Europa versus V.S.

Voorspellen doen we op de kermis. Dat is de mening van LOEF Technische Analyse. Desondanks zoeken velen houvast in de inzichten en de analyses van derden. In dit kader vraagt de voorspelling naar de verwachte eindstanden op www.iex.nl van een AEX op 400 en een Dow Jones Index op 12.000 wel om een kleine toelichting.

Koersgrafieken vertellen meer dan 1000 woorden en de technische analyse heeft als vuistregel dat de geschiedenis neigt zich te herhalen (zij het zelden op geheel exacte wijze, maar het rijmt vaak wel). Gevraagd naar de verwachte eindstand van de AEX eind 2013 is een blik op de lange termijn koersgrafiek van de AEX-index (zie onder) voldoende om het idee te krijgen dat de Nederlandse aandelenmarkt zich herstelt op een wijze die doet denken aan eind 2004.

AEX 1983 t/m heden (klik op de grafiek om te vergroten)

 

 

 

 

 

Eind 2004 sloot de AEX op 348,08. Een aantal maanden daarvoor was een meerjarige weerstandlijn opwaarts doorbroken. Dit kalenderjaar geschiedde een vergelijkbare doorbraak. De AEX eindigde eind 2005 op 436,78. Als de geschiedenis zich exact zou herhalen dan staat ons in 2013 nog een heel mooi aandelenjaar te verwachten. Het gele kader van het beursjaar 2005 ziet u hieronder ingezoomd:

2005 als afdruk voor 2013

 

 

 

 

 

De Amerikaanse Dow Jones Industrial Average bewoog in 2005 per saldo zijwaarts met uitslagen van krap 10% op en neer. Het jaar eindigde min of meer op dezelfde indexstanden, maar noteerde gedurende het hele kalenderjaar destijds overwegend negatief.

CONCLUSIE:

In tegenstelling tot wat menigeen vaak denkt is het geen vanzelfsprekendheid dat de koersontwikkelingen tussen continenten en/of beursindices met elkaar gelijke tred houden. Er zijn tal van fundamentele argumenten te bedenken om hiervoor als oorzaak aan te merken. Maar dat laatste is bepaald niet de competentie van de technisch analist. Hoewel het erop lijkt dat Europa thans voldoende heeft gedaan om het vertrouwen in de financiele markten terug te verdienen, moeten de Verenigde Staten nog aantonen hiertoe ook in staat te worden geacht. Of deze indruk terecht is? We zullen het in 2013 merken.