Loef & Loesje

Wat wil ik nu precies en wat is de zin ervan? Een mens moet in zijn leven heel wat keuzes maken. Van Loef is bekend dat hij geboren in oktober voldoet aan de kenmerken van een weegschaal die telkens weer opnieuw het evenwicht zoekt tussen hoofd- en bijzaak. Rechters die een oordeel moeten vellen in zaken waarin verschillen van inzicht botsen, weten er alles van. In praktijk kunnen we goed zitten om de verkeerde redenen en fout zitten ondanks goede argumenten.

Het is voor alle betrokken partijen die menen in hun recht te staan altijd lastig om te constateren dat het oordeel van de markt anders uitpakt dan verwacht of gehoopt. De beurskoers is onze enige scheidsrechter. Ons succes hangt na het nemen van een beleggingsbeslissingen af van de tucht van de markt. Beweegt de beurskoers in de door ons gewenste richting of juist niet? Bekend is dat het analistengilde (waar Loef ook toe behoort) weliswaar probeert een vinger te krijgen op het antwoord waar de beurskoers in de toekomst zal gaan noteren, maar feit blijft dat niemand met zekerheid de uitkomst kan weten.

Misschien dat het volgende u kan inspireren (met dank aan Cornelissen, loopbaanconsult). ‘Keuzes maken is een ingewikkeld proces: hoe meer opties, hoe aantrekkelijker het lijkt, maar ook hoe vermoeiender. Het vraagt moed selectief te worden in allerlei aantrekkelijke opties en in het hier en nu tevreden te zijn met wat er is en daar waar mogelijk bij te sturen of verandering aan te brengen in je leven’.

Hieronder ziet u drie grafieken. Vraag: welke van de drie grafieken A, B of C spreekt u het meest aan?

Grafiek A

 

 

 

 

Grafiek B

 

 

 

 

Grafiek C

 

 

 

 

Wellicht bent u bereid om de moeite te nemen uw reactie te mailen naar mail@edwardloef.com vergezeld van een korte toelichting. Vervolgens zal – binnen een week – hier een technische analyse volgens LOEF worden gepubliceerd. (Uw reactie blijft vertrouwelijk). De charts zullen worden gebruikt als casus voor een traditionele en kwantitatieve analyse.

Aan deze update wordt gewerkt…

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

 

Trendstatus Grondstoffenfutures

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

Einde bericht