Toeval of teken?

‘Bliksem treft Vaticaan op dag bekendmaking aftreden paus’ meldde het NOS-journaal op 12 februari jl. Bijna alle media schonken aandacht aan deze meteorologische toevalligheid. Volgens sommigen berust dit hemelse teken niet op toeval. Net zo min als het feit dat op een dag een vuurbal boven Noord-Californie werd waargenomen, een gigangtische asteroide rakelings langs de aarde scheerde en een meteoriet boven Rusland explodeerde en meer dan 1000 mensen verwondde.

Wetenschappers stellen dat de hiervoor genoemde zaken niets met elkaar te maken hebben, hoewel sommigen hier toch anders over denken. Als beleggers willen wij vanzelfsprekend niets aan toeval overlaten en zoeken wij naar houvast om grip te krijgen op wat de toekomst ons brengt of wat de markt ons via het koersgedrag probeert duidelijk te maken. In de technische analyse wordt daarom ook wel gebruik gemaakt van de ‘stochastics’-indicator. In de kansberekening en met name in de stochastiek, wordt via een model een proces van allerlei variabelen die van toeval afhangen verzameld, waarmee een verschijnsel dat zich in de tijd of de ruimte afspeelt een plaats wordt gegeven. De toestand waarin de uitkomst zich bevindt maakt interpretaties mogelijk. Toepassing in de technische analyse is buitengewoon interessant, omdat de beurskoers immers wordt bepaald door ontelbare factoren.

De stochastics-indicator wordt afgebeeld op een schaal van 0 -100 en bestaat uit twee voortschrijdende gemiddelden die berekend worden op basis van de hoogste, laagste en de slotkoersen van een aantal dagen / weken / maanden etc. De parameters zijn doorgaans 5,3,3 waarvan de formule als volgt luidt:

 

 

 

 

Nu het toch nogal wiskundig wordt en statistiek voor nogal wat mensen abacadabra in plaats van algebra is, wordt teruggevallen op de getallen uit de Fibonacci-reeks (zie recente publicaties afgelopen week). Op basis van deze reeks wordt een drietal stochastics-waarden berekend met als parameters (55,34) en afgeleid gemiddelde 13 en de paramaters (21,13) en afgeleid gemiddelde 5 en tot slot de parameters (8,5) met een afgeleid simpel gemiddelde 2. De exercitie doen we op maandbasis, weekbasis en dagbasis, waarbij opmerkt wordt dat op een schaal van 0 – 100 een waardering boven 80 de markt ‘te duur’ is en onder 20 ‘te goedkoop’.

S&P 500 index op maandbasis vanaf 2000

 

 

 

 

 

S&P 500 index op weekbasis vanaf 2000

 

 

 

 

 

S&P 500 op dagbasis vanaf 2009 (omwille van leesbaarheid)

 

 

 

 

De middellange en lange termijn opwaartse en neerwaartse krachten afgeleid van de dag-/week- en maanddata krijgen betekenis in het te dure of te goedkope gebied, omdat waarde wordt gehecht aan de grote cyclische krachten. De korte termijn (blauwe) stochastics reageert relatief snel. Kruisingen in deze korte termijn stochastics geven vroeg in het te dure of te goedkope gebied aan waar de cyclus aan momentum wint of verliest. Het kan dan voorkomen dat op verschillende tijdvensters de drie verschillende waarden ‘te hoog’ of ‘te laag’ gewaardeerd worden op grond waarvan een indruk kan worden verkregen of er kansen danwel bedreigingen ontstaan. Kruisingen in de korte termijn leveren top- of bodemsignalen op.

S&P 500 vnaf 2007 met ‘Long Term High’ (LTH) alerts op weekbasis

 

 

 

 

 

Op basis van maanddata stijgt de stochastics, maar op week- en dagbasis wordt de kans op een top gesignaleerd, hetgeen na bestudering van de koersgrafiek duidelijk wordt.

 

Het aandeel EMC Corp heeft de pullback-beweging naar de neklijn van het (H)oofd(S)chouderpatroon voltooid. De paarse candle signaleert verkoopdruk. Koersstijgingen bieden ‘sell’-momenten op (zie grafiek).

 

 

 

 

 

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus  DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Dow-30

 

 

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT