Een TA-visie op haas & schildpad

Loef Technische Analyse publiceert zoveel mogelijk met een dagelijkse frequentie trendoverzichten van diverse beurskoersen (AEX, AMX, BEL-20, DJ Eurostoxx 50, Dow-30, de Europese en Amerikaanse bedrijfssectoren, Landenindices, Commodities en Valutaparen). De vraag is wat de functionaliteit van deze trendoverzichten is. Wat kun je er als belegger mee? Een toelichting is wenselijk. Eerder deze week werd even verwezen naar het ganzenbord, waar diverse pionnen als eerste de finish trachten te halen. Vandaag wordt gekozen voor de beroemde fabel van de Griekse dichter Aisopos (ca. 620 – 560 v. Chr.) over de haas en de schildpad.

De haas moest altijd lachen wanneer hij de schildpad zag lopen, want het ging zo langzaam. “Ik begrijp niet waarom jij nooit naar iets onderweg gaat,” zij hij pesterig. “Als jij eindelijk aankomt, is het altijd te laat en alles is al lang voorbij.”

De schildpad lachte een beetje. “Vlug ben ik niet,” zei hij, “maar toch durf ik te wedden, dat ik eerder aan de overkant van dit veld ben dan jij. Zullen we een wedstrijd houden? Dan kun je het zien.”

“Goed!” riep de haas en meteen sprong hij er vandoor, zo snel als hij kon. De schildpad ging heel rustig op weg.

Nu was het die dag erg warm weer met een brandende zon, en de haas werd halverwege moe en slaperig. “Weet je wat,” dacht hij. “Ik doe even een tukje onder die heg hier. Zelfs als die schildpad me onderwijl voorbij loopt, heb ik hem in een flits weer ingehaald.” De haas ging in de schaduw liggen en sliep in.

De schildpad kroop gestaag voort onder de warme zon.

Pas na lange tijd werd de haas wakker. Het was veel later dan hij dacht en hij keek eens rond. Geen schildpad te bekennen. “Nou nou,” mompelde hij, “waar zit dat vriendje? Wacht maar, ik zal hem eens wat laten zien.”

Als een pijl uit een boog schoot hij weg, door het korte gras, door het koren, over sloten, langs braamstruiken, en bij de laatste bocht bleef hij even staan om te zien waar de eindstreep lag. Daar! En nog geen halve meter ervoor kroop de schildpad, langzaam maar zeker, stap voor stap, dichter en dichter naar het eindpunt.

Met een geweldige sprong stoof de haas erop af. Maar hij was te laat. Toen hij de lijn passeerde, was de schildpad hem juist voor geweest.

“Zie je nou wel,” zei de schildpad.

Maar de haas had geen adem meer om te kunnen antwoorden.

De moraal van de hierboven beschreven fabel is dat HIJ DIE LANGZAAM IS, MAAR STUG VOLHOUDT, DE WEDSTRIJD WINT.

De aanduiding langzaam wordt nog belangrijk. Zeker voor degenen die elke dag weer actief achter de beurskoersen aanhollen. Laten we nu de haas en schildpad als twee beleggingsobjecten zien. Traditioneel kunt u in de maand december allerlei voorspellingen en visies van marktstrategen verwachten over hoe de wedstrijd tussen deze twee in het komende jaar zal verlopen. Stel nu dat we ons verplaatsen naar het beginpunt van de wedstrijd dit jaar. En laten we het pad volgen van de haas (in het zwart de AEX-index) en de schildpad (in het blauw AIR FRANCE-KLM).

AEX en Air France-KLM koersperformance 1-1-2012 t/m heden:

 

 

 

 

De vraag: welke van de twee zal straks op 31 december a.s. als eerste (lees: beste performer) finishen? Het aandeel Air France-KLM is met bijna 75% dit jaar gestegen, terwijl de AEX iets onder de 7% in de plus noteert. Wat zou het fijn zijn om deze uitslag van tevoren geweten te hebben!

De koersontwikkelingen in de grafiek maken duidelijk dat dit een momentopname is. Kort na het vertrek op 1 januari 2012 ging het aandeel van de luchtvaartmaatschappij harder de lucht in dan de AEX, maar door allerlei tegenwind maakte het aandeel Air France-KLM in de eerste helft van dit jaar een duikvlucht, waardoor de koersperformance bij de AEX-index achterop raakte. Maar vanaf medio juni steeg Air France-KLM op om met name vanaf september het beursgemiddelde ruim achter zich te laten.

Air France-KLM op dagbasis + relatieve sterkte (lees: kracht) ten opzichte van de AEX-index + afgeleide MACD-indicator

 

 

 

 

 

LOEF Technische Analyse beoordeelt in de trendoverzichten de korte termijn trend op basis van de stand van de beurskoers ten opzichte van het 20-daags koersgemiddelde en de lange termijn trend op basis van het 20-daags koersgemiddelde ten opzichte van het 120-daags koersgemiddelde. Op 27 juli jl. kruiste het 20-daags koersgemiddelde boven het 120-daags koersgemiddelde, waardoor de lange termijn trend omsloeg van dalend naar stijgend. Een dag later werd op 30 juli de candle donkergroen ingekleurd dankzij de stijging van de beurskoers boven beide gemiddelden. Vanaf dat moment (slotkoers  EUR 4,62) mochten beleggers in technisch opzicht gaan ‘boarden’ voor een vlucht naar het hoge noorden. Koersdalingen onder het 20-daags gemiddelde in de tweede helft van augustus tot begin september boden de ‘laatkomers’ alsnog gelegenheid om in te stappen. De stijging boven het 20-daags gemiddelde op 7 september jl. was niet alleen een (objectief) aanwijsbaar signaal voor het constateren van een stijgende trend, maar ook in relatieve zin kruiste de onderin de koersgrafiek afgebeelde groen/zwarte MACD in positieve zin. Deze MACD-indicator is afgeleid van de roze relatieve sterkte lijn, waar de kracht van de koersbeweging van Air France-KLM wordt gemeten ten opzichte van de AEX-index. Zolang de beurskoers boven het 20-daags en 120-daags koersgemiddelde noteert en de MACD van de RS-lijn zich positief ontwikkelt heeft de belegger de wind mee en kon hierdoor profiteren van een koersstijging van EUR 4,34 naar EUR 5,70 (= +31,3%). Met voorspellen van beurskoersen heeft dit niets te maken, maar alles met kwantificeren!

De dagelijkse schommelingen in de beurskoersen van het aandeel Air France-KLM en de AEX-index kunnen overigens voor de nodige turbulentie zorgen. Niet iedereen is hiervan gediend of kan hier tegen. Een ander vervoermiddel kiezen is dan een overweging. Toch kan er ook gekozen worden om het pad van de schildpad te bewandelen door de koersdata niet dagelijks, maar wekelijks te beoordelen. In de grafiek op weekbasis in het afgelopen jaar blijkt dan als gevolg van in tijd gemeten langere spreiding van data dat de reis een stuk rustig en comfortabeler verloopt. Zeg maar…een droomvlucht.

Air France-KLM op weekbasis vanaf 26 november 2011

 

 

 

 

Tot medio juli was er geen aanleiding om het aandeel Air France-KLM als een interessante belegging te zien, omdat de trend nu eenmaal dalend was op basis van de stand van de beurskoers en afgeleide gemiddelden. Maar vanaf de tweede helft van 2012 is dit wel het geval. Zolang het aandeel boven de lange termijn (rode) gemiddelde noteert is ‘buy & hold’ de aangewezen strategie met momenten van zwakte gelegenheid om in te stappen. Zolang de groen/zwarte MACD zich op weekbasis in positieve zin ontwikkeld is er sprake van outperformance (de roze lijn is nu weggelaten). Degene die begin augustus 2012 in het aandeel Air France-KLM zijn gestapt (rond EUR 4,11) kijken nu aan tegen een koers op EUR 7,24 hetgeen een stijging is van 76% in vier maanden tijd.

Op basis van deze technische analyse benadering is het mogelijk om op heel dynamische wijze de dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse etc. koersbewegingen te beheersen (lees: NIET voorspellen!).

Wat is nu – vandaag – interessant voor de korte termijn? Laten we ons beperken tot het AEX-overzicht hieronder.

 

 

 

 

 

 

 

De AEX bevindt zich in een korte (KT) en lange (LT) termijn stijgende trend. Welke aandelen uit de AEX zijn nu de ‘hoogvliegers’ ? De aandelen Aegon, ASML Holding, Boskalis Westminster, Heineken, DSM, Reed Elsevier, Unibail-Rodamco, Unilever en Wolters Kluwer komen op de radar, omdat deze aandelen in de kolommen KT en LT positief worden beoordeeld alsmede relatief sterker presteren dan de AEX-index volgens de kolom RS. In de kolom RSK (= relatieve sterkte koop) wordt een relatief koopsignaal gesignaleerd in de aandelen Unibail en Wolters Kluwer. Bij Unibail is dit voor het eerst sinds 19 handelsdagen (zie laatste kolom ‘H’ van historie verstreken handelsdagen) en bij Wolters Kluwer is dit voor het eerst sinds 2 handelsdagen.

Unibail-Rodamco op dagbasis in 2012 + relatieve sterkte versus AEX-index

 

 

 

 

Technisch analisten zouden als gevolg van de uitbraak naar nieuwe hoogtepunten in het aandeel Unibail spreken over een nieuw koopsignaal. De roze relatieve sterktelijn (t.o.v. AEX-index) stijgt naar een nieuw hoogtepunt dit jaar. Met andere woorden…het aandeel Unibail vertoont koersprestaties waar elke belegger van droomt. U ziet via de kruising in de groen/zwarte MACD, waarom er sinds gisteren het startsein wordt gegeven voor een periode van outperformance. Hoelang de klim naar boven aanhoudt weten we niet, maar dat is ook niet relevant. Het gaat erom dat u zonder aarzelen weet welke keuzes u het beste als belegger kunt maken gegeven de actuele kennis van zaken, want wat er in de toekomst gebeurt weet niemand.

Unibail mechanische handelssignalen

 

 

 

 

Op specifieke momenten in de koersgrafiek zal – afhankelijk van de ingekleurde status van de richting van de trend – koop/verkoopsignalen worden gegenereerd (zie ook kolom K/V in het overzicht van AEX-aandelen) en deze koop-/verkoopsignalen kunnen zowel trendvolgend als countertrend van aard zijn als worden ingetrokken, waardoor stop short of stop long alerts worden gesignaleerd. Zonder al teveel op detail te willen ingaan komt het hier op neer dat in een stijgende trend momenten van zwakte koopkansen bieden en momenten van sterkte in een dalende trend verkoopkansen scheppen, totdat het tegendeel plaats vindt of een dermate overdrijving in de trend dat er een contrasignaal ontstaat.

Op basis van voortschrijdend inzicht is het de stelling van LOEF Technische Analyse dat technische analyse meer ‘art’ dan ‘science’ is, maar tegelijkertijd een methode wenselijk is om twee belangrijke voorwaarden te scheppen die ervoor zorgen dat het voldoende vertrouwen wekt. Deze twee voorwaarden zijn als volgt:

1) het aantal winstgevende transacties ten opzichte van het aantal verliesgevende transacties moet ruimschoots groter zijn dan 50%

2) de omvang van de optelsom van winsten ten opzichte van de omvang van opgetelde verliezen moet groter zijn dan 75%.

De eerste voorwaarde heeft te maken met de resultaten die voortvloeien uit een reeks van opeenvolgende transacties. Wanneer winstgevende en verliesgevende transacties elkaar beurtelings afwisselen wekt dit geen vertrouwen. Maar als u weet dat de statistieken in uw voordeel uitvallen (op termijn) dan kunt u zich gedragen als de schildpad in de fabel van  Aislopos in de wetenschap dat de aanpak – mits gedisicplineerd toegepast – zijn vruchten afwerpt.

De tweede voorwaarde is van belang vanuit diverse wetenschappelijke onderzoeken in de psychologie dat verlies een factor 2,5 zwaarder wordt ervaren dan winst. Omdat het gevoel  (lees: emotie) bij beleggen een uitzonderlijk sterke drijfveer is in het nemen van (beleggings)beslissingen, is het van groot belang dat de methodiek ervoor zorgt dat de winst/verlies-ratio groter is dan 3:1 (ofwel 75 : 25).

BACKTEST AEX-aandelen LOEF Methode

 

 

 

 

 

 

 

 

LOEF Technische Analyse is voortdurend bezig om het optimum te zoeken tussen kansen en risico’s in een wereld waarin ‘verandering’ de ‘enige constante’ is. Nieuwe inzichten kunnen leiden tot kleine of grote aanpassingen in de benadering van analysevraagstukken. Hierboven zijn de resultaten weergegeven in een staafdiagram op basis van een simulatie van de Methode LOEF over 5500 handelsdagen in een aantal (ex)aandelen uit de AEX-index. Het aandeel TomTom is opgenomen (maar formeel niet meer in de AEX) ten gunste van Douwe Egberts, omdat het aantal benodigde handelsdagen (minimaal 120) nodig is om de methode LOEF toe te passen.

Uitgangspunt van de backtest hedenochtend is een bedrag van EUR 100.000 als beschikbaar kapitaal, waarvan maximaal 5% van het beschikbare vermogen wordt aangewend om een handelssignaal op te volgen tegen de openingskoers van de eerstvolgende handelsdag (over de afgelopen onderzochte 5500 handelsdagen). Er is geen rekening gehouden met kosten. De staafdiagram geeft LOEF Technische Analyse voldoende vertrouwen om op basis van deze methode de beleggers die de dynamiek in de financiele markten actief willen bespelen te ondersteunen.

Vanaf 1 januari 2013 zal het LOEF Technische Analyse Fund (inleg vanaf EUR 100.000) deze methodiek toepassen voor beleggers die in deze beleggingsaanpak geloven.

Vanaf 1 januari 2013 zal LOEF Technische Analyse via een SMS-service haar abonnees informeren over handelssignalen in het beleggingsuniversum van de AEX.

Voor beleggers die vermogensbeheer op basis van deze methode wensen zijn er meerdere mogelijkheden dankzij de onafhankelijke positie van LOEF Technische Analyse en goede samenwerking met verschillende professionele vermogensbeheerders en brokers. Mocht u hierover meer willen weten, neemt u dan telefonisch contact op met Edward Loef, telefoon 06-51365476.

Vanaf 1 januari zal de inhoud van het besloten deel van de website geheel in het teken komen te staan van de denkrichting van LOEF Technische Analyse op basis van ranking en screening van kansen en bedreigingen.

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Europese DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Amerikaanse s&P 500 sectoren

 

 

 

 

Trendstatus Commodity futures

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT