Een dynamische portefeuille…

In praktijk is het veel makkelijker om te schrijven over fundamentele argumenten waarom een beleggingswaarde zou moeten stijgen of dalen. U kunt op vele websites en in beleggingsbladen lezen waar de kansen en de bedreigingen liggen. Datzelfde geldt ook voor de beleggingsfilosofie van de technische analyse. Geef de chartist een koersgrafiek en hij/zij weet feilloos te duiden op welk moment er gekocht of verkocht moest worden. Achteraf wel te verstaan…

Het probleem is helaas dat er geen enkele techniek of beleggingsfilosofie bestaat die consistent waarde toevoegt. En als die er wel zou zijn, dan is het nog maar zeer de vraag of de toegepaste strategie of tactiek wel goed past bij het type gebruiker en/of de gehanteerde beleggingshorizon. En dan hebben we het nog niet over de wenselijke optimale omvang per ingenomen positie in een beleggingsportefeuille. In het algemeen(!) zou een beleggingsportefeuille immers ‘crash-proof’ moeten zijn. Dat vraagt om voldoende spreiding in non-gecorreleerde markten en instrumenten voor het geval alles in een keer in de financiele wereld helemaal mis gaat. Over de aanleiding voor de beurscrash van maandag 19 oktober 1987 en de oorzaken van beurskrach van 1929 en aansluitend de grote depressie wordt nog altijd flink gediscussieerd. En wie zich de flashcrash van 6 mei 2010 herinnert en recent zich verdiept heeft in de problemen bij Knight Capital Group (tickersymbool KCG) weet dat een belegger nooit voorzichtig genoeg kan zijn.

Of denk aan de situatie waarbij een beproefd winstgevend handelssysteem een periode ingaat van een reeks aaneengesloten verliezen (wat overigens niet ongebruikelijk is). Het overkomt de beste traders en de knapste koppen. In mei van dit jaar verscheen er een researchrapport over ‘trend-follower funds’. In het rapport – getiteld ‘The Algoritmic Arms Race’ – wordt aangegeven dat de hedgefundmanagers nu jagen naar ‘better data’, want ‘returns are shrinking’ (zie snapshot hieronder).

 

 

 

 

 

 

De grote bekende hedgefundhuizen (Winton, AHL en Bluetrend) die zich hebben gespecialiseerd in het zoeken naar trends in de beurskoersen hebben duidelijk moeite om nog rendement te maken (de laatste twee jaar). Trends ontstaan op het moment dat er duidelijk zicht ontstaat op een bepaalde beweging en er een positieve (of negatieve) feedbacklus ontstaat die ervoor zorgt dat de beweging wordt voorzien van nieuwe energie om de volgende impulsbeweging in te zetten. Momenteel is die duidelijkheid afwezig en worden er miljarden euro’s en dollars op een kunstmatige wijze in het financieel stelsel in stelling gebracht omdat wat in tientallen jaren aan excessen in de financiele wereld is opgebouwd nu weggewerkt moet worden. Het is gissen.

In een dynamische wereld vol onzekerheden vragen beleggers om een duidelijke visie. Een visie wel te verstaan die logisch is, objectief is te toetsen, eenvoudig te volgen en functioneel is. LOEF Technische Analyse heeft besloten om een dynamische modelportefeuille te publiceren op basis van de wekelijks gepubliceerde vijf ETF’s op asset-allocatieniveau, de trendfasen en diverse trendoverzichten die worden gepubliceerd in het besloten deel van de website.

 

 

 

 

 

 

 

De trendoverzichten en (relatieve) koop- en verkoopsignalen (gepubliceerd in het besloten deel van deze site) zijn gebaseerd op vorig gedefinieerde criteria. CONCLUSIE: goed beschouwd is er dus geen sprake van een (beurs)visie, maar van een vooropgesteld plan. Een plan waarin is nagedacht hoe de dynamiek in de beweeglijkheid van de beurskoersen kan worden gerangschikt overeenkomstig de technische aanname dat de geschiedenis zich herhaalt. Er dus een cyclus. En in die cyclus wilt u weten wanneer er sprake is van bodemvorming, een overgangsfase naar een stijgende trend, een stijgende trend, topvorming, een overgangsfase van topvorming naar de dalende fase tot het proces van bodemvorming weer is bereikt (en een nieuwe cyclus van start gaat). Bij elke fase hoort een bepaalde aanpak. Van opbouwen naar afbouwen van een portefeuille en binnen dit proces aandacht schenken aan de noodzakelijke risicospreiding door te letten op de richting van de trends en het maken van relatieve vergelijkingen. Immers, als blijkft dat aandelen en grondstoffenprijzen wereldwijd omhoog gaan, welke van deze twee beleggingscategorieen heeft dan de voorkeur? En als de keuze valt op aandelen, welke regio is (of liever gezegd ‘wordt’) favoriet?

Hieronder ziet u een overzicht van koersontwikkelingen in een drietal regio’s (Europa, Noord-Amerika en de Pacific). De grafieken betreffen koersdata alle omgerekend naar euro’s. Bovenin is het koersrendement dit jaar weergegeven, onderin de koersontwikkeling van de desbetreffende MSCI-index. De middelste twee grafieken zijn relatieve sterkte grafieken ten opzichte van de overige twee regio’s. Hieruit blijkft bijvoordeeld dat recent Europa recent beter begint te presteren dan de twee andere regio’s.

 

 

 

 

De dynamiek in de financiele markten is van dien aard, dat gedurende elk kalenderjaar de rendementen per asset-class of regio (of sector of aandeel etc. etc.) enorm verschillen. Zie hieronder een performance-overzicht in de periode 1991 t/m 2008.

 

 

 

 

 

Naar het oordeel van LOEF Technische Analyse is de enige realistische benadering van de dynamiek van de markt het (tijdig) signaleren van de veranderingen en criteria te formuleren die ons in staat stellen om 1) de (veranderingen in de) trend te herkennen en 2) prioriteiten te stellen in het maken van keuzes (wat is primair van belang en wat is secondair van belang). In dit kader kan tot slot worden opgemerkt dat het behoud en groei van het belegbaar vermogen begint met het minimaliseren van eventuele koersverliezen (dus risicobeheersing). Dit begint met het kunnen onderscheiden van ‘goede’ en ‘slechte’ trendmatige ontwikkelingen. Neem een kijkje in het besloten deel en/of meld u aan voor het webinar van aankomende maandag 3 september 2012 om 21:00 door een email te sturen naar mail@edwardloef.com

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Europese DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 index

 

 

 

 

Trendstatus grondstoffenprijzen

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT