Ganzenborden

Een leven van de belegger, vermogensbeheerder, beleggingsadviseur, etc. etc. verloopt als een pion op het ganzenbord. Iedereen bewandelt zijn levensweg, maar niet zelden wordt de loop ervan bepaald door het lot. Bij het ganzenbordspel is dit de dobbelsteen. Degenen die zich op de financiele markten begeven ondergaan ook hun lot. Sommigen proberen daarbij anderen de loef af te steken, maar net als bij het speelbord zijn er af en toe hinderlijke velden die worden betreden en ons hinderen het einddoel te halen.

Als voorbeeld van de loop van de verschillende pionnen waarop wij ons geld zetten ziet u hieronder een performance-overzicht op jaarbasis van enkele ‘Exchange Traded Funds’ vanaf 2007.

 

 

 

 

 

 

 

De jaarlijkse verschillen tussen de verschillende asset-classes en afgeleide segmenten zijn dermate grillig, dat het uiterst lastig is om goed in te schatten welke pion de volgende grote stap naar voren of naar achteren zal maken.

Met referte aan de basisprincipes van de Dow Theorie worden de dagelijkse rimpelingen in de beurskoersen beschouwd als onderdeel van de wekelijkse golven die uiteindelijk opstuwen tot de spreekwoordelijke eb- en vloedbewegingen. Vanuit het besef dat op jaarbasis de rendementen flink op en neer golven is het een uitdaging – en meer kunst dan wetenschap – om op basis van een dynamische asset allocatie op termijn onder alle omstandigheden een positief beleggingsresultaat te realiseren. Om tijdig de kansen te benutten en de risico’s te beperken hanteert LOEF Technische Analyse een methodiek waarbij de stand van de beurskoersen ten opzichte van de afgeleide 20-daags en 120-daags voortschrijdende gemiddelde inzicht geeft in de fase van een trendmatige beweging met een horizon langer dan vier weken, maar korter dan een half jaar. Zeg maar een ‘gulden middenweg’ om het grootste deel van trendmatige bewegingen actief te kunnen bespelen.

In het wekelijks overzicht hieronder worden vijf ETF’s (notering in de V.S.) beoordeeld op de fase van de trend, de relatieve voorkeur en historische rendementen van een week, maand, drie maanden, een half jaar en een jaar. De RSI-indicator en de (STO)chastics indicator geven meterstanden aan op basis waarvan een idee wordt verkregen of de beurskoersen ‘te duur’ danwel ‘te goedkoop’ zijn. De corresponderende standen zijn voor de RSI boven 70 of onder 30 relevant voor beleggers met een horizon van enkele weken tot enkele maanden. De Stochasticswaarderingen boven 80 of onder 20 zijn indicatief voor te verwachten reacties op de kortere termijn (relevant voor traders).

 

 

Uit het overzicht op basis van weekslotkoersen (23 november 2012) blijkt de goud de voorkeur geniet gevolgd door obligaties (wereldwijd). Aandelen (ACWI = All Countries World Index) nemen de derde plaats in. De geplaagde commodities verstoten ‘global real estate’ naar de vijfde plaats.

De koersgrafiek op basis van slotkoersen (beurskoers + afgeleide 20/120-daags gemiddelden) toont voor de iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust vertoont dit jaar (2012) de volgende aanblik:

 

 

 

 

De zwarte candles en standen van de afgeleide 20/120-daags koersgemiddelden geven een bijna identiek beeld als begin 2012 met dien verstande dat nu beide koersgemiddelden een stijgende hellinsghoek vertonen. Volgens de legenda is er thans sprake van een overgangsfase.

 

 

 

 

Op dagbasis geeft de roze relatieve sterkte lijn en afgeleide MACD-indicator (zie groen/zwarte lijn) aan wanneer er sprake is van out- of underperformance in relatie tot de SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (zie onder):

 

 

 

 

 

Op weekbasis (slotkoersen 23 november) werd in de weekfilters van LOEF Technische Analyse na na het recente dieptepunt een ‘buy low’-opportunity conditie gesignaleerd. De MACD van de RS-lijn beweegt zich in de weekgrafiek nog omhoog, hetgeen de grondstoffen als asset class onder het voetlicht brengt.

De grondstoffen-ETF is opgebouwd uit verschillende onderliggende waarden, waardoor het zinvol is om na te gaan waar de relatieve sterkte ontstaat. Aangezien de  iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust in US-dollars noteert en u zeer waarschijnlijk e.e.a. moet omrekenen naar euro’s analyseert LOEF Technische Analyse om praktische redenen de ETF’s uitgegeven door ETF Securities luidende in euro’s. Na een relatieve ranking en screening blijkt dat de ETFS Natural Gas  als ‘sterkste’ commodity te vlammen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere ETF’s die in een stijgende trend bewegen (zie ETF overzicht). De edele metalen en energiecomponenten zijn klaarblijkelijk verantwoordelijk voor de signalering.

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: wanneer er gekozen moet worden met welke pionnen het beursspel het beste gespeeld kan worden is het van belang om voortdurend te kijken in welke richting en hoe snel de spreekwoordelijke ganzen zich bewegen. Aangezien dezelfde benadering kan worden toegepast op ETF’s inzake andere (sub)asset classes kan een dynamische portefeuille worden samengesteld. In de loop van de avond zal in het besloten deel worden aangegeven welke keuzes LOEF Technische Analyse maakt in het kader een technische modelbeleggingsportefeuille.