Stick to your plan

Gisteren werd gememoreerd aan een technische analyse update omtrent het aandeel Apple Inc.  Reikhalzend werd door zowel fundamenteel als technisch analisten uitgekeken naar de cijfers die Apple zou produceren en hoe de markt hierop zou reageren. Vandaag staat in het teken van een evaluatie van de marktreactie gisteren nabeurs op de cijfers.

Apple Inc. intraday nabeurs closing Wall Street

 

 

 

 

Bron: marketwatch

De chartist onder de technisch analisten bestudeert historische koerspatronen met behulp van koersgrafieken om zich een beeld te vormen over de meest waarschijnlijke toekomstige richting gebaseerd op een herhaling van het verleden. De technician onder de technisch analisten heeft niet noodzakelijkerwijs een grafiek nodig om tot een oordeel te komen. Hij voorspelt niet, maar hij neemt waar ‘wat is’ gebaseerd op vooraf bepaalde criteria om trends en trendomslagen te kwantificeren. Zeg maar ‘meten is weten’.

Apple Inc. vanaf 2012 op dagbasis

 

 

 

 

Waar vanuit een traditionele charttechnische blik op de grafiek gisteren op slotkoersbasis (USD 514) een ‘falling wedge’ is te herkennen (en waarvan de afloop in theorie doorgaans positief behoort te zijn), blijkt uit de mechanische handelsbenadering juist het tegenovergestelde. Op slotkoersbasis werd een ‘sell’-alert afgegeven. Dit verkoopsignaal eerbiedigt de trendvolgende benadering en daarbij horende trading tactiek/gebod: “Gij zult niet tegen de trend in handelen“. Het betekent dus dat oplevingen in een dalende trend (zoals gisteren tijdens handelsuren Wall Street) mooie verkoopmomenten biedt (zie ook de voorgaande signalen in de laatste weken). Omgekeerd zijn momenten van zwakte in een stijgende trend de spreekwoordelijke ‘bus stops’ om in te stappen. En zoals de Dow Theorie ruim 100 jaar geleden besloot: ‘…totdat het tegendeel blijkt’ (lees: de trend van richting verandert).

Vorige week werd in een update het volgende opgemerkt: “Hoewel het proces van lagere toppen en lagere bodems intact is en dus reden geeft om deze rotte appel op de beurs te mijden, lijken de omzetten en de RSI-indicator de recente zwakte niet te bevestigen. De $ 450-grens is belangrijk gelet op de hierboven vermelde lange termijn analyse, maar op de korte termijn lijkt het ergste risico geweken“.

Een dag na de positieve divergentie waarneming – 16 januari 2013 – luidde het commentaar:  “LOEF rekent op de ontwikkeling van een rechterschouder als onderdeel van een te vormen (H)oofd(S)chouderpatroon om uiteindelijk na een opleving in de komende maanden een koersdaling in te zetten tot eind 2014. Die rechterschouder kan nog wel eens rond $ 600 tot stand komen. Wat u zojuist las neigt dus richting een voorspelling, een visie. U leest dit omdat gewaardeerde abonnees regelmatig ter zake doende vragen stellen, waar iedereen mogelijk mee rond loopt. Naar de beleving van LOEF Technische Analyse kunt u zich het beste concentreren op het monitoren van trends en daarnaar handelen. Via de trendoverzichten in het besloten deel blijft u dagelijks op de hoogte.

Het aandeel Apple is nabeurs gedaald naar ca. $ 460 en benadert nu de 10-jarige steunlijn rond $ 450. Het wachten is nu op een mechanisch koopsignaal om de aanzet te geven voor een stijging naar $ 600. Een koersuitbraak boven het dieptepunt van vorige week (= $ 483,38) zou hiertoe een eerste aanleiding kunnen geven. STICK TO YOUR PLAN is het motto.

Aan deze update wordt thans gewerkt….

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Dow-30

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

Trendstatus Grondstoffen futures

 

 

 

 

 

 

Trendstatus valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT