Geen woorden, maar daden festival

De ontwikkelingen in de afgelopen week overziende kan worden vastgesteld dat het beter is om geen woorden meer vuil te maken aan wat er zoal allemaal gaande is en wat ons allen bezig houdt. Begin vorige week bedacht iemand van de Europese Centrale Bank om de Europese noodfondsen EFSF en ESM een ‘bankenstatus’ te geven. In dat geval hoeven de politici geen goedkeuring te vragen van de nationale parlementen om honderden miljarden euro’s los te peuteren. Het Internationale Monetaire Fonds heeft volgens de inhoud van een ontslagbrief van een vertrekkend staflid van het IMF te weinig daadkracht getoond om de economische calamiteiten te bestrijden. Wat bleek? De Britse economie glijdt verder weg in een recessie, het vertrouwen van Duitse producenten zakt in, het IMF voorzag minder groei in China, Italie kreeg een nieuwe verlaging van de kredietwaardigheid aan zijn broek, Moody’s tracteerde de ‘veilige havens’ Nederland, Duitsland en Luxemburg een negatieve outlook, Griekenland dreigt uit de eurozone te stappen en in Spanje raakt de ene na de andere regio door z’n geld heen. De Italiaanse toezichthouder op de financiele markten Consob verhoogt de dijkbewaking met een verbod op ‘short selling van aandelen in banken en verzekeraars.

Iemand moet de leiding op zich nemen. Deze gedachte lijkt de ECB-president Draghi in z’n hoofd te hebben gehad toen hij in de loop van afgelopen donderdag zei ‘al het nodige’ te doen om de eurocrisis te bezweren. Terwijl de financiele markten hoop putten uit deze dreigende drie woorden komt het volgens verschillende mediabronnen nu aan op ‘actie’. Denk hierbij aan het opkopen van staatsleningen, miljardeninjecties voor de banken, een negatieve rente om geld bij de ECB te stallen, het versoepelen van de onderpandseisen en/of het laten draaien van de geldpersen. Of het zal helpen is onzeker, want de Bundesbank is tegen een bankstatus voor het ESM, staatsobligaties van zwakke landen zijn risicovol, renteverlagingen zijn niet altijd productief (in een deflatoire omgeving), het verkregen onderpand kan  weinig waardevol blijken en de kwantitatieve verruimingen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben tot dusver niet structureel geholpen.

Welkom op het festival ‘geen woorden, maar daden’. Draghi mag dan wel voldoende munitie hebben om de eurocrisis te bezweren en de financiele markten hopen weliswaar nu op een redding van de euro, de vraag is of hier geen sprake is van een Munchhausen by proxy-syndroom. Een sterk overdreven verhaal om zichzelf als ‘redder’ van de euro te positioneren, waarbij er straks een verhaal gaat dat hij onderweg op een afgevuurde kanonskogel uit de spreekwoordelijk bazooka gedwongen wordt om halverwege op een teruggeschoten kanonskogel zitting te nemen.

U kunt hier waarschijnlijk helemaal niets mee, dus lijkt het zinvol om te kijken wat de markt ervan vindt. De aandelenbeleggers wisten de drie woorden van Draghi wel te waarderen want donderdag en vrijdag gingen de aandelenkoersen over een breed front omhoog. De veilige havens (lees: staatspapier Duitsland, Nederland en V.S.) werden vaarwel gezegd. In relatieve zin verliest de Bund future het nu van de DAX…dus de Nederlandse aandelenbelegger ruikt weer kansen. LOEF Technische Analyse heeft een overzicht gemaakt (zie onder) van enkele wereldwijd bekende aandelen die thans in een stijgende trend bewegen en die sinds vorige week maand sterker neigen te presteren dan de AEX-index.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovengenoemde aandelen zijn bovengemiddeld interessant voor de bulls onder ons. In het besloten deel zal dit uit de trendoverzichten blijken

 

 

 

 

 

 

 

 

In het hierboven afgebeelde relatieve sterkte overzicht op weekbasis blijkt o.a. dat de grondstoffenindex een relatief koopsignaal afgeeft ten opzichte van de wereldwijd vastgoed. De grondstoffenindex beweegt in tegenstelling tot onroerend goed beleggingen en obligaties nog in een dalende trend. Global Real Estate geniet thans nog steeds binnen de asset allocatie de voorkeur gevolgd door (solide) staats- en bedrijfsleningen. De grondstoffenmarkten beginnen interessanter te worden ten opzichte van obligaties, alleen moet de trend nog opwaarts worden omgebogen. Ten opzichte van de goudprijs en aandelen presteren de grondstoffen sinds twee weken sterker. Wereldwijd blijven aandelenprestaties relatief nog achter ten opzichte van de andere vier assets.

Trendfase Asset Allocatie (instrumenten)

 

 

 

 

 

 

 

Uit het overzicht hierboven blijkt dat beleggers weer meer risico durven te nemen.

 

 

 

 

 

 

Nog niet alle aandelenindices hebben de stijgende trend te pakken. China zakt naar een dieptepunt dit jaar weg. India vertoont topvorming en Wall Street bevindt zich in een bodemproces.

 

 

 

 

 

 

Trendfasen sectoren Europa en V.S.

 

 

 

 

 

 

 

Trendfase commodities

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL-20

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50 index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DOW-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus Landenindices

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus sectoren Europa

 

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 sectoren

 

 

 

 

Trendstatus Commodities

 

 

 

 

 

 

Trendstatus LOEF TA Modelportefeuille

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT