Rode vlag voor China

Na een enerverende informatieavond in Eindhoven, waarin o.a. de technische analyse onderwerp van bespreking was, volgt onvermijdelijk de dagelijkse check van ‘alles wat stroomt’ (lees: monitoring van trends in beurskoersen). En dan komt het voor dat in de dagelijkse update van beurskoersen technische condities aan het licht komen die haaks lijken te staan op wat in een presentatie is besproken. Niet-ingewijden in de technische analyse raken dan algauw het spoor bijster. Dat is het moment om de rode vlag te hijsen, want wat is nu het geval?

Laten we voor eens en altijd vaststellen dat elke technische analyse conclusie een momentopname is. Een foto van beurskoers in beweging. De volgende foto wijkt op het eerste gezicht niet veel af van de vorige foto, maar na een reeks van opeenvolgende foto’s krijgt u de indruk naar een film in slow motion te kijken. En het maakt nogal wat uit voor de argeloze bezoeker op welk moment hij/zij naar een bepaalde foto kijkt. Zonder te weten in welke context de foto is gemaakt of geplaatst kan een verkeerd beeld ontstaan met alle vervelende gevolgen van dien. Een toelichting:

Op 9 december 2012 (een maand geleden) werd in een colum over ‘de beleggingspuzzel’ o.a. het volgende opgemerkt: “Verbeteringen en verslechteringen ten opzichte van de overige vier asset classes resulteren in een voorkeur voor aandelen wereldwijd als favoriete beleggingskeuze…..Klaarblijkelijk neemt de ‘risk appetite’ toe… Vanuit het gezichtsveld van de Europese belegger wordt gekeken naar ETF’s met een notering in euro’s en dan blijkt na regionale relatieve sterkte analyse dat de iShares China 25 als sterktste performer de laatste tijd presteert…”.

In de presentatie over ‘technische analyse’ gisterenavond in Eindhoven werd – geheel in lijn met wat eerder op deze site werd betoogd – gerefereerd aan de inzichten van Albert Einstein door het publiek te attenderen op de volgende slide:

 

 

 

 

 

 

 

Op 9 december 2012 werd een kleine toelichting gegeven op de methode LOEF, welke o.a. een wekelijks check vereist van de status van de beurskoersen op asset allocatie niveau. Immers, dit laatste heeft de grootste invloed op het uiteindelijke beleggingsresultaat. Niet trends voorspellen, maar trends beheersen is het motto van LOEF Technische Analyse. Een maand geleden werd geconstateerd dat aandelen als favoriete beleggingscategorie konden worden aangemerkt en dat de iShares China 25 vanuit een topdown benadering de eerste keuze zou zijn als het gaat om de regionale relatieve sterkte. Immers, alles is relatief.

In het PDF-document van LOEF Timing, Trends & Tactics, dat u (eer)gisteren kon downloaden op deze website, trof u de bijgewerkte trendoverzichten van enkele representatieve ETF’s aan, w.o. de ETF Aandelen regionaal (in euro), die ook in Eindhoven gisterenavond werd getoond:

 

 

 

 

 

 

 

De conclusie luidde dat de ‘beste’ ETF voor wat betreft regionale voorkeur nog steeds de iShares CHINA 25 blijkt te zijn. In de afgelopen vier weken bedroeg het koersresultaat 7% en dat is het beste resultaat in de afgelopen maand in vergelijking met de overige regio’s in de wereld waarin u kunt beleggen.

Om u een idee te geven…kijk naar de kolom RSV (= relatieve sterkte verkoop), waarvan de getallen het aantal verstreken weken weergeven van sinds er sprake is van outperformance. Deze ‘outperformance’ is tenminste al 10 weken aan de gang (t.o.v. Lyxor East Europe, t.o.v. andere ETF’s nog langer).

NB U mist nooit meer de sterkste trend als u weet waar u naar moet kijken.

Beleg vanuit een ‘long only’-beleggingsfilosofie alleen in waarden die voldoen aan het principe van een stijgende trend en vergelijk binnen de selectie de waarden met elkaar om te weten welke als sterkste presteert.

Wat is dan nu het ‘probleem’?

Het probleem is de momentopname. In de dagelijkse monitoring van slotkoersen werd vanochtend een ‘profit long’-signaal afgegeven. Het voert te ver om al teveel in detail te treden, maar het signaal wordt geactiveerd als gevolg van een combinatie van technische criteria om het risico van koerstoppen te meten. In de hieronder afgebeelde koersgrafiek zijn alle signalen weggelaten, behalve dan het ‘profit long’-signaal om duidelijk zichtbaar te maken wat de gevolgen in de komende dagen/weken kunnen zijn ‘als de geschiedenis zich herhaalt’ (zie vorige ‘profit long’-signalen in de eerste helft van 2010).

iShares CHINA 25 op dagbasis vanaf 2009

 

 

 

 

De rode vlag wordt voor China dus gehesen als het gaat om het bespelen van de korte termijn trends (lees: dagelijkse rimpelingen). Wees dus niet verrast als u binnenkort deze iShares CHINA 25 tegen lagere koersen kunt aanschaffen. Dat laatste is overigens interessant voor beleggers die met een lange termijn horizon hun geld beleggen, want in de grafiek op maandbasis (….alles is relatief…) ziet u hoe de iShares CHINA 25 recent het startsein geven voor een periode van maandenlange (en mogelijk jarenlange) ‘outperformance’ ten opzichte van de iShares World (zie onder).

 

 

 

 

Hierboven is een histogram afgebeeld, maar het kan ook (iets duidelijker zichtbaar nog) via de groen/zwarte MACD-lijn afgeleid van de roze lijn:

 

 

 

 

CONCLUSIE

Beurskoersen gaan zelden in een blijvend rechte lijn omhoog, maar worden af en toe geconfronteerd met winstnemingen: Interessant dus voor de korte termijn trader die 7% winst in een maand kan bijschrijven en interessant voor de lange termijn belegger die de kans krijgt om tegen lagere koersen spoedig te anticiperen en profiteren van een maandenlange relatief sterk presterende regio/land.

U kunt dit allemaal zelf volgen door de vorige publicatie even door te lezen en uzelf af te vragen of u met een abonnement in 2013 uzelf in een relatief gunstige positie manouvreert. Het is een persoonlijke keuze om dit allemaal zelf wel of niet te doen, maar als u het allemaal teveel wordt, neem dan a.u.b. een kijkje op www.loeftafund.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatusoverzichten o.b.v. slotkoersen 7 januari 2012

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht landenindices

 

 

 

 

 

 

 

Trendoverzicht DJ Stoxx 600 sectoren (Europa)

 

 

 

 

 

Trendoverzicht S&P 500 sectoren

 

 

 

Trendstatus Grondstoffen futures

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT