LOEF…chartist & technician

‘Technical Analysis is an Art, not Science’. De traditionele chartist tekent met potlood en liniaal trendlijnen langs toppen en bodems in de grafiek om de richting van de trend te duiden. Wanneer de beurskoers een trendlijn bereikt dan mag een rolwisseling worden verwacht tussen vraag en aanbod. Met andere woorden, de beweging maakt rechtsomkeert. Mocht dat niet zo zijn, dan is er sprake van een breuk in de lijn, hetgeen een signaal oplevert om te bekijken of de richting van de trend wordt bevestigd of aanleiding geeft van richting te veranderen.

De all round chartist kijkt doorgaans niet geisoleerd naar een enkele beurskoers, maar naar een reeks van verschillende beurskoersen afkomstig uit verschillende beleggingscategorieen. Immers, de onderliggende waarde die onderwerp van studie is maakt deel uit van een groter geheel. Het kan dan uiteraard voorkomen dat de blik op meer spreekwoordelijke horloges tegelijkertijd als resultaat heeft dat je niet meer precies weet hoe laat het precies is. Met de nadruk op ‘precies’.

Dit verhaal gaat ergens naar toe. Het heeft een doel. Lees daarom a.u.b. verder.

Het doel van de technische analyse is om de meest waarschijnlijke toekomstige richting van de beurskoersen te bepalen. U weet dat de toekomst niet precies – dus met 100% zekerheid – kan worden voorspeld. De zgn. ‘heilige graal’ bestaat niet, dus gaat er om ‘iets’ te vinden wat in grote lijnen ‘werkt’. Jarenlange ervaring leert LOEF Technische Analyse dat het zinvol is om te beoordelen wat wel en niet werkt. Dat is een leerproces, waarbij vastgesteld moet worden dat veel afhangt van de omgevingsfactoren. Trendvolgende technieken werken prima in ‘trending’ markten, maar geven in ‘trading’ markten veel verkeerde signalen. Overbought en oversold technieken zijn zinvol in zijwaartse trends, maar in sterke opgaande of neergaande trends kunnen deze condities lang aanhouden.

Kijk maar naar de geelgekleurde candles in de koersgrafiek van Apple Inc. die in de vorige publicatie werd getoond. Het wachten is dan op contra-beweging om een technisch signaal te kunnen activeren, maar voordat u dit signaal oppikt en er ook naar kunt handelen kan het specifieke ‘timingsmoment’ al als ‘te laat’ worden ervaren. Een ‘koop’-signaal in Apple Inc. bij een slotkoers op $ 565,73 betekent dat u afhankelijk bent van de openingskoers van vandaag. En dat terwijl u afgelopen vrijdag tussen $ 530 en $ 505,75 een beter instapmoment had gehad.

 

 

Het kan daarom handig zijn om via een SMS-bericht een ‘alert’ te ontvangen (zie SMS-bericht Sprinter Portefeuille d.d. 16 november jl.).

In plaats van aandelen Apple Inc. te kopen kunt u ook besluiten om voor een geringer bedrag te profiteren van de korte termijn beweging. Bijvoorbeeld via een hefboomproduct, zoals de Apple Sprinter BEST Long 492,23. Deze kostte vrijdag jl. indicatief EUR 3,11 (laatkoers) en noteert zojuist EUR 6,08 (biedkoers)

 

 

 

Het aandeel Apple is gestegen van $ 527,11 naar $ 567,41 hetgeen een respectabele stijging is van +7,6% in slechts twee handelsdagen tijd. Het bovengenoemde hefboomproduct verdubbelde bijna met een stijging van +95,4%. Afhankelijk van de mate van risicobereidheid kan er dus sneller winst worden gerealiseerd, maar het omgekeerde geldt hierbij natuurlijk ook. Veel hangt af van de snelheid van handelen en de kenmerken van de onderliggende waarden en afgeleide instrumenten waarin men handelt. Het is geen gemakkelijke sport. En zeker niet als men zich realiseert dan het missen van de ‘beste’ handelsdagen in een specifieke beleggingsperiode een enorme impact heeft op het eindresultaat in relatie tot de passieve ‘buy & hold’-benadering. In het kader van educatie lijkt het geen overbodige luxe u daarom te attenderen op de volgende link:

http://seekingalpha.com/article/648391-don-t-let-best-market-days-mantra-derail-your-tactical-investing

Het missen van de ‘slechtste’ handelsdagen heeft overigens op termijn ook een enorme impact. De conclusie luidt dan ook na een goede bestudering van de feiten voldoende stof tot nadenken geeft.

In elk geval geldt ook….laat u zich niet afleiden bij uw tactische beleggingsslissingen (zie ‘don’t let best market days mantra derail your tactical investing’).

LOEF Technische Analyse realiseert zich als geen ander hoe moeilijk het onderwerp ‘market timing’ is. Hieronder ziet u een backtest van de handelsfilosofie achter de koop-/verkoopsignalen in de trendoverzichten op basis van de aanname in het verleden over EUR 100.000 te beschikken en per handelssignaal maximaal 5% van het kapitaal te investeren. Het concept is gebaseerd op het profiteren van stijgende trends en mijden van dalende trends op basis van een ‘long only’-strategie in de AEX (en 25 AEX aandelen).

Backtest AEX over 5500 handelsdagen

 

 

 

 

De gesimuleerde uitkomsten van de filosofie toegepast op alle 25 AEX-aandelen vertonen het volgende beeld:

 

 

 

De groene en rode staafjes weerspiegelen de optelsom van alle transacties over 5500 handelsdagen per AEX-aandeel (inclusief de AEX-index). Van de 26 onderzochte waarden blijken er slechts twee te resulteren in een verlies en 24 te resulteren in een winst. De omvang van de winsten (zie hoogte van de staafjes) overtreft de omvang van de verliezen ruimschoots.

Het doel van deze column is u ervan te overtuigen dat het loont om vooraf na te denken over een concept op basis waarvan u met vertrouwen de ups and downs in de beurskoersen in zowel voorspoedige tijden (zie periode AEX 1991 t/m 2000) als minder voorspoedige tijden (zie periode 2000 t/m heden) wenst te bespelen.

LOEF Technische Analyse start met ingang van 1 december het LOEF Technische Analyse Fund (deelname vanaf EUR 100.000) en zal u daarnaast via deze website en via een gewijzigde opzet van bestaande activiteiten u na 1 december blijven informeren over wat LOEF Technische Analyse onderneemt, waar u naar ‘moet’ kijken en ‘wanneer’ er veranderingen in trends en aanverwante koop-/verkoopsignalen optreden.

Op maandag 26 november a.s. verzorgt LOEF Technische Analyse een presentatie in BAARN, waarin het concept van de methode LOEF nader wordt toegelicht. Heeft u interesse om de bijeenkomst bij te wonen, stuurt u dan een bericht naar mail@edwardloef.com

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Dow-30 Stocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

 

Trendstatus Grondstoffenfutures

 

 

 

 

 

 

Trenstatus valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

 

LOEF Dynamische modelportefeuille update

 

 

 

 

In verband met het optuigen van het LOEF Technische Analyse Fund wordt met ingang van 1 december a.s. de dynamische portefeuille in gewijzigde vorm voortgezet. Nadere informatie volgt.

EINDE BERICHT