Hoe nu verder?

Vermogensbeheerders verslaan graag de markt. Economen voorspellen graag de economie. Een kort verslag van een persoonlijke interpretatie van indrukken opgedaan tijdens The Watersite Convention vorige week voor en door financieel markstrategen, fondsmanagers en andere deskundigen in de beleggingswereld leest u hieronder:

Over technische analyse als beleggingsfilosofie is niet gesproken. Wel werd duidelijk dat alom het idee heeft postgevat dat er sprake is van een ‘new reality’ ten opzichte van begin deze eeuw. De S&P 500 index steeg in de periode tussen 1950 en 1999 met gemiddeld 9,4% per jaar bij een volatiliteit van 13,7%. In de periode 1999 t/m heden bedraagt het rendement gemiddeld 1,9% bij een toegenomen volatiliteit van 19,5%. Meer risico wordt niet extra beloond. Er is duidelijk een vurige wens naar minder beweeglijkheid en meer rendement. Uit onderzoek blijkt dat de minder volatiele aandelen bijvoorbeeld op de lange termijn beter presteren dan de beweeglijke(r) waarden.

Een aantal waandenkbeelden moeten worden bijgesteld. Zo zijn obligaties niet langer ‘veilig’, mede gelet op de historisch lage rentestanden. Aandelen kunnen over een periode van 10 jaar(!) bezien in waarde dalen. Liquiditeit is niet vanzelfsprekend (de markt kan stil vallen). Beleggers zijn door de financiele crisis bang geworden en zijn risico-avers geworden. De oplossing voor deze (voor sommigen) ontnuchterende ervaringen is ‘spreiding’ tussen de verschillende beleggingscategorieen, ‘spreiding’ binnen asset-classes zelf, sluit aan beleggingsmogelijkheden niets uit (beoordeel alle beleggingsvarianten) en tot slot de aanbeveling tot dynamisch beheer van de asset-allocatie!

Een conclusie van een grote asset manager luidde:

‘THINGS COULD GET MUCH BETTER, OR MUCH WORSE – BUT UNLIKELY TO STAY STEADY’

– einde samenvatting –

Deze conclusie wordt door de technisch analist van harte bevestigd, want ‘verandering is de enige constante’. De meeste technisch analisten richten zich op het bestuderen van historisch marktgedrag aan de hand van koersgrafieken om de meest waarschijnlijke toekomstige richting van de trends te voorspellen. Loef Technische Analyse heeft hier (vanzelfsprekend) niets op tegen, want de grafiek is een handig hulpmiddel bij het bepalen van kantelpunten tussen vraag en aanbod. Maar als iets na jarenlange ervaring wel gezegd en opgeschreven mag worden dat is het wel de belangrijke nuancering voor dat het er niet om gaat of dat de voorspelling wel/niet juist is, maar hoe u in het kader van een consistent beleid met de veranderingen op uw weg naar het bereiken van uw doelstellingen omgaat.

Hoe nu verder?

Een handelsplan is een eerste vereiste. In het plan is nagedacht over de verschillende scenario’s waar u op de korte termijn en op de lange termijn mee te maken krijgt. LOEF Technische Analyse heeft het dan NIET over de ontelbare fundamentele factoren die uw beleggingsresultaten in positieve of negatieve zin (kunnen) beinvloeden, maar wat het uiteindelijke zichtbare effect dit heeft in de ontwikkeling van de beurskoers(en). Immers, u heeft geen enkele controle over vliegtuigen die wolkenkrabbers invliegen, boekhouders die er met de bedrijfskas vandoor zijn gegaan, te vroeg uitgelekte bedrijfscijfers of CEO’s die plotseling door ziekteverlof worden getroffen, welke president er straks in het Witte Huis zal zetelen na de Amerikaanse verkiezingen en andere zaken waar u geen weet van heeft of had (tenzij u over voorkennis beschikt, maar dan nog!).

Wat u wel kunt doen is uzelf afvragen hoe omgaat met de richting van de beurskoersen. Als u gewend bent om te profiteren van stijgende trends, maak dan een selectie van beursgenoteerde waarden die aan dit criterium voldoen. Negeer de waarden die geen waarde toevoegen of zelfs in waarde dalen. Immers, u maakt als individu deel uit van een groter geheel. Aangezien de som der delen krachtiger is dan u en ik samen zullen we respect moeten tonen voor de optelsom van alle meningen van deelnemers die zich op de financiele markten met hun vermogen melden. En al die meningen komen tot uitdrukking in vraag en aanbod naar beursgenoteerde waarden met als uiteindelijk resultaat een beurskoers.

Conclusie: focus op de richting van de beurskoers, want de markt heeft altijd ‘gelijk’. Dat wil zeggen, de markt is op de lange termijn sterker dan u. Centrale Bankiers zijn soms (gezamenlijk) tijdelijk sterker, maar ook hier geldt het volgende principe:

‘You can fool all the people some of the time and some of the people all the time but cannot fool all the people all the time’ (citaat Abraham Lincoln).

Dit gezegd hebben pleit LOEF Technische Analyse nadrukkelijk om afstand te nemen van de waan van de (handels)dag en vooral te kijken naar de lange termijn (effecten van koop- en verkoopbeslissingen). Een trend wordt doorgaans niet gemaakt in een enkele dag, maar pas na verloop van tijd, nadat steeds meer mensen oog krijgen voor een specfieke ontwikkeling en niet willen achterblijven bij de groep. Dit kost tijd en vraagt dus om geduld. Het geduld gebruikt u idealiter om toe te slaan op specifieke momenten die zich in de markt voordoen. Kopen op momenten van zwakte tijdens een stijgende trend, verkopen op sterkte als de trend dalend is, tijdig signaleren wanneer u van tactiek moet veranderen. En ‘last, but not least’, signalering is een ding, ernaar handelen is iets heel anders. Het is niet eenvoudig.

PRESENTATIE BRASSCHAAT 30 oktober 2012

LOEF Technische Analyse zal op 30 oktober a.s. in Brasschaat ‘s-avonds tijdens een van de presentaties (georganiseerd door Gerard Jager van AdvanceBeleggen.nl) ingaan op de meest kansrijke asset-classes, regio’s, landen, sectoren, e.d. op basis van de methode LOEF. Wilt u de presentatie bijwonen, neemt u dan contact op met Gerard Jager, 065-2326782 of stuur een email naar mail@edwardloef.com o.v.v. aanmelding presentatie Brasschaat (en u ontvangt nader bericht).

In verband met diverse afspraken vandaag komen de trendoverzichten te vervallen. De update van vandaag verschijnt vanavond nabeurs Wall Street.