Valutaoorlog op de agenda

Op een of andere manier lijkt er iets in de valutamarkten te broeien. En als dit leidt tot brand dan gaan we dit op allerlei fronten merken. Wat is er aan de hand? De Verenigde Staten, Europa, Japan en China worden geconfronteerd met de uitdagingen om de economische groei te stimuleren. Een van de manieren om dat te doen is proberen om de valuta ten opzichte van overige munteenheden in waarde te laten dalen, zodat de export een extra stimulans krijgt. Met name de Japanse yen is in de afgelopen tijd uitzonderlijk sterk in waarde gedaald als gevolg van een sterk expansief monetair beleid (onder druk van Shinzo Abe).

Dergelijke maatregelen worden met argusogen bekeken, omdat andere landen hierdoor gedwongen worden om (dezelfde) maatregelen te nemen. Economen vrezen dan ook een wereldwijde handelsoorlog met ongewenste gevolgen. Afgelopen dinsdag gaf de G7 in een persverklaring te kennen dat de verschillende landen hun rentetarieven moeten inzetten als hulpmiddel. Aanvankelijk werd het persbericht opgevat als een soort blijkgeving van gezamenlijke eensgezindheid. Maar een niet nader genoemde G7-official zou daarna deze beeldvorming hebben genuanceerd door te beweren dat de verklaring moest worden uitgelegd als een waarschuwing aan Tokyo.

Volgens The Financial Times is het nog maar de vraag of het overleg van de G20 in Moskou morgen in staat is om ‘de lieve vrede’ te bewaken. Consensus tussen de 20 naties lijkt – mede gelet op de vele economische uitdagingen die momenteel overal op de agenda staan – hoogst onwaarschijnlijk. Maar wat kunt u dan verwachten?

LOEF Technische Analyse heeft een model gemaakt op basis van technische analyse technieken en indicatoren, w.o. koersgemiddelden (20/120-daags), RSI, Stochastics, Directional Movement Indicatoren, Bollinger Bands, Candlesticks etc.

Het model dient als hulpmiddel voor verschillende doeleinden, zoals het bepalen van de richting en de kracht van de trends, de relatieve aantrekkelijkheid onderling, het in kaart brengen van de verschillende cycli in de trendmatige bewegingen (vandaar de kleursen in de grafiek), registreren van strategische en tactische beslismomenten. Het is een hulpmiddel, meer niet. Een soort ‘TomTom’-navigator die u en de technisch analist bij de les moet houden om de gewenste bestemming te bereiken.

Op basis van dit model wordt momenteel het volgende gesignaleerd:

US Dollar index vanaf september 2011

 

 

 

 

Het (H)oofd(S)chouderpatroon in de US Dollar index in het afgelopen jaar wijst op een verzwakking van de US dollar ten opzichte van een mandje belangrijke overige valuta. De candles kleuren sinds enige dagen zwart ten teken van een overgangsfase (lees: aanzet tot een stijging, zie ook mei 2012). Deze waarneming dwingt rekening te houden met een stijging van de US dollar ten opzichte van de euro, terwijl het HS-patroon juist het omgekeerde ‘voorspelt’. Let op de geel gekleurde candles die als waarschuwing moeten worden opgevat voor een overdreven beweging waarop meestal een (felle) reactie niet lang daarna optreedt. U kunt dit ook zien in de koershistorie in de weekgrafiek hieronder:

US Dollar grafiek op weekbasis vanaf 2006

 

 

 

 

U ziet in november 2007, maart 2008 en oktober 2009  gele weekcandles ontstaan, waarna een opwaartse reactie (en belangrijke trenddraai) niet lang uitbleef. In het najaar van 2008 en juni 2010 werden gele weekcandles zichtbaar, waarna de US Dollar index rechtsomkeert maakte.

Wilt u weten wat in het kader van de valutaoorlog nu verder aan overdrijvingen wordt gesignaleerd, neem dan een kijkje in het besloten deel van deze website. Hier vindt u informatie die u attent maakt op een hoogst waarschijnlijke significante draai in de valutamarkt die nu al lijkt ingezet. Neem een (kosteloos) proefabonnement en check uw visie aan de hand van de trendoverzichten en koersgrafieken.

 

In de grafiek van de USD/JPY op weekbasis (zie onder) ziet u in de de meest recente opleving maar liefst vijf gele weekcandles ontstaan. Vorige week (= vierde week in de gele candles) werd op weekbasis een ‘profit long’-alert afgegeven nadat eind december een ‘long’-signaal een stijgende trend aanduidde. Dat signaal wordt in de klassieke technische analyse extra belangrijk geacht, omdat de overdrijving en het ‘profit long’-signaal zich voordoen nabij het 38,2% Fibonacci-retracement. De top in de USD/JPY-chart werd gemaakt in 2007 op USD/JPY 124,16 en de bodem vorig jaar oktober op USD/JPY 75,40. Het meest natuurlijke Fibonacci-retracement ligt op de gulden snede ratio 0.618 van de daling die zich in de afgelopen vijf jaar heeft voltrokken. Kortom, USD/JPY 94,03 is het koersniveau waar potentieel een belangrijk draaipunt mag worden verwacht. Op 11 februari jl. werd een hoogste koersnotering bereikt op USD/JPY 94,42.

USD/JPY op weekbasis vanaf medio 2003

 

 

 

 

In 2008 werden vijf gele weekcandles gevormd, waarbij de vierde gele weekcandle een ‘panic low’-signaal opleverde. Eind 2008 werden vier gele candles op rij gevormd, die de basis legden voor een draai naar boven.

In de grafiek op dagbasis noteert de USD/JPY een proces van hogere toppen, maar dit proces wordt niet langer door de 14-daags RSI bevestigt.

 

 

 

 

De negatieve divergentie doet zich ook voor in de daggrafiek van de EUR/JPY (niet getoond).

Hieronder geeft de weekgrafiek aan hoe het gesteld is met het huidige ‘spanningsveld’ tussen de EUR/JPY.

 

 

 

 

De euro en de Amerikaanse staan dus op het punt te verzwakken ten opzichte van de Japanse yen (of omgekeerd: de Japanse yen wordt waarschijnlijk spoedig veel sterker dan de Japanse bank/regering wenselijk acht).

LET OP…de trendstatusoverzichten zijn gebaseerd op slotkoersen d.d. 13 februari 2013. Indien u een reactie op de aandelenmarkt verwacht…kijk dan in het bijzonder naar waarden die in dalende trends bewegen of recent (afgelopen vijf dagen zijn gedraaid naar underperformance).

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50 aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

Trendstatus Grondstoffenfutures

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Valutaparen (update om 11:50 uur gemaakt met oog op ‘stop long’-alert intraday in EUR/USD, zie onder)

 

 

 

 

 

 

EUR/USD bijgewerkt om 11:54 uur…

 

 

 

 

EINDE BERICHT