Trends zien in 2013

Het is zinvol om af en toe eens inspiratie op te doen door afstand te nemen van de waan van de dag. Zo geeft een wandeling in de natuur ons brein even rust en zuurstof. Even iets lezen voor het slapen gaan kan ook heilzaam zijn. Vooral als het bepaalde wijsheden of uitspraken van mensen betreft die tot nadenken stemmen. Zo sprak Albert Einstein (1879-1955) ooit: “A man should look for what is, and not for what he thinks should be“.

U bezoekt deze site omdat u interesse heeft in de trends van beurskoersen. Wanneer u niet naar een enkele trend kijkt, maar naar vele trends, dan wordt het lastig om te bepalen welke van deze trends belangrijk zijn en welke niet. En als dat nu het enige was waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden. Om een beetje orde in de chaos te scheppen – we proberen immers iets van Einstein te leren – heeft LOEF Technische Analyse de richting en de kracht van de trends in de grafieken een kleur gegeven. Dit alles geschiedt op basis van kwantitatieve criteria, zodat we sneller dan voorheen in staat zijn om de dynamiek in de beurskoersen te volgen. Dit laatste mag echter niet verward worden met ‘beheersen’, want uit een klotsende oceaan van koersrimpelingen, golven en tsunami’s volgen dagelijks vele technische handelssignalen die zelden of nooit allemaal tegelijk kunnen worden opgevolgd. We zijn mensen, geen robots.

Het tijdschrift ‘SCIENTIFIC AMERICAN’ publiceerde in maart 2009 een interview met Will Wright over robots en de menselijke natuur.

In het interview, zie http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=will-wright-qa&page=2 werd o.a. het volgende opgemerkt:

If you actually look at the amount of data coming in through all your senses, there’s something like 100 million bits of information coming in every second through your visual system and another 10 million bits coming through your auditory system and another one million bits coming through your tactile system. We’re basically at any given time absorbing hundreds of millions of bits of data per second through our senses. We can manage this, because our conscious stream is only aware of a very tiny fraction of that sensory input, maybe a few hundred bits per second. Most of our intelligence is really a filtering process. Which of those bits are most relevant at any instant? Our sensory awareness is really much higher than we perceive.

TRENDS ZIEN IN 2013

Het grote risico van de particuliere beleggers (maar ook van de beleggingsadviseurs/vermogensbeheerders) is de aanname dat de ‘experts’ een antwoord kunnen formuleren op vragen zoals waar de beurskoersen over enige tijd zullen noteren. Het grote risico van de geraadpleegde ‘experts’ is dat zij zelf niet weten dat zij het ook niet weten.

Maar hoe kunt u dan met eigen ogen trends in 2013 signaleren? Het antwoord op deze vraag werd door Einstein hierboven al deels beantwoord. Niet gaan fantaseren, maar contreren ‘op wat is’.

U heeft als belegger de keuze om talrijke trends in de financiele markten te bespelen. Wanneer u vanuit een ‘long only’-filosofie handelt (= laag kopen en daarna hoger verkopen) en kijkt waar de trends op dit moment(!) stijgend zijn op basis van de beurskoers boven een 20-daags gemiddelde en 20-daags gemiddelde boven een 120-daags gemiddelde, dan ziet u dat twee van de vijf ETF’s op asset allocatie niveau in een stijgende trend bewegen:

Trendstatus ETF’s in US-dollars op asset allocatieniveau

 

 

De hierboven genoemde vijf Exchange Traded Funds geven een aardige indicatie in welke beleggingscategorie in de afgelopen week, maand, kwartaal etc. winst of verlies wordt geboekt.

De iShares All Countries World Index Fund presteerde in de afgelopen week en maand sterker dan de SPDR Dow Jones Global Real Estate (genoteerd in US Dollars).

Op basis van de aanname dat trends intact zijn totdat het tegendeel wordt aangetoond, ligt het dus voor de hand om de wereldwijde geldstroom richting aandelen te respecteren. De belegger in Europa die de wereld als beleggingsuniversum hanteert, realiseert zich dat er sprake kan zijn van valutarisico’s buiten de eurozone. Een goede reden om de in euro’s genoteerde regionale iShares te bekijken:

 

 

De technische regionale ranking voor wat betreft voorkeur zet de iShares China op de eerste plaats en iShares Asia Pacific op de 7e plaats. Dankzij de forse koerswinst op Wall Street in de afgelopen week schuift Noord-Amerika op van de zevende naar de zesde plaats op basis van relatieve sterkte (zie kolom RS).

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van de veranderingen in de richtingen van trends en de relatieve sterkte onderling, dan kunt u via een abonnement (zie FAQ) ervoor zorgen dat u nooit meer een belangrijke trend mist.

AAN DEZE UPDATE WORDT THANS GEWERKT

DOWNLOAD PDF-DOCUMENT ETF’s

LOEFTTT070113

 

Matrix Asset Allocatie (instrumenten)

 

 

 

 

 

 

 

Matrix Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrix Sectoren VS & Europa

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrix Commodity Futures

 

 

 

 

 

 

 

Matrix Forex

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AEX-aandelen

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX-aandelen

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Dow-30 aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

Trendstatus Grondstoffenfutures

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT