Rekenwonderland

Gelooft u in sprookjes of liever in nuchtere feiten?  Walt Disney toont ons de wandeling van ‘Donald in MathMagicLand’. Donald Duck krijgt in zijn optreden in ‘rekenwonderland’ te maken met de wiskundige logica volgens de stelling van Pythagoras, de magische verhoudingen van de gulden snede in het pentagram, de beeldende kunst in de Griekse architectuur (het Parthenon) en de harmonie in de toonladders alsmede de wiskundige opstellingen in het schaak en biljartspel.

‘Getallen zijn vooral erg gevaarlijk’ schreef Joost Steins Bisschop ( en terecht volgens LOEF) op 13 april jl. in een artikel in Het Financieele Dagblad. Wij kunnen verkeerde keuzes maken, omdat wij ons regelmatig laten verleiden tot het verbinden aan meningen aan getallen (en statistieken). In de afgelopen maanden verschenen berichten over het feit dat de meeste jaarverslagen incompleet zijn en een wildgroei aan winstbegrippen de belegger op het verkeerde been kan zetten. Ondertussen worstelen de ‘quants’ met onvoorspelbare markten en is er een trend aan het ontstaan waarin beleggers steeds vaker zelf aan de slag moeten. Wie gaat in een omgeving waar vermogensbeheerders en banken hun dienstverlening versoberen u op weg helpen?

Afgelopen week schudde LOEF voor de tweede maal de hand van Carl Richards, columnist bij The New York Times, die aan de hand van simpele illustraties ons dwingt te focussen op wat het snijpunt van wat ons bezig houdt en wat wij in ons leven daadwerkelijk kunnen beheersen.

 

 

 

 

 

 

 

LOEF Technische Analyse focust op trends en trendomslagen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van koersgrafieken, omdat deze de wiskundige uitslag van A + B weerspiegelen. Vraagfactoren + Aandbodfactoren = Prijsontwikkelingen. Door grafieken te bestuderen kijkt u naar de uitkomst van hoe er in de economie wordt nagedacht. Uiteraard kunt u de krant en het internet raadplegen hoe anderen hun mening vormen en waarom. Maar deze mening hoeft niet te stroken met uw mening. En de handelswijze van de ander hoeft niet dezelfde te zijn als die van u. Uiteindelijk gaat het erom wat voor u het belangrijkst is en waar u invloed op kunt uitoefenen. Een ding is zeker…u heeft geen invloed op de koersontwikkeling van de AEX, DAX, EUR/USD, rente, olieprijs, inflatie, economische groei, Cyprus, China, de Amerikaanse ‘fiscal cliff’, het koningslied, wat Rutte uitkraamt, in Boston gebeurt of in Syrie of…en…enz.

Kortom…‘What you should focus on’ is erachter te komen wat voor u waarde toevoegt of wat u dichterbij uw persoonlijke doelstellingen brengt. Inventariseren wat u nu heeft, waar u nu staat en waar u naar wilt.

LOEF Technische Analyse doet hetzelfde. Aan de hand van de stand van de beurskoers en de standen van het afgeleide 20-daags en 120-daags simpel gemiddelde wordt beoordeeld of de trend stijgend is of dalend danwel in een bodemproces op topvormingsproces. Afhankelijk van de fase waarin de trend zich beweegt worden koop- of verkoopsignalen gegenereerd. Koopsignalen komen voor tijdens momenten van zwakte in een stijgende trend of bij een neerwaartse overdrijvingsfase in een dalende trend. Verkoopsignalen komen voor tijdens momenten van sterkte in een dalende trend of bij een opwaartse overdrijvingsfase in een stijgende trend. Deze signalen zijn op basis van formules bedacht, waardoor de signalen als een navigator ons door de veranderingen heen loodsen. De trendoverzichten in het besloten deel zijn dan ook altijd een momentopname en dienen uitsluitend als richtinggever, waarbij u zelf moet nadenken of de aanwijzingen worden opgevolgd of genegeerd.

