De geest van Edgar Cayce

Wie wil weten wie Edgar Cayce (1877 – 1945) was moet even de (Engelstalige) wikipedia raadplegen. De geest van deze beroemde helderziend diagnosticus (zoals hij zichzelf presenteerde) waart rond op illustere websites, waar ‘voorspellingen’ omtrent het einde der tijden en financiele rampspoed schering en inslag zijn. Toch is het wel interessant om te weten dat de Universiteit van Chicago in 1954 deze paranormaal begaafde man postuum een ‘doktorstitel’ heeft gegeven, omdat hij naar verluid toch zo’n 6000 mensen in medisch opzicht zou hebben geholpen. Zodra Cayce echter zijn gave benutte voor materialistische doelen zou hij last hebben gekregen met zijn stembanden en uit zijn slaap/hypnose-sessies ontwaken met zware hoofdpijn. Naar verluid zou hij o.a. een ineenstorting van het wereldwijde financieel systeem hebben voorspeld op 18 december 2012.

LOEF Technische Analyse is er bepaald niet zeker van of de geest van Edgar Cayce ten aanzien van de voorspelde beurscrash serieus moet worden genomen, maar adviseert in het algemeen een ‘open mind’ te hebben voor spirituele onderwerpen, hoe controversieel deze soms op het eerste gezicht kunnen overkomen. Hedenmiddag werd mij verzocht om commentaar afkomstig van een zeer gewaardeerde lezer die naast eigen research verwees naar de RTL7 teletekstpagina 555, waarin een zeer vakkundige collega op het gebied van de technische analyse schrijft over een een ‘directe CRASH-analogie met de crash van 1987’. De exacte datum is ‘moelijk te bepalen, maar lijkt tussen Sinterklaas en Kerst te vallen’ (bron: Koen Hoefgeest). Deze technische analyse passage komt qua tijdduiding uitstekend overeen met de telepathische inzichten van wijlen Edgar Cayce (in leven destijds ook wel ‘de slapende profeet’ genaamd).

 

 

 

 

 

 

Bron: RTL7 teletekst pagina 555

Wat u ook vindt van de inzichten van mijn vakgenoot … de heer Hoefgeest kunt u wat kennis van zaken op het gebied van technische analyse betreft gerust beschouwen als ter zake deskundig. De stijl van presenteren is duidelijk anders dan van LOEF Technische Analyse, maar onderscheid moet er zijn en ook worden gemaakt!

Hoe dan ook…geprikkeld door de vraag wat de mening is van LOEF Technische Analyse omtrent de risico’s van – laten we zeggen een zeer significante koersdaling in heel korte tijd – treft u hieronder de volgende analyses aan:

In de wekelijkse technische analyse studies wordt voor wat betreft de regionale voorkeur voor aandelenbeleggingen o.a. gekeken naar de onderlinge relatieve sterkte tussen de in euro’s genoteerde iShares World, North America, Japan, Europe, Emerging Markets, China (25) en Asia Pacific (over de afgelopen 11 weken). Dan blijkt uit het overzicht hieronder dat de iShares North-America ten opzichte van de iShares ‘World’ al wekenlang een ‘underperformance’ vertoont.

 

 

Wall Street is dus recent de zwakste broeder en dat is niet verwonderlijk, want volgens De Financiele Telegraaf vandaag tobben beleggers voort over de ‘fiscal cliff’, waarvoor uiterlijk 1 januari 2013 een oplossing moet worden geforceerd. Aangezien ‘angst’ een van de belangrijkste drijfveren is achter vraag naar en aanbod van aandelen en deze emoties gemakkelijk door de media kunnen worden versterkt, zal iedere belegger een open mind moeten houden ten aanzien van elk denkbaar scenario en zelfs het ondenkbare. Een zekere heer Nassim Taleb heeft de impact van het hoogst onwaarschijnlijke in zijn boek ‘De Zwarte Zwaan’ (vertaling van ‘The Black Swan’) uitstekend onder de aandacht gebracht.

Meer informatie vindt u via de volgende link:

http://www.businessinsider.com/nassim-taleb-heres-why-governments-always-miss-their-own-budget-deficit-targets-2012-10?op=1

Maar om even terug te keren naar de vermeende crashanalogie lijkt het zinvol om de volgende charts te bestuderen:

 

 

 

 

De koersgrafiek hierboven is opgesteld door LOEF Technische Analyse en gepubliceerd op 7 november op de website van IEX waarvan u het commentaar kunt lezen via de volgende link:

http://www.iex.nl/Column/87679/Het-Fibonacciravijn.aspx

Na drie opgaande trends volgen conform de Dow Theorie en Elliott Wave Theorie in de regel correctieve fasen, waarbij eenderde tot tweederde van de opgebouwde winst verloren gaat, voordat er weer een nieuwe opgaande cyclus van start gaat. Wat zien we nu als deze drie cycli worden vergeleken met de ups en downs voorafgaand aan de beurscrash van 1987?

 

 

 

 

 

 

De S&P 500 index steeg vanaf het dieptepunt in juli 1984 (147,82) naar een top in augustus 1987 (337,89) met 128,6% waarna beursgraadmeter in elkaar klapte (zie blauwe chart). De S&P 500 index is vanaf een dieptepunt op 666,79 in maart 2009 met 121,1% gestegen naar de top dit jaar en vertoont in grote lijnen dezelfde cycli als destijds. De afgeleide DMI en RSI-indicatoren ‘bevestigen’ eveneens in grote lijnen het krachtenveld en het momentum van destijds.

 

 

 

 

De geschiedenis neigt zich te herhalen volgens de basisprincipes van de technische analyse. Zelden overigens op geheel exacte wijze, maar het rijmt vaak wel (zo leert de ervaring). Of er nu wel of geen beurscrash plaats vindt zal de toekomst moeten uitwijzen. In elk geval lijkt de volgende exercitie zinvol om grip te houden op kansen en bedreigingen. Hieronder treft u links de koersgrafiek aan van de S&P 500 index op weekbasis in de periode juli 2006 tot begin juli 2008 (waarna de koersdaling in alle heftigheid versnelde) en rechts de koersgrafiek op dagbasis vanaf juni 2012. De moraal van deze vergelijking is basis technische analyse. Een proces van hogere bodems (via de groene stijgende steunlijn) wordt afgebroken na de ontwikkeling van een dubbele top, waarna een proces van lagere toppen optreedt en de voorgaande bodems (zie horizontale rode en oranjelijn) neerwaarts worden gebroken. In deze koersanalogie is er nog enige dagen van prijsbehoud en licht koersherstel mogelijk, waarbij de S&P 500 index wordt geacht onder 1430 te noteren. ‘Toevallig’ is dit koersniveau hetzelfde prijsniveau als waar in mei 2008 de S&P 500 index rechtsomkeert maakte. Alleen is het tijdpad nu korter.

 

 

 

 

SPX juli 2006 – juli 2008 / SPX vanaf 2012

De subjectiviteit in het herkennen van koerspatronen is een van de grootste obstakels die een zuivere analyse van de werkelijkheid in de weg staan. De ‘werkelijkheid’ is voor iedereen anders (vraag het Jaap van Ginneken, massapsycholoog). Om e.e.a. ‘objectief’ op het netvlies te krijgen zijn kwantitatieve criteria handig voor de beeldvorming. In de koersgrafieken hieronder is de systematiek en de parameters in beide situaties identiek, echter de koersdata in de periode juli 2006 tot juli 2008 is afgeleid van wekelijkse slotkoersen (links) en rechts van dagkoersen. Interessant is nu dat op dagbasis een ‘short’-signaal wordt afgegeven na een ‘dead cross’-alert. en dat in de weekdata van april 2008 dezelfde signalen worden geregistreerd.

 

 

 

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende diagnostisch materiaal te hebben aangereikt op basis waarvan uw eigen geest aan het werk wordt gezet (maar waarvan u hopeljk geen zware hoofdpijn krijgt).

De samenstelling van de dynamische modelportefeuille wordt opgeschort naar dit weekend.