Over kansen & risico’s

U heeft vorige week in een artikel in Het Financieele Dagblad kunnen lezen dat de ‘superbeleggers’ het ook niet meer weten. De financiele markten zetten regelmatig de meest deskundigen in hun hemd. Economie is nu eenmaal geen exacte wetenschap. Dat geldt ook voor de technische analyse. ‘Technical Analysis is An Art, Not Science’ zeggen mijn technische vakbroeders in de Verenigde Staten.

Toch willen we allemaal graag grip krijgen op die onvoorspelbare toekomstige beursbewegingen in de hoop er rijker van te worden. Dat is geen eenvoudige klus. Toch is het een genoegen u te kunnen mededelen dat met ingang van afgelopen maandag Het Financieele Dagblad tegemoet komt aan een wens van veel lezers/liefhebbers om toch ook aandacht te besteden aan de beleggingsfilosofie van de technische analyse. Deze column brengt kansen en risico’s met zich mee, niet in de laatste plaats omdat de academische wereld in het algemeen sceptisch is omtrent de technische analyse. Daarentegen blijkt in praktijk dat de technische analyse een uitstekend hulpmiddel is om trends en trendomslagen in kaart te brengen. Op zichzelf is dat al voldoende, omdat op basis hiervan regels kunnen worden geformuleerd die u dwingen tot het stellen van kritische vragen wat dit voor u persoonlijk betekent. Wie wil gaan voorspellen doet er verstandig aan om niet op de beurskoers alleen af te koersen, maar ook even de onderliggende krachten achter vraag en aanbod in kaart te brengen.

Wanneer de kansen en risico’s moeten worden ingeschat staat er een gereedschapskist boordevol met indicatoren klaar. De ‘kunst’ is om het juiste stuk gereedschap te kiezen en daarbij bewust te zijn van de beperkingen die elke indicator heeft. Zo werken koersgemiddelden prima in stijgende of dalende trends bij opwaartse of neerwaartse kruisingen om koop- en verkoopsignalen te genereren. Maar in een zijwaartse marktbewegingen kost deze toepassing van kruisingen in het algemeen alleen maar geld, omdat de beurskoers weer snel rechtsomkeert maakt. Dan kun je beter een indicator zoals een ‘stochastics’ uit de gereedschapskist pakken om de kans van slagen te vergroten.

Om een voorbeeld te geven…de AEX beweegt in de afgelopen drie jaar per saldo zijwaarts. De AEX noteert nu op de koersniveaus van begin 2010.

In augustus 2007, mei 2010 en mei 2011 draaide de stochastics-indicator op maandbasis  weg uit het ‘overbought’gebied boven de 80. Waarderingen boven 80 wijzen op een ‘te dure’ marktconditie (zie grafiek).

AEX op maandbasis  vanaf 2007 + stochastics

 

 

 

 

AEX op weekbasis vanaf 2010 + stochastics

 

 

 

 

U kunt uiteraard proberen zich een oordeel te vormen over de (economische) kansen en de (militarie) bedreigingen etc. in de wereld, maar u kunt ook op basis van de stochastics-meterstanden (getoonde parameter 8-5-3) meten hoe de balans op de beurs uitslaat tussen vraag en aanbod en het onderlinge krachtenveld. De actuele situatie oogt als twee jaar geleden in april (zie grafiek op weekbasis).

De AEX noteerde in de afgelopen dagen aan de onderkant van een maandenlange stijgende ‘steun’lijn op basis waarvan ‘chartisten’ alleen maar positief kunnen worden.

AEX op dagbasis vanaf 2010 + stochastics

 

 

 

 

De stochastics noteert relatief laag op dagbasis, waardoor de kansen op een (tijdelijke) opleving (lees: technisch herstel) in de komende uren/dagen hoog mag worden ingeschat. Maar het geheel overziende aan tijdvensters maakt het perspectief waarbinnen de koersbewegingen plaatsvinden hopelijk wel duidelijker.

De vraag m.b.t. de AEX is nu….hoe hoog schat u de opwaartse kansen en de neerwaartse risico’s voor de komende tijd in ?

In het besloten deel van deze website treft u een dagelijkse publicatie aan. Vandaag wordt teruggeblikt op de afgelopen maand voor wat betreft de ingeschatte kansen en risico’s voor de AEX.

LENTE-AANBIEDING: LOEF LENTE AANBIEDING APRIL 2013

 

 

Download LOEF DE TECHNICIAN technician100413

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Europese DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

Trendstatus Amerikaanse S&P 500 sectoren

 

 

 

Trendstatus grondstoffenfutures

 

 

 

 

 

 

Trendstatus valutaparen

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT