Vertrouwen in Duits schuldpapier

Hoe kunt u zien waar beleggers vertrouwen in hebben? Antwoord: kijk naar de koersgrafiek en signaleer een stijgende trend. Een stijgende trend is een proces van opeenvolgende hogere toppen en opeenvolgende hogere bodems. Hoet kunt u zien dat het vertrouwen toeneemt? Antwoord: wanneer het proces van hogere bodems en hogere toppen versnelt.

De Duitse bundfuture is een termijncontract op de Duitse 10-jarige 6% staatslening. Er doet zich thans een intrigerende situatie voor die we eerder hebben gezien.

Bund future september 1995 t/m november 1997

 

 

 

 

Bund future vanaf april 2010 t/m heden op weekbasis

 

 

 

 

Bund future vanaf 1994 t/m heden…

 

 

 

 

In de Verenigde Staten zijn vrijdagmiddag om 14:30 de banengroeicijfers gepulbliceerd en deze bleken slechter dan verwacht uit te vallen. De reactie op Wall Street in de obligatiemarkt geeft te denken:

iShares Barclays 20+ yr Treasury Bond Fund (ETF) vanaf 2009

 

 

 

 

Bovengenoemde ETF (tickersymbool TLT) op de langlopende Amerikaanse staatslening vertoont deze week een geweldige stijging en noteert nu boven het 24-weeks gemiddelde (lees: 120-daags gemiddelde). Sinds 2009 is niet alleen de aandelenmarkt in herstel, maar ook deze obligatietracker. Per saldo zien we hogere bodems ontstaan. De stijging van de TLT geschiedt uit een (bullish) ‘falling wedge’, hetgeen duidelijk vraagtekens stelt bij degenen die momenteel een zeepbel in de obligatiemarkt waarnemen. Hoe dan ook, … de uitbraak boven het rode 24-weeks gemiddelde suggereert (op basis van het verleden) in de komende weken verdere stijgingen.

De S&P 500 index heeft een top gezet in 2000 en 2007 en geeft als gevolg van de waargenomen Elliott Wave Structuur de indruk dat er belangrijke markttop kan zijn gezet.

S&P Futures met Elliott Wave voltooide golvenstructuur

 

 

 

 

S&P 500 index op uurbasis voordat de Amerikaanse banencijfers werden gepubliceerd

 

 

 

 

S&P 500 index futures op uurbasis vanaf 25 januari jl.

 

 

 

 

Het koersdoel op basis van ‘rising wedges’ wordt nu becijferd tussen 1480 en 1490, zijn de bodem van golf 4 in bovengenoemde Elliott Wave Structuur.

Wat u in het besloten deel verder kunt vernemen zal u mogelijk interesseren. Op basis van Amerikaanse statistieken kunt u de conclusie trekken dat mogelijk een historisch draaipunt is gezet

 

De hieronder afgebeelde koersgrafiek is gebaseerd op het technische analyse veldwerk van George Lindsay eind jaren zestig op basis waarvan de gebroeders Hirsch in de Stock Traders Almanac vorige maand de volgende update publiceerden van een grafiek die twee jaar geleden als ‘template’ werd gehanteerd voor de komende jaren.

Koersprojectie Dow Jones Industrial Average in het blauw + koersontwikkeling in praktijk

 

 

 

 

 

 

U heeft in Het Financieele Dagblad van 2 april jl. o.a. kunnen vernemen van de mogelijkheid van een driedubbele top.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRON: Het Financieele Dagblad 2 april 2013