34 dagen na de Fibotop

Een van de meest intrigerende waarnemingen in de technische analyse is de werking van de gulden snede. De gulden snede is een wiskundige verhouding waarbij de ratio’s 0,618 en 1,618 centraal staan. Niet zelden blijkt er – helaas vaak achteraf – na enige studie een zekere mate van consistentie in het vinden van onderlinge relaties in termen van prijs en tijd, waarbij deze ratio’s een rol spelen. Een mooi voorbeeld hiervan is – achteraf bezien – de technische analyse op deze website gepubliceerd op 10 oktober jl. waarvan u hieronder een snapshot aantreft:

 

 

 

 

Na de top in oktober worden draaipunten in de S&P 500 index gevonden 5 respectievelijk 8 respectievelijk 13 en 21 handelsdagen nadat een ‘FIBO-top’ werd gezet 89 handelsdagen na de bodem dit jaar. Gemeten vanaf de top dit jaar en de bodem in juni ging er op 16 november jl. 61,8% van de opgebouwde winst verloren (zie rode horizontale lijn). Indien de top in de S&P 500 index futures(!) op 5 oktober jl. (1466,00) en bodem op 16 november jl. (1340,30) dan vinden de ratio 0.618 of 0.382 op 1388,32. In de S&P 500 werd de top en bodem gevonden op 1470,96 respectievelijk 1343.34 waardoor idealiter bij een indexstand op 1392,09 de ideale verhouding wordt gevonden.

 

 

 

 

De S&P 500 index sloot eergisteren op 1391,03 (Wall Street was gisteren gesloten i.v.m. viering van ‘Thanksgiving’). De S&P 500 futures hebben in de afgelopen 24 uur een indexstand bereikt van 1393,70 en zijn in de uurgrafiek uit een ‘rising wedge’ gevallen (zie onder). In de grafiek op uurbasis bewogen de S&P 500 futures zich nabij weerstandlijnen en wordt een negatieve divergentie in de 14-uurs RSI gesignaleerd.

 

 

 

 

Het heeft er alle schijn van dat de S&P 500 index op het punt staat weer een ‘draaidag’ te beleven. Concreet bewijs hiervoor komt pas in de loop van volgende week. Wanneer prijs en tijd ‘matchen’ met getallen uit de Fibonacci-reeks is het zaak om voorbereid te zijn op zo’n draaidag. (Deze publicatie is geplaatst om 13:45 uur).