Focus op de beurskoers

Gelukkig nieuwjaar! Ik hoop dat u in 2013 met vertrouwen tegemoet treedt. In deze eerste update van 2013 volgen eerst een drietal uitspraken afkomstig van experts op het gebied van technische analyse, money-management en beleggingspsychologie. Wanneer u deze drie uitspraken in gedachten houdt, dan hebben we wellicht een statistisch voordeel om de kansen in ons voordeel te laten werken.

Uitspraak Dr. Alexander Elder:

The amateurs in most fields ask for forecasts, while professionals simply manage information and make decisions based on probabilities

Uitspraak Curtis Faith:

Good trading is not about being right, it is about trading right. If you want to be successful, you need to think of the long run and ignore the outcomes of individual trades

Uitspraak Richard Dennis:

Human emotion is both the source of opportunity in trading and the greatest challenge. The key is consistency and discipline

LOEF Technische Analyse hanteert de beurskoers in combinatie met een simpel 20-daags en 120-daags koersgemiddelde om de richting van de trend te bepalen en wanneer de trend van richting verandert. Om een trend te herkennen is een reeks van opeenvolgende hogere (of lagere) toppen en bodems nodig en dat betekent in praktijk dat er tijd nodig is om een trend op te bouwen (en af te breken). De dagelijkse koersfluctuaties zijn daarom alleen interessant om tactische beslissingen door te voeren, waarvan op termijn na een reeks van foute en goede trades blijkt of dit tot het gewenste resultaat leidt. Het betekent ook dat u de psychologische druk die de korte termijn bewegingen legt op uw zenuwgestel kan worden weerstaan als u gefocust blijft op het realiseren van 1) in aantal meer goede dan slechte trades en 2) in omvang grotere winsten dan verliezen. Kopen op momenten van zwakte tijdens een stijgende trend en verkopen op momenten van sterkte tijdens een dalende trend voegt op termijn waarde toe, waarbij het de kunst is om optimaal van trendmatige bewegingen te profiteren. Echt trendmatige bewegingen vragen om sterke koop- of verkoopdruk, dus technieken om het momentum tijdens de trendmatige bewegingen te meten. Met behulp van afgeleide technische indicatoren zoals de relatieve sterkte index (RSI), de stochastics en directional movement indicatoren (DMI) krijgen de trends in de beurskoersen een kleur. Op basis van vooraf gedefinieerde criteria zal worden bepaald waar de verschillende beleggingswaarden zich in de cyclus bewegen en hoe de beweging zich relatief verhoudt tot andere koersbewegingen (bijv. ten opzichte van een of meerdere benchmarks, zoals beursindices). Hieronder volgt de aftrap op basis van de legenda, de grafiek van de AEX-index en het trendoverzicht van de AEX-aandelen:

 

 

 

 

AEX-grafiek vanaf begin 2012 op dagbasis met 20-/120-daags koersgemiddelden + technische signalen:

 

 

 

 

De technische handelssignalen dienen als navigator voor de denkrichting van de analist/belegger/trader en zijn getest op basis van historische backtesten van AEX-aandelen op de ratio winsten/verliezen (zie onder).

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de test is telkens maximaal 5% van een beschikbaar kapitaal (inleg EUR 10.000) aangewend voor een transactie. In praktijk worden nog meer criteria in de besluitvorming meegenomen die zich lastig laten simuleren. Want wat doet u in praktijk bij meerdere koop-/verkoopsignalen? U kunt deze moeilijk allemaal tegelijk uitvoeren als u dat zou willen. Daarom is relatieve sterkte ten opzichte van een benchmark wenselijk om voortdurend te zorgen voor een optimale samenstelling/mix van beleggingsposities. Hoe ziet dit er bij aanvang van 2013 nu uit?

Overzicht trendstatus AEX-aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

De AEX sloot op de laatste handelsdag van 2012 boven het 20-daags gemiddelde, hetgeen zichtbaar is in het trendoverzicht via de groene driehoek linkt van de korte termijn (KT) trend.  Een vergelijkbare situatie deed zich voor in de koersbewegingen van de aandelen Heineken en Reed Elsevier. Bij het aandeel Heineken werd ook een relatief koopsignaal geactiveerd. In de 19 handelsdagen daarvoor was er sprake van een underperformance. Dit laatste valt ook af te leiden uit de negatieve koersperformance over de laaste 20 handelsdagen (-1,9%) ten opzichte van de benchmark AEX (+ 1,4%) in de laatste 20 handelsdagen. De relatieve verbetering blijkt uit de positieve kruising van de groen/zwarte MACD die van de roze relatieve sterkte lijn is afgeleid (zie koersgrafiek onder):

