Wat kies ik?

De recente columns op deze website boezemen u misschien angst in of maken u onzeker wat u moet doen. Dat is niet nodig. In de eerste plaats ‘moet’ u niets. U hoeft niet te beleggen als hiervoor geen reden is. Maar heeft u wel redenen om te beleggen, dan zult u keuzes moeten maken. En dat is moeilijk want die keuzes worden in de eerste plaats ingegeven door uw persoonlijke doelstellingen, wensen en omstandigheden. Een goed financieel plan is daarom een eerste vereiste. Maar zo’n plan is geen statisch verhaal. Uw doelstellingen, wensen en omstandigheden kunnen tussentijds veranderen. De wereld om u heen verandert ook. Financiele planning is dan ook een proces. In feite dus een periodieke monitoring van veranderingen, waarbij u voortdurend de vraag moet stellen of u moet bijsturen of niet.

De financiele markten echter kennen u niet en trekken zich niets van uw situatie, mening en wensen aan. De financiele markten hebben hun eigen dynamiek en u heeft hier geen enkele invloed op. Het heeft dan ook weinig zin om zorgen te maken over allerlei problemen waarover de media berichten. Op het ene moment zijn het de bedrijfscijfers die mee- of tegenvallen, dan weer is het de uitslag van de verkiezingen of vervolgens gaat het weer over Griekenland, het Amerikaanse begrotingsravijn of de gevolgen van de gewijzigde kabinetsplannen. U heeft er allemaal geen enkele invloed op. Het overkomt u.

Hetzelfde geldt voor de technisch analist die zich bezig houdt met een studie van historisch marktgedrag door middel van koersgrafieken. Hij/zij kan en zal ongetwijfeld een visie hebben over hoe de toekomstige beurskoersen zich zullen gaan bewegen, maar het probleem is….die chartist heeft er geen enkele invloed op. De technisch analist kan slechts als toeschouwer kijken in welke richting de beurskoersen bewegen en signaleren welke beweging het snelst of het zwakst is in vergelijking met andere beurskoersen.

De richting van een trend kan worden bepaald door het proces van toppen en bodems te rangschikken. Twee hogere bodems en twee hogere toppen zijn illustratief voor een stijgende trend. Teken op ruitjespapier twee stappen omhoog, een stap omlaag, twee stappen omhoog, een stap omlaag en twee stappen omhoog en u ziet wat LOEF Technische Analyse bedoelt. Omgekeerd is er sprake van een dalende trend en bij gelijkblijvende toppen en gelijkblijvende bodems is de trend per saldo zijwaarts.

LOEF Technische Analyse herkent in de koersgrafiek van de 7,5% Nederland per 15 januari 2023 (staatslening) in de periode halverwege augustus t/m vorige week een zijwaartse trend (zie grafiek).

 

 

 

 

Aangezien verandering de enige constante is waar u en LOEF Technische Analyse nu en in de toekomst mee te maken krijgt en wij geen invloed hebben op de koersontwikkeling kunnen wij ons slechts aanpassen aan de verandering (als wij dat willen). In de grafiek van de 7,5% staatslening ziet u in 2012 een proces van hogere bodems via de stijgende gestippelde lijn en sinds juni een proces van lagere toppen via de dalende gestippelde lijn. In de afgelopen drie maanden hield vraag en aanbod elkaar in evenwicht en sinds een paar dagen is de beurskoers van de 7,5% staatslening ‘uitgebroken’ aan de bovenkant van het zijwaartse trendkanaal. De vraag naar de staatslening wordt sterker dan het aanbod.

De kleuren in de grafiek komen tot stand op basis van de beurskoers in relatie tot het 20-/120-daags koersgemiddelde (zie legenda)

 

 

 

 

De beurskoers van de 7,5% staatslening noteert boven het (rode) 120-daags gemiddelde, terwijl het (blauwe) 20-daags gemiddelde nog onder het 120-daags gemiddelde noteert. Hier is sprake van een overgangsfase en zo te zien sinds ruim een week van dalend (zie rode candles) richting stijgend. De trend wordt pas als ‘stijgend’ gekwalificeerd, zodra het 20-daags gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde sluit en de beurskoers boven het 120-daags gemiddelde noteert.

Het gebruik maken van criteria zoals hierboven omschreven helpt (hopelijk) om een idee te krijgen waar u zich bevindt in de cylus van een bodemproces, stijgingsfase, topvormingsproces en dalingsfase. Wanneer u vermogensgroei nastreeft, dan is het zaak om zich te concentreren op waarden die in een stijgende trend belanden en alles wat hier niet aan voldoet te mijden. Immers, wat niet voldoet aan het criterium ‘stijgende trend’ voegt geen waarde toe. Sterker nog, het drukt uw rendement. Het gaat er dus om dat u weet waar u zich op kunt focussen om de wind in de zeilen te houden.

Maar wat nu als niet alleen de 7,5% staatslening in een stijgende trend beweegt, maar ook de aandelenbeurs. Neem als voorbeeld de AEX-index die gisteren boven het 20-daags gemiddelde sloot, terwijl het 20-daags gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde noteert. U heeft dan een keuzeprobleem. U kunt uiteraard uw beleggingen spreiden (hetgeen in de regel verstandig is), maar hoe zwaar moet het belang van een obligatiebelegging en aandelenbelegging dan wegen. Moet de verhouding 50 : 50 zijn of is het beter de ene belegging (A) zwaarder te wegen dan de andere belegging (B).

Het antwoord op de laatste vraag wordt beantwoord door de wiskunde: we delen A door B.

 

 

 

 

De uitkomst van A/B is te zien in de roze lijn in de hierboven afgebeelde koersgrafiek. Hiervan zijn weer twee gemiddelden afgeleid (de groen/zwarte MACD). De MACD is een afkorting van Moving Average Convergence Divergence en deze indicator geeft via de recente positieve kruising van de groene boven de zwarte lijn aan dat de 7,5% staatslening sinds een paar dagen beter presteert dan de AEX-index.  We zien hier dus twee gemiddelden die ervoor zorgen dat wij in slow motion zien welke van de twee beleggingswaarden het sterktst presteert.

De actieve speculant/daghandelaar kan met deze informatie dagelijks beoordelen wat het ‘beste’ is. Het nadeel is dat hier (te) veel dynamiek in, hetgeen betekent dat dit alleen zinvol is voor het type belegger/trader die elke dag op de beurs actief wil zijn. Dat moet je maar willen. Sterker nog , dat moet ook maar kunnen! Dit is ‘topsport’.

Op weekbasis is een vergelijkbare aanpak mogelijk, waardoor er minder ruis ontstaat in de dynamiek. U krijgt een (veel) rustiger beeld van de onderliggende geldstromen en de betere trends. De grafiek op weekbasis van de 7,5% Nederland per 2023 vertoont op dit moment een stijgende trend die vorig jaar in april van start ging. Op weekbasis zien we de groen/zwarte MACD opwaarts kruisen, hetgeen aangeeft dat de staatslening zich sterker begint te ontwikkelen dan de AEX-index.

 

 

 

 

De recente absolute verbetering op dagbasis van de 7,5% Staatslening in combinatie met de relatieve verbetering ten opzichte van de AEX maakt het makkelijker om bepaalde keuzes te maken. Verder blijft alles relatief, want hoe u zelf omgaat met het fenomeen ‘verandering’ in uw leven….dat blijft een persoonlijke afweging. Voor elke type belegger – van (intraday) trader tot lange termijn belegger – kan LOEF Technische Analyse een antwoord formuleren hoe grip te houden op de dynamiek in de financiele markten.

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Dow-30 stocks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 index

 

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

 

Trendstatus Grondstoffenindices

 

 

 

 

 

 

Trendstatus valutaparen