Tegen de wind in…

Beurs optimistisch” meldt De Financiele Telegraaf vandaag. “Markt hoopt op maatregelen Centrale Banken“. De AEX steeg met 2,71 punten naar 332,35. Wat zijn de opwaartse kansen en wat zijn de neerwaartse risico’s? Het Financieele Dagblad schrijft vandaag over het feit dat de handel in Azie een Chinese groeivertraging vreest. Immers, de Shanghai Composite-index bereikte de laagste stand sinds februari 2009. Als u zich focust op de ‘fundamentals’ en niet alleen de hiervoor genoemde media raadpleegt, maar ook het zakenblad ‘The Economist’, dan zou het geen verbazing mogen wekken wanneer u een coverstory aantreft met als tekst “SCARES AHEAD FOR THE WORLD ECONOMY“. En eigenlijk zou er dan een ‘Special Survey’ gewijd moeten worden ‘on China’s economic role’.

In dit kader zijn drie ontwikkelingen interessant.

In de eerste plaats verscheen op 2 oktober 2004 – dus acht jaar geleden – een omslagartikel in The Economist waar de zorgen omtrent de wereldeconomie en in het bijzonder een special over de rol van de Chinese economie werd gepubliceerd. De chartist herinnert zich deze situatie, omdat destijds er ook zorgen waren omtrent de houdbaarheid van de economische groei. In september van 2004 daalde de Shanghai Composite net zoals nu naar een nieuw dieptepunt (zie grafiek).

Shanghai Composite vanaf 1996 op weekbasis

 

 

 

 

 

In de tweede plaats is de koersontwikkeling van de AEX opmerkelijk gelet op het volgende. Volgens The Economist van 2 oktober 2004 werden de zorgen omtrent de wereldeconomie ingegeven door de vraag hoelang het mogelijk was om de economische groei in de wereld in het hoge tempo van toen nog vol te houden. Volgens het Internationale Monetaire Fonds destijds stevende de economische groei in de wereld eind 2004 richting de 5%, hetgeen het hoogste groeipercentage was ‘in a generation’. Kom daar vandaag de dag maar eens om!

Des te opvallender is de opwaartse koersuitbraak van de AEX boven de dalende weerstandlijn die vanaf de top in 2007 getrokken kan worden langs de toppen van 2011 en eerder dit jaar (zie grafiek). De opwaartse uitbraak is te vergelijken met de opwaartse uitbraak van de dalende weerstandlijn die getekend kan worden vanaf de top in 2000 langs de toppen van van 2002 en 2004.

AEX vanaf 1996 op weekbasis

 

 

 

 

 

De boodschap van deze publicatie is dat het onvoorstelbaar misleidend kan zijn om beslissingen te baseren op de economische berichtgeving. In de beurskoersen worden immers verwachtingen die er in de markt leven verdisconteerd. Zij die pessimistisch zijn zullen bijvoorbeeld aandelenbeleggingen af bouwen en/of zelfs short durven gaan. Zij die positief zijn zullen juist aandelen kopen of zelfs hun long posities willen uitbreiden. Deze twee krachten ontmoeten elkaar op de beurs en waar consensus is over de waardering komt een prijs/beurskoers tot stand.

Uit het koersverloop van de AEX blijkt dat het optimisme per saldo overheerst (of dit terecht is of niet doet voor de chartist niet terzake). Een derde interessant fenomeen is een uitgelichte zinsnede in hetzelfde artikel vandaag in Het Financieele Dagblad: “Staalbedrijven in China laten hun voorraden oplopen, omdat ze hun producten moeilijker kunnen slijten”.

Interessant in het kader van de sombere berichtgeving is de recente koersontwikkeling van de DJ UBS Industrial Metals Index (zie onder)….

DJ-UBS Industrial Metals Index

 

 

 

 

De opwaartse koersuitbraak vorige week uit een (bullish) ‘falling wedge’ in combinatie met een positieve divergentie is in de technische analyse een kenmerkende verschijnsel voor het einde van een dalende trend. De recente opwaartse uitbraak van de index, waarin aluminium, zink, koper en nikkel zijn vertegenwoordigd, veronderstelt dat de economische berichtgeving naijlt. Beleggers daarentegen moeten vooruitkijken en handelen naar hun verwachtingen. De koersgrafieken duiden erop dat het vertrouwen onder beleggers/investeerders nu lijkt toe te nemen (om wat voor reden dan ook). Het is aan de technisch analist om aan de hand van trends en koerspatronen de richting en veranderingen in de beurskoers de denkrichting van de beleggers te signaleren en u hierover te informeren.

De markt heeft altijd gelijk (ook heeft zij ongelijk). Volledigheidshalve treft u hieronder de koersgrafiek aan van de S&P 500 Metals & Mining index. De technische conditie is mede gelet op het (H)oofd(S)chouderpatroon, de daling onder de neklijn en koersherstel met lage volumes zwak. Indien de beleggers voldoende vertrouwen terugkrijgen in de toekomstperspectieven dan zal een koersherstel boven de neklijn een minimum voorwaarde moeten zijn.

S&P 500 Metals & Mining index vanaf september 2008

 

 

 

 

 

Als u drie maanden geleden aan LOEF Technische Analyse had gevraagd om een voorspelling op welk niveau de AEX (en andere beursnoteringen) vandaag zou noteren, dan had u beslist niet het juiste antwoord gekregen. Voorspellen heeft ook weinig zin. De moraal van dit verhaal is dat de markt zich niets aantrekt van wat wij vinden of denken. Wij zijn allen een speelbal van de wind en het vraagt moed en goede argumenten om tegen de wind (lees: trend) in te gaan. Wij kunnen slechts de richting van de wind respecteren en onze zeilen op de boot aanpassen. Anders gezegd…monitor de richting en de kracht van de trends en probeer niet slimmer zijn dan de markt.

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

 

Trendstatus Commodities

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Valutaparen

 

 

 

 

 

 

 

 

DE MODELPORTEFEUILLE WORDT IN DE LOOP VAN DE DAG GEPUBLICEERD

EINDE BERICHT