Heineken vanaf 2012 + relatieve sterkte (en afgeleide MACD)

 

 

 

 

In de afgelopen vijf handelsdagen zijn er naast Heineken nog relatieve koopsignalen opgetreden in de aandelen Corio, Boskalis Westminster, D.E. Master Blenders 1753 en Unibail. Alleen bij Boskalis is er een handelsdag geleden een relatief verkoopsignaal gesignaleerd (zie laatste kolom ‘H’ van historie relatieve verkoopsignalen). Het koffie-aandeel bevindt zich in een dalende trend. Deze twee aandelen worden dan ook minder aantrekkelijk beoordeeld dan bijvoorbeeld de aandelen Aegon, Akzo-Nobel, ArcelorMittal, Randstad Holding en Wolters Kluwer die allemaal in een lange termijn (LT) stijgende trend bewegen en relatief sterker presteren dan de AEX-index.

Met het oog op de AEX modelportefeuille wordt een positie in Heineken, Corio en Unibail opgetuigd, waarover in het besloten deel meer informatie.

Abonnees vinden onder de tab ‘LOEF AEX-MODELPORTEFEUILLE’ de mutaties die vanaf 2 januari 2013 worden doorgevoerd op basis van een selectie uit de koop-/verkoopsignalen die u in de trendstatus van de AEX hier dagelijks aantreft. De modelportefeuille betreft een fictief startkapitaal van EUR 10.000, waarvan voor elk van de aandelen Heineken, Corio en Unibail op basis van de openingskoersen d.d. 2 januari 2013 een bedrag van EUR 2.000 wordt geinvesteerd. De resterende EUR 4.000 wordt gereserveerd voor nieuwe koopsignalen.

De actuele voorkeur voor een belegging in de asset categorien aandelen en vastgoed wordt thans verklaard op basis van de technische analyse op weekbasis (verricht in het afgelopen weekend). Hier kwam het volgende naar voren:

ASSET ALLOCATIE o.b.v. ETF (in USD) d.d. 28 december 2012

 

 

Van de vijf toonaangevende ETF’s met een notering in de V.S. (in USD) blijken de iShares All Countries World Index Fund en SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF in een stijgende trend te bewegen. Zulks is niet langer van toepassing voor de ETF’s die de vastrentende waarden, grondstoffen en goud volgen.

Uit recente publicaties op deze website blijkt dat de euro sterker wordt ten opzichte van de US-dollar en Japanse Yen, hetgeen betekent dat ter vermijding van valutarisico de blik wordt gericht op de kansen die zich voordoen in beleggings-waarden genoteerd in euro’s.

De iShares Europe presteren in de afgelopen 10 weken (zie overzicht onder) bepaald niet slecht, dit in tegenstelling tot de iShaeres Asia-Pacific en Noord-Amerika.

 

 

De sterkste performance wordt gerealiseerd in de iShares China 25, gevolgd door de iShares Japan en Emerging Markets (gebaseerd op wekelijkse koersdata en afgeleide relatieve sterkte analyses).

Afgelopen weekend werd de balans opgemaakt voor wat betreft de performances in de lokale indices (in volgorde van koersprestaties dit jaar).

 

 

 

 

 

 

 

Voor wat betreft de koersperformances in de Europese en Amerikaanse hoofdsectoren in de afgelopen 10 weken en (ranking voor geheel 2012) ziet u hieronder de resultaten:

 

 

 

 

 

De Exchange Traded Funds genoteerd in euro’s voor regionaal vastgoed hebben in 2012 uitstekend gepresteerd.

Europees vastgoed presteert de laatste weken beter dan Aziatisch vastgoed:

 

Om het u gemakkelijk te maken treft u hieronder een overzicht aan van ETF’s met een beursnotering in euro’s gerangschikt op basis van ‘stijgende trend’ (deze lijst kan/wordt mogelijk uitgebreid).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB

De Lyxor Auto Part ETF komt in relatieve zin als beste op weekbasis uit de wekelijkse ranking/screening methode. Let op de ‘K’ en ‘V’-signalen.

De ETF’s in een dalende trend treft u hieronder aan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de laatste stand van zaken op basis van slotkoersen d.d. 31 december 2012 treft u hieronder gebruikelijke trendoverzichten aan:

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

DJ Eurostoxx 50 index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

 

Trendstatus Grondstoffen futures

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Valutaparen