Veel mensen gaan pas onderweg nadenken over wat ze moeten doen als ze worden geconfronteerd met een specifieke situatie. Niet zelden is de tijd te kort om te schakelen. U heeft dat recent gezien bij de koersdaling van de goudprijs. Heeft u op tijd gereageerd en/of kon u op tijd reageren? Heeft u van tevoren nagedacht waar de goudprijs naar toe kan? En heeft u nagedacht waar de DAX-index naar toe kan? Of de bund future ? Wat is uw rendement/risico-ratio wanneer u uw transactie doorleidt naar uw broker/bank/handelsplatform?

Technische Analyse rekent met behulp van technische indicatoren door waar beurskoersen ‘te duur’ of ‘te goedkoop’ geraken en berekent op basis van relatieve sterkte welke onderliggende waarde de meeste en minste voorkeur heeft. Dat is een continueproces, waarbij u de keuze heeft om dit te doen op bijv. uurbasis, dagbasis, weekbasis, maandbasis, kwartaalbasis. etc. al naar gelang u tijd en zin heeft om grip te houden op de veranderingen.

Vandaag leest u in ‘grafiek van de dag’ een analyse van de goudprijs. Voor meer informatie gelieve het besloten deel van deze website te bezoeken.

De updates worden zodadelijk bijgewerkt…

De ETF ASSET ALLOCATIE signaleert een bodemproces in vastrentende waarden en het rendement in de afgelopen maand komt nu boven het koersrendement uit van de aandelenkoersen wereldwijd.

 

 

 

De vastrentende waarden presteren sinds drie weken (zie onder) beter dan de aandelen. De grondstoffen en edele metalen zijn nu wel ‘oversold’ geraakt, dus rijp voor een kortstondig technisch herstel!

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting SPDR Gold Trust….de overige assets vertonen allemaal plussen, hetgeen wil zeggen dat de overige beleggingscategorieen relatief beter presteren. Bij de SPDR Dow Jones Global Real Estate noteren in de kolom RS de overige asset allemaal negatief. Internationaal vastgoed is dus de beste beleggingscategorie en is dit de laatste vier weken t.o.v. iShares MSCI All Countries World Index (ACWI).

CONCLUSIE: In de afgelopen vier weken heeft internationaal vastgoed de leiding genomen, gevolgd door vastrentende waarden in de laatste drie weken.

Wie in aandelen belegt kijkt bijvoorkeur naar de regionale iShares (genoteerd in euro’s) ziet in de RS-kolom de relatieve sterkte (Japan is op nummer 1 favoriet, China draagt de rode lantaarn op 7).

 

 

Noord-Amerika, Europa en de opkomende landen zijn ‘oversold’ geraakt, waardoor een korte termijn technisch herstel mogelijk is.

Trendstatus Asset-Allocatie (instrumenten)

 

 

 

 

 

U ziet de rotatie ten gunste van de vastrentende waarden….

Een aantal landenindices vertoont topvormingskarakteristieken, w.o. AEX, CAC-40, DAX-index (zie onder)….

 

 

 

 

 

Het risicomijdend gedrag in aandelen wordt zichtbaar in de matrix van de bedrijfssectoren…

 

 

 

 

 

 

 

 

De defensieve (non-cyclische) sectoren zijn de enige sectoren die in de afgelopen week nog overeind bleven. De cyclische waarden worden gemeden.

Het merendeel van de grondstoffenprijzen staan neerwaarts onder druk (zie overzicht)

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE TIP

Wanneer u focust op waardevermeerdering, focus dan op de onderliggende waarden, waarvan de langetermijn trend (LT) positief is en de relatieve sterkte (RS) ook positief is. Kijk vervolgens welke van deze geselecteerde waarden (recent) een koopsignaal afgeven. Voorbeeld AEX…ASML Holding voldoet aan dit criterium en presteert sinds 7 handelsdagen relatief sterker dan de AEX.

Mijd wat geen waarde toevoegt en/of wat relatief achterblijft bij het marktgemiddelde. Voorbeeld: Aperam…negatieve trend en sinds vier dagen signaal naar ‘underperformer’.

SAMENVATTING LOEF TIP: behoud wat waardevol is en neem afscheid van datgene wat waarde vernietigt (en daardoor uw totale rendement omlaag drukt).

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Europese DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Amerikaanse S&P 500 sectoren

 

 

 

 

 

Trendstatus Grondstoffenfutures

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT