Elliott Alert

Terwijl alle aandacht wordt in de wereld in de afgelopen 24 uur gevestigd werd op de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, vraagt LOEF Technische Analyse uw bijzondere aandacht voor een fenomeen waar geen president ter wereld macht over heeft: ‘de gulden snede’.

Over de ‘gulden snede’ en de relatie met de getallen uit de Fibonacci-reeks (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 etc.) kunt u op het internet genoeg interessante informatie terugvinden. De gulden snede zien wij terug in de natuur o.a. via de Fibonacci-spiraal in orkaan Sandy (zie illustratie). De Fibonacci-getallenreeks en ratio’s (1.618 en 0.618) zien we in de Dow Jones Industrial Average haar sporen nalaten.

Gulden Snede / Fibonacci-ratio’s in de Dow Jones index

 

 

 

 

De stijging vanaf de bodem (intraday low 12035,09) op 4 juni jl. naar de top (intraday high 13.661,87) op 5 oktober dit jaar nam 89 handelsdagen in beslag. De recente correctie vanaf de top corrigeert 38,2% van deze stijging, waardoor er in de afgelopen weken een bodem is gevormd op het 61,8% Fibonacci-retracement (= 13.040,44). Intraday werden bodems gezet op 13.039,86 (25 oktober), 13.040,17 (26 oktober) en 13.038,71 (5 november). Gedurende de stijgingsfase in de periode juni – oktober zijn er tijdelijke koerstoppen (draai/kantelpunten) gevormd rond de 13e, 21e, 34e en 55e handelsdag (zie grafiek hierboven). In dit kader is te berekenen op welke dag handelsdag nr. 144 valt (= huiswerkopdracht). In ieder geval is het een datum om in uw agendat te noteren als potentieel moment voor een belangrijke top of bodem.

De daling vanaf de top in de Dow Jones Industrial Average zou wel eens het begin kunnen zijn van een grotere correctie in ontwikkeling.

 

 

 

 

De stijgngsfase vanaf het dieptepunt in juni jl. is mogelijk een complete vijfde golf als onderdeel van een grotere Elliott Wave ‘vijf’structuur die in maart van 2009 van start is gegaan (zie onder).

Vanaf de start van de ‘bull’markt in 2009 kunnen drie stijgingsfasen worden onderscheiden onderbroken door twee correcties: het klassieke Elliott Wave patroon. Op de analyse valt overigens wel iets op te merken. Golf (4) in 2011 is onder de top van golf (1) uit 2010 tot stand gekomen, hetgeen in strijd is met de formele Elliott Wave gedragsregels. Desondanks is het heel BELANGRIJK(!) dat de stijgende steunlijn vanaf de bodem vorig jaar en bodems dit jaar niet neerwaarts wordt doorbroken. Als dat wel gebeurt, dan lijkt een grotere correctie voor de hand te liggen. Deze aanname wordt versterkt door extrapolatie van de cycli tussen de bodems van 2009, 2010 en 2011 wanneer deze wordt doorgetrokken. Het zou betekenen dat de neerwaartse krachten net zoals in 2010 en 2011 in de komende maanden de overhand gaan krijgen en de Dow Jones Index daardoor terugduwen naar (minimaal) de onderkant van het meerjarige stijgende trendkanaal. Deze redenatie krijgt verder gewicht doordat na de bodem van vorig jaar de toppen niet meer de bovenkant van het stijgende trendkanaal weten te bereiken, hetgeen duidt op verlies aan opwaarts momentum.

Met deze gedachtengang zou vaanf de top een maand geleden een dalende trend kunnen zijn gestart. Er is een structuur zichtbaar die potentieel wordt opgebouwd uit drie dalingsfasen onderbroken door twee herstelbewegingen. Deze structuur begint op minuutbasis en herhaalt zich op uurbasis, dagbasis, weekbasis etc. gelijk een ‘fractal’ (zoek op wat dit is). Hoe dan ook…vandaag is de 21e handelsdag naar de top in oktober en dus potentieel een ‘draaidag’. Deze draai levert dan een top op van golf (aangeduid met een ‘4’), waarna een nieuwe daling volgt, waarschijnlijk onder de neklijn van het (H)oofd(S)chouderpatroon dat zich in de afgelopen maanden in de grafiek op uurbasis manifesteert.

 

 

 

 

In die situatie mag de grafiek bij een daling onder de 13.000-puntengrens worden omgeklapt, hetgeen een koersdoel oplevert van 12.450 en na opleving daarna opnieuw lager.

 

 

 

 

Een opleving na een daling richting 12.450 zou kunnen worden aangemerkt als een poging om de dan gebroken stijgende steunlijn in de Dow Jones grafiek op logaritmische basis de spreekwoordelijke ‘Kiss Goodbye Trend’ te geven. Immers, een gigantische ‘rising wedge’ is sinds de top in 2011 zichtbaar, waaraan de technische analyse literatuur ‘bearish’ conclusies verbindt. Indien er sprake is van een volstrekt natuurlijke neerwaartse reactie op de stijgingsfase in de periode maart 2009 t/m oktober 2012 en de Dow Jones Index corrigeert 38,2% van de totale stijging, dan is een koersniveau rond 10.915 te verwachten in 2013. Dit is in het gebied waar de Dow Jones index in 2011 een volatiel bodemproces startte.

Een belangrijke technische vuistregel mag tot slot niet worden vergeten. De Dow Theorie vertelt ons dat een trend intact is, totdat het tegendeel wordt aangetoond. De lange termijn opgaande trend(lijn) is voor wat betreft de Dow Jones Industrial Average op dit moment nog altijd intact. LOEF Technische Analyse is van mening dat u de richting van de trend(s) moet respecteren. Fantaseren over hoe het toekomstig koersverloop (van de Dow Jones index) eruit kan gaan zien wordt ingegeven door kennis van verschillende benaderingstechnieken. Om die reden hanteert LOEF Technische Analyse bij voorkeur(!) een mechanisch handelssysteem om bij de les te blijven. In het besloten deel treft u overzichten aan van de actuele status van de trends inclusief koop-/verkoopsignalen op basis van technische gedragsregels.

Wilt u meer hierover weten…meld u aan voor een bezoek zaterdag a.s. op de 59e BELEGGEN SYMPOSIUM in De Bilt georganiseerd door HCC, zie link: http://www.hcc.nl/vereniging/evenement/het-59ste-hccbeleggen-symposium-succesvol-beleggen-een-kunst

De S&P 500 futures chart op uurbasis is bijgewerkt t/m 12:20 uur