Long, long bull technieken

Technical Analysis is ‘an art, not science’. Met deze opmerking wordt vandaag getracht iets zinnigs te zeggen over de voor- en nadelen van trendvolgende technieken. Volgens de definitie van een stijgende trend moet er sprake zijn van een proces van twee opeenvolgende hogere bodems en twee opeenvolgende hogere toppen. Bij een dalende trend geldt het omgekeerde. Met behulp van trendlijnen verbindt de chartist de toppen onderling en de bodems onderling met elkaar om een trend te herkennen. Trendvolgers zullen dan op basis van deze klassieke technische benadering uit de grafiek kunnen afleiden dat na 4 april dit jaar de trend ‘dalend’ is te kwalificeren en na 29 juni jl. weer als ‘stijgend’ is te beschouwen.

DJ Stoxx 600 index vanaf maart 2012

 

 

 

 

De trendvolgende belegger was uit aandelen gestapt bij de openingskoers op 5 april jl. (= 259,17) en had daardoor een koersdaling van -9,9% naar 233,48 op 4 juni weten te voorkomen.

De trendvolgende belegger mist echter altijd de toppen en bodems in de markt. Dat is een bewuste keuze (of na dit verhaal een ‘bewust’wording). Voordat de trend weer als ‘stijgend’ wordt aangemerkt, moet worden gewacht op de uitbraak op 29 juni jl. boven de vorige twee koerstoppen. Gekocht wordt bij opening op 2 juli (= 251,69). De trendvolgende belegger heeft daarmee 7,48 indexpuntjes gewonnen (zie blauw kader tussen 259,17 – 251,69). En dan is niet rekening gehouden met de kosten die verbonden zijn aan de transacties. Dit voorbeeld dat zich uitstrekt over een periode van enkele maanden illustreert waarom het zo ongelooflijk moeilijk is om de beurs te verslaan.

De gekleurde trendvolgende benadering van LOEF Technische Analyse komt tot uiting in de volgende grafiek:

 

 

 

 

Wat nu opvalt is dat de gekozen methodiek van een 20-daags en 120-daags koersgemiddelde ertoe leidt dat de negatieve kruising (op 16 mei jl.) en de positieve kruising (op 26 juli jl.) later dan de theorie ‘voorschrijft’ de trend als dalend of stijgend herkent.

DJ Stoxx 600 index met 10-/60-daags gemiddelden

 

 

 

 

De oplossing voor dit probleem wordt gevonden door de parameters van de koersgemiddelden te halveren naar een 10-daags (was 20) en 60-daags (was 120) koersgemiddelde. In dit geval (zie grafiek hierboven) komen de ‘crossings’ qua timing ‘op tijd’ overeenkomstig de klassieke technische analyse. Het probleem is echter dat geen enkele combinatie altijd ‘werkt’ zoals u hoopt of verwacht. KIES UW EIGEN COMBINATIE AFHANKELIJK VAN UW BELEGGINGSHORIZON.

Een oplossing voor het probleem wordt deels gevonden door gebruik te maken van glijdende stop loss grenzen. De groene trapsgewijze lijn in de koersgrafiek is alleen van belang voor hen die ‘long’-posities hebben. Eind maart/begin april werden deze risico-grenzen neerwaarts doorschreden, hetgeen kan worden opgevat als signaal om long posities te sluiten.

 

 

 

 

Omgekeerd geldt hetzelfde voor short posities (zie trapsgewijze paarse lijn in de grafiek hieronder).

 

 

 

 

Bij een slotkoers boven de stop loss short grens, zijn ‘short’-posities niet langer wenselijk. Dit impliciete ‘(buy)’-signaal is met het oog op de dalende trend wellicht prematuur en dus speculatief, vandaar dat de alerts als zodanig worden weergegeven in de grafiek. Verschillende alerts in de grafiek hebben enkel als functie om aanwijzingen te geven omtrent de actuele status van de trend(s). Op dit moment mag de Europese DJ Stoxx 60 index terugvallen naar het 120-daags gemiddelde zonder dat de recente hervatting van de bullmarkt weer ontkracht wordt.

Voor de AEX (zie onder) ligt de glijdende stop loss op basis van een 20-daags volatility nu op 319,80 (= marge van ruim 4%). Zie verder de eerste drie maanden van dit jaar hoe ervoor gezorgd kan worden om zo lang mogelijk van een stijgende trend te profiteren bij een beurskoers boven de glijdende stop loss. Idealiter valt de AEX na een test van hoogtepunt op 337 niet verder terug dan de laatste bodem rond 322 (en dus boven de stop loss grens).

AEX met glijdende (volatility-based) glijdende stop loss.

 

 

 

 

 

*** i.v.m. vakantieverlof vandaag geen updates ***