Dow Jones Global Real Estate relatieve sterkte t.o.v. iShares MSCI ACWI (All Countries World Index) Fund op weekbasis vanaf 2009

 

 

 

 

U ziet in een oogopslag de paarse relatieve sterktelijn op weekbasis van linksonder naar rechtsboven oplopen. De momenten van relatieve kracht en zwakte op weekbasis worden gedempt via het blauwe histogram. Dit histogram is de MACD-indicator afgeleid van de paarse relatieve sterktelijn. Het filtert op weekbasis de perioden waar er sprake is van een TRENDMATIGE fase van out- of underperformance van vastgoed t.o.v. aandelen. Elk blauwe staafje vertegenwoordigt een week en het donkerblauwe gemiddelde kruist deze staafjes van tijd tot tijd. Deze kruisingen geven aan wanneer u als belegger met een focus op middellange termijn trends (komende weken/maanden) uw belangen in een (gespreide) beleggingsportefeuille het beste kunt verhogen of verlagen (al naar gelang er sprake is van relatieve sterkte of zwakte). Wanneer u op twee paarden wedt en beide rennen de goede kant uit, dan ‘zet u toch ook in’ op het paard dat de leiding heeft genomen?

Kunnen we controleren in termen van rendement of bovenstaande juist is?

Koersperformance vanaf 2009 in vastgoed (bruin) en aandelen (blauw)

 

 

 

 

Wanneer u een gespreide beleggingsportefeuille aanhoudt en u beoordeelt de situatie elk afzonderlijk kalenderjaar opnieuw dan ziet hoe dit jaar de paarden op het financiele parcours rennen:

Koersperformance vijf ETF’s (in USD) in 2013 t/m 7 mei 2013

 

 

 

 

Niemand weet met zekerheid wanneer trends in absolute of relatieve zin van richting veranderen. Veel mensen proberen te voorspellen wat er gaat gebeuren. Volgens LOEF Technische Analyse is het beter om te monitoren wat er gebeurt en vervolgens de vraag te beantwoorden in hoeverre de actuele situatie nog bijdraagt aan de voorwaarden van een stijgende trend en de vraag of de gemaakte keuze de beste is (in relatie tot de alternatieven). Dat kunt u doen op diverse tijdvensters al naar gelang de beleggingshorizon waarop u actief bent.

In de trendoverzichten in het besloten deel van deze website treft u de status aan van de trends op de korte en de lange termijn en de relatieve sterkte t.o.v. een benchmark (vaak een index). U kunt aan de hand van deze trendoverzichten controleren of uw beleggingskeuze nog door de onderliggende trend(s) worden bevestigd.

TIP:

Zoek uw bevestiging in de feiten, niet in meningen.

 

Trendstatus AEX

 

 

 
 

Trendstatus AMX

 

 
 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 
Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 
 

Trendstatus DOW-30

 

 

 
 

Trendstatus Landenindices

 

 

 
 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 sectoren (Europa)

 

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren (VS)


 

Trendstatus Grondstoffenfutures

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT