Leerwiki

In sommige omstandigheden is het verstandig om eerst te schieten en dan pas vragen te stellen. In dit vak geldt het omgekeerde.  Voordat u zich op de beurs begeeft is het goed om even stil te staan bij uzelf. Heeft u wel een goed beeld van uzelf? Wat zijn uw drijfveren? Waar bent u goed in en waarin slecht? Met andere woorden, wat zijn uw kwaliteiten, waar liggen uw vallkuilen, wat zijn dan de uitdagingen? Hieronder een korte persoonlijke toelichting.

Edward Loef is geboren op 19 oktober 1964. Zijn sterrenbeeld is weegschaal. Volgens www.leerwiki.nl hebben personen die onder het sterrenbeeld weegschaal zijn geboren een aantal karaktereigenschappen, waaronder met name artistieken eigenschappen. De talenten van de weegschaal liggen het vaakst in de beeldende kunsten. Naast ‘kunstenaar’ zou een baan als scheidsrechter, gids of diplomaat typisch iets zijn voor de weegschaal. Omdat de weegschaal aandacht heeft voor zowel de grote lijn als de details. Hij weegt pro- en contra op evenwichtige wijze af. Loef is ‘technisch tekenaar’ geworden (zoals ‘voorspeld’ toen hij nog kind was).

Ieder mens wordt geconfronteerd met valkuilen. Als goede eigenschappen te sterk aanwezig zijn kan dit een slechte eigenschap blijken. Als een weegschaal een beslissing moet nemen, dan kan hij – als hij doorschiet – twijfelachtig of besluiteloos overkomen. Het is dus belangrijk (volgens www.leerwiki.nl) om de eigen valkuilen goed te (leren) kennen, zodat hierop tijdig kan worden ingespeeld. Als je je zwakke punten goed kent, dan sta je een stuk steviger in je schoenen.

In de rol van technisch analist wordt Loef vaak de vraag gesteld wat zijn visie is op toekomstige beurskoersen. Zijn visie wordt bepaald door de filosofie van de technische analyse. Dat wil zeggen, hij weet dat de beurskoers zijn ultieme scheidsrechter is. Als hij optreedt als gids optreedt voor onzekere beleggers, zelfstandig vermogensbeheerders, bankiers, financial planners, etc.  dan weet hij dat hij zich moet concentreren op datgene wat hij kan beheersen. Hij focust op de beurskoers en wel in het bijzonder op de richting van de beurskoers, de kracht van de richting van de beurskoers en … als er meerdere beurskoersen gevolgd moeten worden welke van de beurskoersen het sterkst of het zwaktst presteren. Verder heeft hij hier geen invloed op. En om al die bewegende beurskoersen te beheersen, moet hij een plan van aanpak hebben. Een methode die ervoor zorgt dat hij objectief kan oordelen wat de status is van de korte termijn trend, de lange termijn trend, hoe hij de korte termijn trend moet plaatsen in relatie tot de lange termijn trend en tevens het eindresultaat overziet van alle geldstromen waar beleggers naar kijken.

De methode stelt hem in staat om uit te leggen wanneer een bodem een bodem is en wanneer een top een top is. De methode geeft ook antwoord op de vraag wanneer er sprake is van een bodem- of topvormingsproces. En wat met respect voor de richting van de trend het meest logisch is om te doen. Waar ontstaan de koop- en verkoopmomenten. Wanneer Edward Loef kijkt het financieel nieuws zou volgen zou hij voortdurend twijfelen welk bericht bepalend zal zijn voor de toekomstig trend. Hij zou besluiteloos raken. Voor elk positief of negatief nieuwsfeit valt in meer of mindere mate wel iets te zeggen. Via een methode vindt hij de oplossing voor vele vraagstukken.

Dit verhaal krijg in de loop van dit weekend een vervolg gelet op een aantal belangrijke voorbereidende werkzaamheden waar u hopelijk binnenkort uw voordeel mee kunt doen. Een uitdaging is een karaktereigenschap die het tegenovergestelde is van iemands valkuil. De uitdaging van ‘besluiteloosheid’ (of uw eigen onzekerheid) is daadkracht. Weten wanneer u wat moet doen en hoeveel. Wordt vervolgd….

 

 

 

 

De 7,5% Nederlandse staatslening per 2023 gaat beter presteren dan de AEX-index (zie boven)

De AEX breekt een stop loss grens (…beperk verliezen)

 

 

 

 

DJ Stoxx 600 index breekt stop loss grend (beperk verliezen)