Voorspelt Imtech Fugro ?

Op 23 november 2011 werd op de website van IEX door LOEF Technische Analyse een weekgrafiek afgebeeld van het aandeel IMTECH, zie link: http://www.iex.nl/Column/88866/Respecteer-de-koersrichting.aspx . De analyse luidde dat het hoofdschouderpatroon voor 2013 op aanhoudend aanbod wees ‘zolang de koers onder de laatste stijgende steunlijn beweegt’. Gelet op de hoge correlatie tussen het koersverloop van Imtech en Fugro (8 maart cijfers) roept het toekomst perspectief van het aandeel Fugro op tot verhoogde waakzaamheid (zie performancechart vanaf 2009).

Performancegrafiek IMTECH (rood) en FUGRO (blauw) vanaf 2009

 

 

 

 

Nu het koersdoel van Imtech rond EUR 9,00 is bereikt kan op basis van de hoge koerscorrelatie met Fugro worden aangenomen dat het ergste achter de rug is. Echter er zijn verschillen tussen het koerspatroon van Imtech en Fugro. In de eerste plaats was de analyse voor Imtech gebaseerd op het hoofdschouderpatroon  in de periode augustus 2011 t/m november 2012. Bij Fugro is nu sprake van een veel groter hoofdschouderpatroon (waarbij de grote klap neerwaaarts zoals we die recent hebben gezien bij Imtech nog moet komen). In de tweede plaats had Imtech in november een stijgende steunlijn gebroken, hetgeen een aanwijzing vormde voor een verandering in de richting van de trend. Een vergelijkbare trendbreuk in de stijgende steunlijn heeft zich recent pas voorgedaan in Fugro. Waar Imtech is teruggeduwd naar het dieptepunt van 2009, heeft Fugro potentieel nog veel dalingspotentieel. Als de geschiedenis zich herhaalt dan zou binnenkort een herstel mogelijk zijn naar de (blauwe) stijgende trendlijn, voordat er ‘iets’ bekend wordt wat potentieel dramatisch uitvalt. Fugro zit in een ‘twilight’-zone. Bij twijfel geldt in het algemeen ‘niet inhalen’ en vooral niet ‘inhalig’ worden bij het herkennen van grote hoofdschouderpatronen.