Corio…vast goed en vast beter

Particulieren op zoek naar een woning lopen – zeker tegenwoordig – met het vergrootglas door het huis van hun dromen. Bedrijven zullen – zeker tegenwoordig – dit ook doen, want de keuze uit bedrijfspanden is enorm, maar het vinden van de juiste locatie speelt een belangrijke rol. Beleggers/speculanten/traders in de financiele markten doen iets vergelijkbaars, want niet alles blijkt het nagestreefde genot op te leveren.

LOEF Technische Analyse loopt met het vergrootglas dagelijks door de financiele markten en maakt trendoverzichten om het beleggers makkelijker te maken om de richting van de trends op de korte en lange termijn op het netvlies te krijgen en tegelijkertijd te tactische momenten tijdens het proces in de trends nader te duiden met ‘K’oop- en ‘V’erkoopsignalen. Spreiding van risico’s is daarbij aan te raden. Wederom wordt met het vergrootglas vervolgens bekeken waar de prioriteit gelegd kan of moet worden.

Trendstatus AEX op basis van slotkoersen 31 oktober 2012

 

 

 

 

 

 

 

De korte termijn (KT) trend wordt bepaald aan de hand van de notering van de beurskoers boven of onder het 20-daags gemiddelde. De lange termijn (LT) trend wordt vastgesteld op basis van de stand van het 20-daags gemiddelde ten opzichte van het 120-daags gemiddelde. Uit het trendoverzicht van 31 oktober 2012 blijkt o.a. dat de beurskoersen van ArcelorMittal en TNT Express gisteren onder hun 20-daags gemiddelden zijn gevallen. De ‘V’ in de kolom ‘RSV’ geeft aan dat het aandeel ArcelorMittal voor het eerst in 13 handelsdagen het signaal van ‘underperformance’ inluidt ten opzichte van de AEX als gevolg van de relatief forse daling in de afgelopen vijf handelsdagen (zie W/V-kolom t.o.v. AEX).

Een aantal aandelen bevindt zich in een korte en lange termijn stijgende trend en worden aangemerkt als ‘outperformers’ ten opzichte van de AEX. Dit zijn de aandelen Aegon en Air-France-KLM (die beiden relatief sterker worden), Boskalis Westminster, Corio (let op: ‘K’oop-signaal), Koninklijke DSM, Philips Electronics, Unibail en Unilever.

In de vorige publicatie werd aandacht besteed aan de vastgoedsector. Gisteren kruiste in het aandeel CORIO het 20-daags gemiddelde boven het 120-daags gemiddelde. De beurskoers noteert boven beide gemiddelden, dus is deze technische conditie reden voor een ‘K’oopsignalering. Het is een voorbeeld hoe met het vergrootglas in de hand gekeken kan worden naar het begin van een stijgende trend.

Het aandeel CORIO bevindt zich op basis van de klassieke technische analyse die met trendlijnen werkt nog in een dalende trend (zie grafiek onder).

 

 

 

 

De beurskoers van CORIO heeft na het dieptepunt twee hogere verdiepingen in de bodems gevormd, hetgeen een fundamentele constatering is voor het feit dat de vraag bereid is om op hogere koersen in te stappen. Omgekeerd liggen de plafonds tot nu steeds lager getuige het proces van lagere toppen. Een opwaartse uitbraak boven de meest recente twee koerstoppen is noodzakelijk om een stijgende trend te herkennen. In kwantitatieve zin wordt de klassieke technische analyse gerespecteerd, echter voor de signalering van kansen en bedreigingen maakt LOEF Technische Analyse gebruik van een kwantitatieve benadering om de status van trends vast te stellen (dus conform ‘vaste criteria’).

CORIO volgens de methode LOEF

 

 

 

 

Op basis van de combinatie beurskoers en de 20-/120-daags gemiddelden wordt een verbetering gesignaleerd. Let op … dit is een momentopname! (zie grafiek hierboven volgens de methode LOEF). Op weekbasis is de relatieve sterkte ten opzichte van de AEX-index verbeterd als gevolg van de positieve kruising in de MACD die van de (roze) relatieve sterktelijn wordt herleid. B

CORIO op weekbasis (+ relatieve sterkte versus AEX)

 

 

 

 

Voorspellen wat ‘vast goed’ is en ‘zeker slecht’ kan uit het trendoverzicht worden afgeleid. Maar ook wat relatief beter of slechter begint te presteren is een vraag die beantwoord MOET worden in een wereld die voortdurend (van richting) verandert. Zonder de krant te hebben gelezen of te hebben verdiept in de vooruitzichten in de onroerend goed sector geeft de markt klaarblijkelijk aan er weer meer vertrouwen in te krijgen. De kunst is om dit vroegtijdig te ontdekken, want tegen de tijd dat het vetgedrukte krantenkoppen bekend wordt dat ‘vastgoed’ de beste belegging blijkt is deze informatie al in de koersen verdisconteerd.

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 Sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

 

Trendstatus Dow-30

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus grondstoffenfutures

 

 

 

 

 

 

Trendstatus valutaparen

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT