De grote rotatie

De markt heeft altijd gelijk…ook al heeft zij ongelijk’. De hoogste instroom in aandelenfondsen sinds september 2007 begin dit jaar en een stevig herstel van het vertrouwen onder particuliere beleggers (bron: ING Beleggersbarometer) maken enerzijds duidelijk dat beleggers weer risicovol durven te beleggen, maar anderzijds leert de ervaring dat zo’n optimisme achteraf meestal het moment blijkt om juist uit aandelen te stappen.

Ervaren en succesvolle beleggers weten dat je moet kopen als iedereen verkoopt en moet verkopen als iedereen koopt. Maar deze benadering klinkt als een grijsgedraaide plaat die niemand meer wil horen. Realiseert u zich wanneer u nu verder leest, dat deze informatie alleen maar bedoeld is om aan te zetten tot kritisch nadenken alvorens u besluit met de kudde mee te hollen. Bij een krachtige trend – zoals nu in de aandelenmarkten het geval is – lijkt het weinig zinvol om tegen de stieren stelling in te nemen vanwege het risico volledig vertrapt te worden in het gedrang. Wat niet wegneemt dat in oktober 2007 (een maand na de record instroom in aandelenfondsen) de beleggingskudde zich volledig vergaloppeerde.

This time is different” is andere gevleugde uitspraak die de belegger niet zelden ook op het verkeerde been zet. Bedenk dat anders dan in oktober 2007 het optimisme en vertrouwen zulke groteske vormen had aangenomen, dat de grote bankiers dachten dat de bomen de hemel in groeiden. Dat laatste is nu niet bepaald het geval. Integendeel zelfs. Het optimisme dat we recent waarnemen wordt gewantrouwd. Lees het FD vorige week maandag omtrent ‘bedrieglijke rust’ en ‘Europese aandelen aantrekkelijkst op mogelijk kantelpunt’. Ook in De Telegraaf wordt in een column over het buitenland vermoed dat de ‘hypnose Mario Dragio gedoemd te mislukken’ is.

Het financieele nieuws is op dit moment dus nogal tegenstrijdig. De economie in Belgie is in het vierde kwartaal gekrompen, de Spaanse economie is in het vierde kwartaal gekrompen, de Britse economie bleek afgelopen week erger te zijn gekrompen dan verwacht, terwijl de Amerikaanse economie ‘onverwachts’ kromp. De Federal Reserve spreekt van een ‘pauze’ in de economische activiteit en rekent op herstel. Mario Draghi zei tijdens het World Economic Forum in Davos een week geleden dat volgens hem in de tweede helft van 2013 het economisch beter zal gaan.

Ondertussen wordt de euro met de dag harder en staat de US Dollar index op het punt van imploderen. In Het Financieele Dagblad kon u lezen dat de opkomende landen valutamaatregelen nemen en Azie en Latijns-Amerika proberen de toestroom van buitenlands kapitaal in te dammen. De Bank of America heeft een ‘bond crash alert’ uitgebracht en ziet koerspatronen die herinneringen oproepen aan de grote obligatiecrash van 1994. Destijds was een rentestijging de oorzaak van het uitbreken van de ‘Tequila Crisis’ en eind jaren negentig deed de ‘Azie Crisis’ zich voor toen de kapitaalstromen richting Aziatische landen zich plotseling keerde. Beide crashes lieten hun sporen op de aandelenmarkten na.

Vanuit een contrair standpunt is de coverstory van het Amerikaanse beleggersweekblad ‘BARRON’S’ ook nogal verontrustend: “STOCK ALERT! GET READY FOR A RECORD ON THE DOW” roept het blad met een uitroepteken ons toe.

 

 

 

Ondertussen staat heel Wall Street op z’n kop over het thema dat als titel ‘THE GREAT ROTATION’ draagt. Obligaties worden alom als risicovol betiteld en een draai naar aandelen wordt met het oog op de verwachte aantrekkende economie als onvermijdelijk beschouwd.

De pro- en contra-argumenten voor het wel/niet doorzetten van de stijgende trends in de aandelenmarkten zijn allemaal valide, maar uiteindelijk bent u als lezer van deze column teruggeworpen op uw eigen inzichten en ervaringen hoe u dit allemaal moet lezen, interpreteren en moet zien te vertalen naar een verantwoord beleggingsbeleid. Een ding is zeker…op de valutamarkten wordt een overdrijving gesignaleerd op grond waarvan een reactie niet lang meer kan uitblijven. Daarnaast wordt een verbetering gesignaleerd in een specifieke beleggingscategorie, hetgeen ook aangeeft in welke richting de kudde uitholt. U leest het in het besloten deel van deze website.

Via de link hieronder kunt u de meest recente publicatie van LOEF Timing, Trends & Tactics downloaden.

LOEFTTT030213

In de wekelijkse nieuwsbrief van LOEF Timng, Trends & Tactics kunt u vernemen wat de status is van enkele representatieve ETF’s in USD en ETF’s in EUR en de relatieve sterkte (belangstelling in de markt) vernemen.

Dow Jones Industrial Average 1928 t/m 1974 op kwartaalbasis + MACD op kwartaalbasis

 

 

 

 

Eind 1972 slaagde de Dow Jones Industrial Average erin om boven de koerstoppen uit te breken die in 1966 en 1968 waren gezet. Het ‘feest’ van deze uitbraak duurde niet lang. Al vroeg in 1973 sloeg de stemming om en zette een daling die tot eind 1974 duurde. U weet dat er destijds sprake was van een ‘oliecrisis’, terwijl dit scenario door de grote olieconcerns BP, Royal Dutch Shell en Exxon Mobil nu zeer onwaarschijnlijk wordt geacht. Afgelopen week verscheen het bericht dat er steeds meer olie op de markt komt dankzij nieuwe winningstechnieken. Hierdoor wordt een scherpe daling van de olieprijs verwacht (volgens het FD van 31 januari 2012).

