De geheime code

‘De geheime code’ is de titel van een boek uitgegegeven door Librero (ISBN 978-90-5764-993-6) en gaat over de ‘goddelijke verhouding’ en het ‘gulden getal’ (Phi). Dze ‘gulden snede’ zien we niet alleen terug in de zadenmotieven van planten, piramiden, gotische kathedralen en het menselijk lichaam, maar ook bij de geboorte van sterren en hemellichamen en … in grafieken.

De wetmatigheden van het universum gedragen zich conform een ‘goddelijk plan’. Het is dan ook bijna een religieuze missie om het juiste antwoord te zoeken in de (geheime) boodschap die de markten ons via grafieken lijken te willen openbaren. De geheime code is eigenlijk niets anders dan de verhouding 1,618 of 0,618.  Deze ratio’s worden gevonden door de opeenvolgende zgn. Fibonacci-getallen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 etc. etc. op elkaar te delen.  De uitkomsten zijn dan als volgt:

 

 

 

 

 

De verborgen boodschap is deze…wanneer de beurskoers progressie wil maken dan is een stap vooruit gevolgd door een stap achteruit niet voldoende. De beweging wordt dan voor 100% gecorrigeerd. Dit is de ratio 1:1. Wat meer tot de verbeelding spreekt voor de belegger is twee stappen vooruit (groei) en dan (als niet het anders kan) hooguit een stap achteruit. In dat geval wordt 50% van de beweging gecorrigeerd. Bij drie stappen vooruit en een stap achteruit zit u op de ratio 0,6666 (afgerond 67%). In de Elliott Wave Theorie is het groei/vervalproces als volgt schematisch weergegeven:

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Elliott_wave_principle

Een stijgende beweging bestaat uit vijf golven gecorrigeerd door drie golven (= 8 golven). Elk van deze bewegingen zijn opgebouwd uit subgolven, waarbij de stijging bestaat uit 5 + 3 + 5 + 3 + 5 = 21 bewegingen, waarna een correctie volgt van 5 + 3 + 5 golven = 13 golfbewegingen. Dit betekent dat er een complete cyclus bestaat uit een opwaarts totaal van 21 golven gecorrigeerd door 13 golven = 34 golven. De cyclus van golven bestaat weer uit subgolven (vergelijkbaar met de rimpelingen tijdens een golfslag). De stijgingsfase bestaat dan uit 34 + 34 + 21 = 89 rimpelingen gevolgd door 21 + 13 + 21 = 55 rimpelingen, waarmee het totaal aantal koersrimpelingen uitkomt op 144. U ziet deze getallen terugkeren in het Fibonacci-getallenoverzicht en de koersgrafiek. Volgens Ralph Nelson Elliott (1871 – 1948) voldoet de aandelenmarkt aan drie belangrijke kenmerken, zijnde vorm, verhouding en tijd.

Met deze kennis van de geheime code wordt uw belangstelling gevraagd voor de volgende illustratie van de zgn. ‘ending diagonal’ afkomstig uit het Elliott Wave Principle en welk patroon momenteel zich in de Dow lijkt te openbaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dow Jones Industrial Average op weekbasis vanaf de bodem in 2009 waarin de theorie in praktijk zichtbaar wordt…

 

 

 

 

 

Op de website van www.iex.nl wordt stilgestaan bij het feit dat het volgende maand 13 jaar geleden is (beursjaar 2000) een einde kwam aan de bull-markt die in 1982 van start was gegaan. Wanneer u naar de start van de bull-markt kijkt in maart 2009, kijk dan ook even naar een ‘snapshot’ afkomstig uit een nieuwsbrief die op 4 maart 2009 door LOEF werd gepubliceerd in zijn functie destijds als senior technisch analist bij Theodoor Gilissen Bankiers te Amsterdam.

 

 

 

 

De geheime code wijst thans op een markante situatie in de Amerikaanse aandelenmarkt die elke technisch analist met enig gevoel voor wiskundige wetmatigheden in het (beleggings)universum serieus moet nemen.  De boodschap aan hen die hier geen gevoel of oog voor hebben…de bullmarkt in Amerikaanse aandelen is weliswaar nog intact, maar nadert in termen van verhouding, vorm en tijd nu het moment om (potentieel) een significant draaipunt te bereiken.

De gebruikelijke updates verschijnen zondag…