Wel of geen aandelen?

Op 22 juni berichtte de financiele media dat Wall Street onderuit ging, omdat zakenbank Goldman Sachs een verkoopadvies had uitgebracht inzake de S&P 500 index. De S&P 500 index was op 21 juni gedaald van 1355,69 naar 1325,51. Vanaf het dieptepunt twee dagen later op 1309,28 is de S&P 500 index zigzaggend gestegen naar 1402,80 gisteren. “De tijd is voorbij om te denken aan verkoop van aandelen” zegt Dominic Rossi (het hoofd aandelen werelwijd) bij Fidelity. De strateeg is 18 maanden lang somber geweest, maar nu de doemscenario’s niet lijken uit te komen capituleert deze Chief Investment Officer. Hoewel er nog genoeg risico’s sluimeren, ziet Rossi vijf redenen om optimistischer te zijn over de aandelenmarkten: de rente daalt wereldwijd, overheden voeren een expansief monetair beleid, het dividendrendement op aandelen is hoger dan het rendement in de obligatiemarkten, belangrijke steunniveaus zijn niet doorbroken en het zijn niet de beta-aandelen die het herstel leiden (wat gelet op de problematiek in de wereld ‘juist’ zou zijn).

Vandaag meldt Het Financieele Dagblad op de voorpagina met grote letters:  “Aandelen negeren rode seinen” onder verwijzing naar optimisme omtrent het vangnet dat de Europese Centrale Bank onder de financiele markten lijkt te spannen. Beleggers verwachten dat de centrale bankiers zullen ingrijpen als dat nodig mocht zijn. Ondertussen is er nog geen enkel teken van herstel, integendeel zelfs. De indicatoren zouden wijzen op een aanhoudende economische malaise. Daarmee rijst de vraag of je als belegger nu wel of geen aandelen in portefeuille moet hebben.

Naar het oordeel van LOEF Technische Analyse heeft de markt altijd gelijk ook al heeft zij ongelijk. De Europese DJ Stoxx 600 Banks toont wellicht aan wat er momenteel schort aan de beursrally sinds begin juni. Er tekent zich een (H)oofd(S)chouderpatroon af als continuatiepatroon van de voorafgaande dalende trend vorig jaar. Dat betekent dat de risico’s van een nieuwe terugval naar nieuwe dieptepunten nog altijd voor de banksector een scenario is om rekening mee te houden.

DJ Stoxx 600 Banks vanaf 2011

 

 

 

 

In relatieve zin ten opzichte van de DJ Stoxx 600 index blijven de banken sterk onderpresteren

 

 

 

 

 

Het zal uds wel een kwestie van beleggingshorizon zijn op basis waarvan te zijner tijd zal blijken wie er gelijk heeft of krijgt. Maar iets lijkt er niet te kloppen in de financiele wereld…en dat is het hart van vele banken. Deze banken liggen nu aan de hartbewaking in een hospitaal dat in Frankfurt schijnt te liggen. Kijk naar de patient en luister naar de zaalarts en bepaal zelf wie uiteindelijk het laatste doorslaggevende oordeel geeft.

 

*** i.v.m. vakantieverlof verschijnen er geen trendoverzichten tot 20 augustus a.s. ***