technische handleiding bij Apple

De koersontwikkeling van het aandeel APPLE Inc. kan als schoolvoorbeeld dienen voor het signaleren van omslagen in trends. Volg de technische handleiding en u krijgt een idee hoe u het aandeel Apple in uw voordeel kunt bedienen.

Een stijgende trend kan worden herkend aan de hand van een proces van opeenvolgende hogere toppen en opeenvolgende hogere bodems. Eind september 2012 gaat er in de grafiek op dagbasis iets mis. Het aandeel Apple Inc. daalt onder een stijgende steunlijn en onder de top (683,29) die aan de ultieme top (705,07) vooraf ging. De opleving die op 27 september volgde (zie witte candle bij rechter(S)chouder) bleeft beperkt onder de stijgende steunlijn en onder de top van de linker(S)chouder (zie daggrafiek eind juli t/m september 2012).

APPLE Inc. eind juli t/m sept. 2012

 

 

 

 

In principe horen dalingen te worden opgevangen om en nabij vorige koerstoppen. Gebeurt dit niet dan wordt de bodem voorafgaand aan die koerstop belangrijk (zie oranje lijn in de grafiek hierboven). Hier meldden zich immers de kopers die het laatst hebben geprofiteerd van de stijging naar de ultieme top = (H)oofd.

Een daling onder de laatste bodem(s) zet de kopers die toen hebben gekocht en zijn blijven zitten (type ‘buy & hold’) onder druk, want een ongerealiseerde winst slaag om in een verliesgevende positie. Naar aanleiding van de koersdaling onder de neklijn van het (H)oofd(S)chouderpatroon in Apple Inc. ontstaat het risico dat er een hap uit uw vermogen wordt genomen.

LOEF update 9 oktober 2012

 

 

Na de voltooiing van het (H)oofd(S)chouderpatroon in de grafiek op dagbasis is na de koersdaling van vorige week in de weekgrafiek nu ook een (H)oofd(S)chouderpatroon zichtbaar (zie onder).

Appple Inc. op weekbasis vanaf november 2011

 

 

 

 

Zolang de beurskoers van Apple boven ca. $ 520 sluit, hangt het hoofd in het spreekwoordelijke schavot dat nu lijkt klaargezet voor een definitieve executie.  Het aandeel Apple Inc. sloot gisteren op $ 529,82. Een daling onder de neklijn zou de koers doen wegrollen naar ca. $ 340 ergens in het kalenderjaar 2013. Het is niet verstandig om nu al op deze vermeende koersdaling vooruit te lopen, maar de boodschap van deze handleiding is voorbereid te zijn op deze mogelijkheid.

Een eventuele daling onder $ 500 zou overigens een belangrijk technisch signaal van een lange termijn verandering in de richting van de hoofdtrend opleveren. Een stijgende steunlijn getrokken langs de bodems van 2003 (= bodem ‘bear’markt Wall Street 2000 – 2003) en 2009 (= bodem ‘bear’markt Wall Street 2007 – 2009) zou dan immers sneuvelen.

Apple Inc. maandgrafiek vanaf 2003

 

 

 

 

Op 26 april dit jaar meldde Het Financieele Dagblad in een koptekst ‘Nasdaq boven 3000 door Apple’. Het aandeel sloot een dag eerder 8,85% hoger omdat de verwachte kwartaalcijfers beter uitvielen dan verwacht. Een interessant gegeven is dat in de 10 jaar voor de eeuwwisseling de Nasdaq Composite met ruim 1000% in waarde was gestegen en Apple in de laatste 7 jaar met meer dan 1300%. De 50% koersstijging in de eerste vier maanden van dit jaar kwam aardig in de buurt van de laatste versnellingsfase destijds in de Nasdaq Composite in de periode november 1999 t/m maart 2000. U weet dat na maart 2000 de Nasdaq Composite met bijna 80% in waarde is gedaald.

Een van de grotere puzzelvraagstukken is op dit moment wat de technische conditie in Apple voor effect zal hebben voor het koersverloop van de Nasdaq Composite die recent aan de bovenkant van een meerjarige en licht stijgend trendkanaal is afgeketst.

Nasdaq Composite vanaf 1987 op maandbasis

 

 

 

 

Deze vraag wordt nog prangender wanneer de koersgrafiek van de Nasdaq Composite op weekbasis wordt beoordeeld vanaf het dieptepunt in 2003 (zie onder).

 

 

 

 

Het proces van hogere koerstoppen in de Nasdaq Composite is in de afgelopen twee jaar vertraagd met als gevolg een minder steile hellingshoek van de weerstandlijn en uiteindelijk in het vierde kwartaal van dit jaar een daling onder de meerjarige stijgende steunlijn. Het signaleert een verandering in de richting van de trend en de vorm van twee convergerende meerjarige trendlijnen resulteert in een (bearish) ‘rising wedge’.

De conclusie luidt dan ook om niet zonder meer vast te houden aan beurslievelingen en/of ongefundeerd optimisme omtrent over de toekomstperspectieven van de Amerikaanse beurs in het algemeen. Tegelijkertijd wil dit niet zeggen dat er elders zich geen kansen ontwikkelen! Terwijl de aandelenindices in Noord-Amerika achterblijven zijn andere regio’s juist in trek. Selectief zijn heeft zin. Voortdurende monitoring van kansen en risico’s ook. U kunt de status van de verschillende trend vernemen in de trendoverzichten in het besloten deel van de website:

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Dow-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

 

Trendstatus Commodities

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Valuta

 

 

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT