Grote leiders denken strategisch

Vandaag voor de verandering eens een prijsvraag, waarmee de eerste die reageert met het goede antwoord een gratis jaarabonnement voor het kalenderjaar 2013 kan winnen. Dit alles in het kader van kritisch denken. De bedoeling ervan is om in de toekomst tot betere resultaten te komen. Eerst maar eens aandacht voor dat ‘denken’.

Grote leiders denken strategisch. Zij begrijpen en verwelkomen actuele situaties en omstandigheden en zien daarin allerlei mogelijke variaties. Wanneer zij kijken naar een actuele situatie, dan kijken ze niet alleen naar de korte termijn verschijnselen, maar plaatsen de situatie tegelijkertijd in een breder perspectief. Charles Dow was naar de opvatting van LOEF Technische Analyse een groot strategisch denker, omdat hij aangaf dat de grote trends die langer duren dan een jaar belangerijker waren dan de golven en de rimpelingen waaruit deze zijn opgebouwd. Hij zag in de koersfluctuaties van de eb- en vloedbewegingen van de zee een grotere rol, dan de golven en rimpelingen die hier onderdeel van uitmaken. In dit verband is uw mening of een visie van LOEF Technische Analyse slechts een rimpeling in een oceaan van opvattingen en verwachtingen.

De grote uitdaging is om een goede balans weten te vinden tussen het visualiseren van wat er aan de hand is – of zou kunnen zijn(!) – en tegelijkertijd de dagelijkse ruis aan informatie te implementeren als onderdeel van het grotere geheel. De leiding van een succesvolle onderneming (…ook LOEF beseft dat hij nog heel veel kan/moet leren in dit verband…) kijkt vooruit om te weten wat de onderneming nodig heeft om de doelstelling te bereiken en vraagt zich dan ook al af hoe de situatie eruit ziet als het doel is/wordt bereikt. Tegelijkertijd moet de leiding ervoor zorgen dat onderweg hier naar toe de dagelijkse bedrijfsvoering hierop is ingericht.

De belegger die op lange termijn een rendement nastreeft van 7-8% op jaar basis, zal dus een plan moeten hebben om de problemen en andere hobbels die onderweg voorkomen zo goed mogelijk te nemen. Dat lukt niet altijd, zo merkt ook LOEF Technische Analyse. Zo lukt het niet altijd om een dagelijkse update te maken als teveel belangrijke andere zaken ook om prioriteit vragen. Het opstellen van een beleggingsvisie in het kader van 2013 vraagt om grote zorgvuldigheid en dus tijd om een goede weergave van de voorstelling van zaken te schetsen om het geinteresseerde publiek niet op het verkeerde been te zetten.

Het LOEF Technische Analyse Fonds legt in de recent uitgebrachte brochure de strategie uit om in de toekomst te profiteren van de golfbewegingen in de beurskoersen. Raadpleeg www.loeftafund.nl voor nadere informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOEF Technische Analyse heeft ambitieuze plannen zoals u ziet en werkt momenteel tevens aan een SMS-service voor aktieve beleggers in 2013 met als universum de AEX-indez en AEX-aandelen (en afgeleide instrumenten). Dagelijks een koersgrafiek van de AEX in het publieke deel en een AEX-modelportefeuille in het (betaald toegankelijk) besloten deel van deze website. Morgen volgt hieromtrent nadere informatie.

Dan nu de vraag: welke onderliggende beursgenoteerde waarde weerspiegelt het koersverloop van de ‘mystery chart’ hieronder:

MYSTERY CHART

 

 

 

 

 

De eerste die reageert met het goede antwoord krijgt een gratis jaarabonnement aangeboden. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd (en er kunnen geen rechten worden ontleend). Morgen wordt de koersgrafiek (en de implicaties van het HoofdSchouderpatroon) nader besproken en wordt tevens een antwoord gegeven op de vraag hoe op strategische wijze LOEF Technische Analyse de koersgrafiek analyseert. U kunt dan zien of de methode LOEF u  aanspreekt of niet.

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstaus DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Grondstoffenindices

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT