Schijnbeweging(en)

LOEF Technische Analyse verzorgt regelmatig – op verzoek – cursussen op het gebied van chartreading. En dan blijkt al gauw het gezegde ‘Charting is an Art, not Science’. Want wanneer is er nu sprake van een geldige (lees: ‘betrouwbare’) koersuitbraak? Een zeer legitieme vraag die impliciet veronderstelt dat het gegeven antwoord garant staat voor zekerheid. Een les…in de beleggingswereld bestaan geen zekerheden. Behalve dan dat de beurskoersen zullen bewegen. Vandaar dat de technische analyse een ‘schijn’zekerheid wil bieden door het stellen van regels. Zoals de 3%-regel of 2-dagenregel.

Wanneer een beurskoers meer dan 3% boven/onder een top/bodem uitbreekt is het koop/verkoopsignaal geldig….of als een uitbraak (< 3%) gedurende minimaal twee aaneengesloten dagen een feit is. Immers, degenen die met hun neus bovenop de beurskoers zitten zouden dan in elk geval geprikkeld moeten zijn tot het ondernemen van actie. En om de foutmarge van een onverhoopt verkeerde beslissing tot een minimum te beperken, wordt er een stop loss techniek toegepast, want je weet maar nooit.

Een ding is wel zeker….door van te voren na te denken over wat te doen als…..kunnen veel grote problemen worden voorkomen en veel kleine problemen worden beheersd. Meer kan een mens niet (van zichzelf, laat staan van anderen) vragen.

Hieronder de koersgrafiek van de EUR/USD op uurbasis (bijgewerkt t/m 09:20 uur)

 

 

 

 

De chart van de EUR/USD op uurbasis vanaf medio oktober jl. toont een dalende trendlijn, welke opwaarts wordt doorbroken: een koopsignaal derhalve?

Dezelfde chart van de EUR/USD op uurbasis toont in de afgelopen twee weken een stijgend trendkanaal, welke opwaarts werd doorbroken maar daarna terugvalt onder de stijgende weerstandlijn: een mislukte uitbraak dus?

Degenen die ‘long’ EUR/USD posities willen innemen, zouden een stop loss grens kunnen aanhouden iets onder de donkergroene lijn (afgerond EUR 1,2800).

Degenen die ‘short’ EUR/USD posities willen innemen, zouden een stop loss grens kunnen aanhouden iets boven de oranje lijn (afgerond EUR 1,2900).

Welke positie heeft uw voorkeur?

De 14-uurs RSI was een paar uur geleden ‘overbought’ boven 70. ‘Te duur’ op basis van conventionele technische analyse om te kopen. Wachten op een RSI rond 30 blijkt zinvoller. De koersgrafiek op dagbasis kan misschien helpen bij het oplossen van schijnbewegingen (zie onder)

 

 

 

 

Op 28 september werd een ‘slot’koers gezet (zie zwarte candle) bij EUR/USD 1,2857. De actuele stand bij het opschrijven van deze opmerking is overigens EUR/USD 1,2848. In de technische analyse is bekend dat een gebroken steunniveau naderhand vaak als weerstand een rol gaat spelen. In de koersgrafiek ziet u nu drie trendlijnen ‘clusteren’ (rood/dalend, oranje/horizontaal en geel/stijgend).

LOEF Technische Analyse maakt in de regel analyses op slotkoersbasis (overdag zijn er veel afspraken / overige activiteiten). Op basis van de methode van een 20-/120-daags koersgemiddelde is de actuele candle boven het blauwe 20-daags koersgemiddelde uitgestegen, terwijl dit gemiddelde boven het rode 120-daags koersgemiddelde beweegt (zie grafiek onder). Om die reden kleurt de candle groen ten teken van een opgaande trend. Er wordt geen ‘koop’-signaal afgegeven, want de helllingshoek van het 20-daags gemiddelde is nog steeds naar beneden gericht. Wel bevindt de beurskoers zich boven de glijdende (bruine) stop loss grens voor long posities. Beleggers die 1x per dag de balans opmaken zien dat de afstand tussen de huidige beurskoers en de stop loss long positie ca. 150 pips bedraagt. De stop loss short grens in het roze afgebeeld ligt rond EUR/USD 1,2918. De afstand tussen de EUR/USD en de stop loss short is iets kleiner dan de afstand naar de stop loss long.

 

 

 

 

In welke richting gaat de EUR/USD de komende dagen nu bewegen?

Het antwoord: ‘geen idee’. Dit is het meest zuivere antwoord, want LOEF Technische Analyse weet niet wat de stand aan het einde van de dag, volgende week, eind 2012 etc. etc. zal zijn. LOEF Technische Analyse denkt wel op basis van de daling onder de bodems van oktober dat er sprake is van een verzwakking van de EUR/USD, dus de kansen op een daling groter zijn dan de kansen op een stijging. Maar dat is slechts een mening van een individu. En wat zegt een mening van een individu in een markt waar duizelingwekkende bedragen per dag omgaan?

Het enige dat u kunt doen is voor uzelf regels maken op basis waarvan entry- en exit-signalen aansluiten bij uw persoonlijke beleggingshorizon. LOEF Technische Analyse doet dat op dagbasis op basis van een systematische aanpak met als opzet dat in grote lijnen de toegepaste technieken werken, de winsten groter zijn dan de verliezen en het aantal winstgevende transacties groter dan het aantal verliesgevende transacties. Een backtest van een long/short-stratagie levert hieronder het volgende beeld op voor de lange termijn.

 

 

 

 

De wens om op termijn na een reeks van plussen en minnen het vermogen van linksonder in de grafiek naar rechtsboven te laten verlopen (= koerswinst) is de vader van vele gedachten, maar in praktijk een hobbelige weg en waar het begrip ‘geduld’ zeer relatief is.

Tot slot…LOEF Technische Analyse beschouwt de recente stijging in de EUR/USD als een ‘schijnbeweging’ en vermoed dat met ingang van morgen (vrijdag 23/11) een neerwaartse draai zal inzetten richting EUR/USD 1,24.

Wordt vervolgd….