Voorspellingen 2013

De laatste kalendermaand van het jaar is aangebroken. Deze maand wordt de belegger weer getrakteerd op prikkelende coverstories waar de kansen en de bedreigingen straks in 2013 liggen. LOEF Technische Analyse doet hier graag aan mee (jawel, u leest het goed). Wanneer u wilt weten waarheen de weg in 2013 zal leiden, kijk dan vooral even terug. The International Federation of Technical Analysts (IFTA) heeft immers als slogan ‘We study the past to understand the future’.

Op 20 november 2011 publiceerde Het Financieele Dagblad de resultaten van een onderzoek onder 350 financiele instellingen met meer dan 2500 analisten. De krantenkop loog er niet om:

 

 

 

 

 

 

 

Het percentage winstgevende koopadviezen in de periode 1 augustus 2004 t/m 31 juli 2006 bleek tijdens de bullmarkt (zie grafiek / staafdiagram onder) op z’n best iets meer dan eenderde te zijn. Tweederde van de adviezen leidde tot koersverliezen.

 

 

 

 

 

De grote trendomslag in 2007 is door slechts weinig analisten goed voorspeld, laat staan de reeks van faillissementen van grote zakenbanken in 2008 en de gevolgen voor de aandelenmarkten en de economie. Begin 2009 had bijna niemand het lef om te anticiperen op een koersherstel. Pas eind 2010 keerde het vertrouwen en optimisme weer over een breed front terug.

 

 

 

 

 

 

U herinnert zich nog ongetwijfeld de consensus met betrekking tot het beleggingsjaar 2011:

 

 

 

 

Degenen die op 30 september 2011 de balans opmaakten keken aan tegen de volgende resultaten:

 

 

 

 

 

Het grote probleem is dat je niet altijd gelijk kunt hebben. Let wel…LOEF rekent zichzelf ook tot die categorie wanneer het op ‘voorspellen’ aankomt. Op zichzelf mag dit geen nieuws zijn, want ook in 2010 waren de resultaten van de analisten bepaald niet om naar huis te schrijven.

 

Na zoveel moeilijke jaren en teleurstellende uitkomsten van alle goedbedoelde adviezen was het niet meer dan logisch dat Het Financieele Dagblad hierover begin van dit jaar melding maakte van het volgende:

 

 

Tot slot berichtte het blad ‘EFFECT’ van de Vereniging van Effectenbezitters dat ook dit jaar de analisten er ‘goed naast’ zaten. De tien aandelen waar analisten het meest van verwachtten hebben tot 1 september jl. nauwelijks gerendeerd en de vermeende floppers bleken topppers. De conclusie van de VEB luidde in de november-editie dan ook dat de aanbevelingen van analisten het beste als contra-indicator gebruikt kunnen worden.

Kortom…wanneer u afgaat op de voorspellingen van de ‘experts’, weet dan dat niemand het weet (hoe de toekomst zal verlopen).

Tot slot nog een actueel voorbeeld van berichtgeving die de wenkbrauwen doet fronsen. De bekende website CNNMoney berichtte op 30 november jl. “GDP growth slows in India“. Het Internationale Monetaire Fonds heeft gezegd “that the growth outlook for India is “unusually uncertain” after a disappointing first half of the year, caused by a sharp drop in consumer confidence’. Ongebruikelijk onzeker wordt u zeker als u afgaat op de berichtgeving omtrent India in De Financiele Telegraaf en Het Financieele Dagblad op 1 december jl. (zie onder):

 

 

 

Het ene bericht is positief, het andere bericht negatief. Hoe moet een belegger in de wetenschap dat goedopgeleide analisten en economen klaarblijkelijk niet in staat zijn om goed in te schatten in welke richting de beurskoersen zich begeven nu op rationele wijze de juiste keuze maken?

LOEF Technische Analyse heeft slechts een remedie. De beurskoers kan omhoog, omlaag of gelijk blijven. De beurskoers weerspiegelt de consensus van alle informatie die op dat moment in de markt bekend is (inclusief voorkennis bij de ‘insiders’). U kunt proberen slimmer te zijn dan de markt, maar de vraag is of u hierin consistent zal slagen. De oplossing wordt gevonden door u te concentreren op de richting die de markt dicteert.

Bombay Sensitive 30 index vanaf 2003 op weekbasis

 

 

 

 

Aandelenkoersen en in het bijzonder aandelenindices zijn uitstekende indicatoren voor de toekomstige berichtgeving over het desbetreffende economische wel en wee. Aan een dalende trend in de Indiase SENSEX-30 index sinds de piek twee jaar geleden is in februari van dit jaar een einde gekomen. Daarna is een hogere correctiebodem gevormd en de beursgraadmeter klimt naar een nieuw hoogtepunt dit jaar. De stijging dit jaar bedraagt thans + 25,4%.

Wie het onderscheid weet te maken tussen stijgende, zijwaartse en dalende trends zal in staat zijn om het kaf van het spreekwoordelijke koren te scheiden. In het besloten deel van deze site treft u de verschillende trendoverzichten aan alsmede overzichten met absolute en relatieve koop/verkoopsignalen.

Aan deze update wordt gewerkt

Asset Allocatie (Instrumenten)

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase sectoren

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase grondstoffen futures

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Europese DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Amerikaanse S&P 500 sectoren

 

 

 

 

Trendstatus Grondstoffenfutures

 

 

 

 

 

 

MODELPORTEFEUILLE

 

 

 

 

Ten aanzien van de modelportefeuille kan worden meegedeeld dat met ingang van 1 januari a.s. een SMS-service zal worden ingezet om u te attenderen op wijzigingen in de modelportefeuille. Deze modelportefeuille komt in de plaats van de SMS-service die thans uitsluitend voor het hefboomproduct ‘Sprinters’ was gereserveerd.  Deze maand zal een ‘overgangs’-maand zijn, waarbij de Sprinter Portefeuille zal worden afgebouwd en een nieuwe portefeuille zal worden opgebouwd.

Thans worden besprekingen gevoerd om voor een bedrag van EUR 10.000 een modelportefeuille op te tuigen en tevens een SMS-dienst aan te bieden, waarbij de optie bestaat om via een broker de signalen automatisch te laten uitvoeren. In de tweede helft van december volgt hieromtrent nadere informatie. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen ten behoeve van het LOEF Technische Analyse Fonds dat met ingang van 1 januari 2013 ‘live’ zal gaan (inleg vanaf EUR 100.000). Er komen dus twee varianten.

EINDE BERICHT