Terwijl de ogen van de wereld zijn gericht op een economisch herstel in de V.S. en de problemen in Europa naar de achtergrond lijken te zijn verdwenen, vergeten veel mensen dat er drie gevaren schuilen in het Midden-Oosten. U weet inmiddels dat in bijna alle Noord-Afrikaanse landen de fundamentalistische islamisten in toenemende mate voor onrust zorgen (Frankrijk weet er inmiddels alles van), in Syrie lijkt een oplossing voor de burgeroorlog verder weg dan ooit en het moment lijkt toch echt nabij dat Israel en Iran de confrontatie zoeken. Wat ik ermee wil zeggen is dat wij allen wel kunnen proberen te verklaren in welke richting een bepaalde asset-class zal bewegen, maar dat het oordeel uiteindelijk is aan de markt.

LOEF Technische Analyse ziet in de stijging van de olieprijs een belangrijke verklaring voor de stijging van de grondstoffenindices en een dalende dollar zal deze beweging alleen maar versterken. Hierover straks een grafiek. Wat LOEF Technische Analsye vele malen interessanter vindt (hoewel het nieuws niet wordt ontgaan) is de vergelijking van de grafiek hierboven met die van hieronder:

Dow Jones  Industiral Average 1968 t/m heden op kwartaalbasis + MACD + komende twee jaar

 

 

 

 

De olieprijs (Nymex Light Sweet Crude Oil) bevindt zich volgens de objectieve handelscriteria conform de methode LOEF in een (gele) overdrijvingsfase (zie chart):

 

 

 

 

De olieprijs is fors gestegen mede dankzij de gedaalde US-dollar…

 

 

 

 

De hierboven afgebeelde USD/EUR vertoont thans een gele candle (zie legenda), waardoor tijdelijk een technisch herstel kan optreden. Het grotere (H)oofd(S)chouderpatroon wijst evenwel op meer neerwaarts dalingspotentieel. Anders gezegd, de US-dollar kan nog verder verzwakken…

US Dollar index vanaf 2011…

 

 

 

 

De rechterschouder van het grote (H)oofd(S)chouderpatroon is samengesteld uit een kleinere (h)oofd(s)chouderformatie. Op basis van klassieke technische analyse patroonherkenning kan de conclusie niet anders luiden dan dat er grote koersdaling van de Amerikaanse dollar op komst is!

Dit betekent dat er spoedig een grote onevenwichtige situatie in 2013 zal ontstaan. Om met de woorden van Chief Investment Strategist Michael Harnett van Bank of America te citeren: “…creating the risk of an unstable “melt-up” in stocks over coming months“.

Kijk in dit verband even naar de stand van de MACD op maandbasis van de 30-jaars US Treasury Bond op dit moment en op eind april 1987.

30-jaars US T-Bond vanaf 1977 op maandbasis + MACD

 

 

 

 

De draai uit obligaties is duidelijk ingezet en hoeft geen betoog dat een stijgende olieprijs en/of stijgende grondstoffenprijzen aanleiding zullen geven tot ‘verhitte inflatie’-discussies in de komende maanden.

CRB Continouus Commodity index op weekbasis vanaf 2004

 

 

 

 

Het omgekeerde (H)oofd(S)chouderpatroon in de CRB-index is weliswaar nog niet voltooid, maar de zwarte weekcandle illustreert een bullish overgangsfase. Zie legenda LOEF Methode.

Legenda LOEF Methode

 

 

 

 

In de wekelijkse relatiee sterkte vergelijking was vorige week de iShares S&P 500 GSCI Commodity-Indexed Trust nog in een bodemfase. Deze week is de trend gewijzigd in een stijgende fase. Van alle asset-categorieen zien we in de matrix hieronder dat het rendement afgelopen week (1W) en afgelopen maand (1M) de performance van de andere vier beleggingscategorieen verslaat en nu de tweede plaats opeist in de ranking (ten koste van Real Estate een week eerder).

 

 

Aandelen genieten dus de voorkeur. Let op … de iShares Barclays Agrregate Bonds verliezen nu op alle genoemde tijdframes afgelopen jaar. Er is sprake van een ‘oversold’-waardering en bij commodities nu een ‘overbought’-waardering. U kunt zich nu prepareren op een reactie die tactische kansen gaat bieden (kopen op zwakte in een stijgende trend / verkopen op sterkte in een dalende trend).

Voor wat betreft aandelen gaat de voorkeur (op momenten van zwakte) in volgorde uit naar China (1), Japan (2), Europa (3), World (4), Emerging Markets (5), Noord-Amerika (6) en Asia-Pacific (7). Dit is een momentopname en kan elk moment veranderen!

 

 

 

 

 

 

 

Beleggingsklok asset allocatie (instrumenten)

 

 

 

 

 

 

 

U ziet de rotatie ten gunste van olie, grondstoffen en uit vastrentende waarden. Zilver en goud profiteren van de opleving in de grondstoffenprijzen.

Trendfase landenindices lokaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase sectoren Europese & Amerikaanse hoofdsectoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase gronfdstoffenfutures

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50 index

Trendstatus DOW-30

Trendstatus landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 sectoren

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

Trendstatus Grondstoffenfutures

 

 

 

 

 

 

Trendfase valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT