Berichten uit Duitsland

Vandaag worden in Duitsland de fabrieksorders bekend gemaakt en wordt er ook weer vergadert door de Europese Centrale Bank over een rentebesluit. In afwachting van deze informatie zullen we allen weer ‘geprikkeld’ worden tot allerlei bezonnen of onbezonnen acties, al naar gelang er handelsplan/filosofie wordt gehanteerd. In technisch opzicht valt er vooruitlopend op de nachrichten uit Duitsland het volgende te melden.

Wat in de eerste plaats opvalt is het koersgedrag van het termijncontract op de Duitse 10-jaar’s staatslening, de bund future. Sinds een aantal maanden zien we een proces van hogere bodems en hogere toppen ontstaan en dat is op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. Wat de fundamentele oorzaak ook moge zijn, er tekent zich een stijgende driehoek af en deze koersformatie is in aanleg ‘bullish’. Wat verder opvalt is de bijna volledig voltooide omgekeerde (H)oofd(S)chouderformatie. Dit koerspatroon is een bullish continuatiepatroon. Kortom, op basis van traditionele technische analyse (lees: chartreading) is er toenemende belangstelling voor Duits schuldpapier.

Bund future vanaf 2009

 

 

 

 

Ook via de ‘objectieve’ trendvolgende benadering volgens LOEF (= combinatie beurskoers + afgeleide 20/120-daags simpel koersgemiddelden) is de trend in Duitse obligaties stijgend (zie onder).

 

 

 

 

 

In de afgelopen jaar acteerde de bund future als vluchthaven voor beleggers die uit aandelen vluchten als er weer eens onrust in de financiele markten ontstond. Obligatiebeleggers hebben naar verluid een betere neus voor het ruiken van risico’s dan aandelenbeleggers en het is deze ervaring die o.a. gemengde gevoelens oplevert voor wat betreft de toekomstperspectieven van de Duitse DAX-index. Kijkt u even mee….

DAX in 2000

 

 

 

 

DAX in 2007

 

 

 

 

DAX vanaf 2012

 

 

 

 

 

 

De relatieve sterkte (= ‘momentum’) vertelt ook iets over de kracht van de Duitse aandelenmarkt. De boodschap leest u in het besloten deel.

De relatieve sterkte index (RSI) op weekbasis in de DAX vanaf 2007

 

 

 

 

 

DAX op dagbasis vanaf 2011 + RSI

 

 

 

 

 

De trend in de DAX is stijgend, echter het momentum divergeert, wat meestal problemen oplevert als er ‘hobbels’ te overwinnen zijn. Voor de DAX ligt de belangrijkste hobbel tussen 8105,69 (= slotkoers 16 juli 2007) en hoogste koers 8151,57 aller tijden op 13 juli 2007.

In de afgelopen weken heeft u gemerkt dat LOEF Technische Analyse nogal gereserveerd is ten aanzien van het opwaarts koerspotentieel. Dit is in belangrijke mate toe te schrijven aan situaties die in het verleden bij LOEF aanleiding gaven tot dezelfde ‘beleving’. Neem in dit kader a.u.b. kennis van een marktrapport dat op 18 juni 2007 werd gepubliceerd onder de vlag van Theodoor Gilissen Bankiers:

Download rapport: MT180607

Er bestaat een spanningsveld tussen enerzijds het respecteren van de bestaande trends en anderzijds aandacht schenken aan het fenomeen dat de geschiedenis neigt zich te herhalen. Daarnaast is van belang om een indruk te krijgen wat er potentieel aan koerswinst in het vat zit in relatie tot de vermeende risico’s die kleven aan het mogelijke verliespercentage. U dient zich zeer bewust te zijn waar u zich bevindt in de cyclus en welke beleggingshorizon u persoonlijk hanteert bij uw beleggingsoverwegingen. Hieronder volgen de trendoverzichten:

Trendoverzicht AEX

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht AMX

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

Trendoverzicht S&P 500 sectoren

 

 

 

Trendoverzicht Grondstoffenfutures

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht Valutaparen

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT