Do you know ???

De vermaarde Amerikaanse econoom John Kenneth Galbraith (1908 -2006) heeft in zijn leven vele memorabele uitspraken gedaan. Een van de mooiste quotes van Galbraith luidde: “We have two classes of forecasters: Those who don’t know and those who don’t know they don’t know’.

Vooruitlopend op 2013 en een weekje verlof in de laatste week van dit beursjaar worden thans voorbereidingen getroffen om u volgend jaar (en daarna) de mogelijkheid te bieden om kennis te nemen van de eindresultaten van een mechanisch screening- en rankingproces ten behoeve van het bepalen en publiceren van de richting van de belangrijkste trends, de relatieve kracht en de hieruitvoortvloeiende technische koop-/verkoopsignalen. In de loop van deze week worden abonnees per email geinformeerd en zal nadere informatie op deze website verschijnen.

VERANDERING IS DE ENIGE CONSTANTE

Edward Loef, Certified Financial Technician