Solidariteit ontbreekt

Technisch analisten, fundamenteel analisten en o.a. het Institute for New Economic Thinking (INET) denken voortdurend na over allerlei scenario’s elk vanuit hun eigen opvattingen en belangen. Dat laatste is soms politiek gestuurd. Denktank INET wordt gesteund door George Soros. Laatstgenoemde Amerikaanse superbelegger heeft op 4 juni jl. de Europese leiders gewaarschuwd dat deze een “three-month window” hebben om de euro te redden van de ondergang. Begin vorige maand zei hij ‘The eurozone may be in turmoil but the currency will survive’. Het INET is nu halverwege de “three-month window” en het gevoel onder de analisten bij INET werd gisteren als volgt samengevat: ‘Wij denken dat Europa slaapwandelt richting een catastrofe van onmetelijke proporties’.

De euro is alleen te redden met meer solidariteit, zo wordt beweerd. Die solidariteit is ver te zoeken. Lees voor deze conclusie dagelijks de media. Vanuit technisch opzicht is niet van belang wat er wordt gedacht of bedacht (behalve dan bij coverstories in toonaangevende opiniebladen vanuit contrair standpunt), maar juist hoe het denken zich vertaalt naar marktgedrag. Het marktgedrag komt tot uiting door vraag- en aanbod en die vinden elkaar in een deal op de beurs. Vraag en aanbod schudden elkaars handen en er is op dat moment consensus over wat de waardering zou moeten zijn vanuit beide zienswijzen en standpunten. Een focus op de beurskoers heeft daarom de voorkeur.

Een blik op de maandgrafiek van de euro (zie onder) wekt de indruk dat de markt deze maand bezig is om de euro de spreekwoordelijke nekslag te geven.

 

 

 

 

In het beste geval zien de valutamarkten in de komende weken/maanden nog iets van een pullbackpoging naar de (oranje) neklijn, maar het technisch patronenboek ‘voorspelt’ het omklappen van de afstand tussen het hoofd van de neklijn van de getoonde koersformatie. Aan die voorspelling moet een waarschijnlijkheidspercentage worden gekoppeld en die gaat bij een doorbraak met een foutmarge groter dan 3% al gauw volgens de technische analyse literatuur naar 80%. Met deze kennis van zaken betreden de financiele markten nu een periode waarin menig partij zich genoodzaakt zal zien zich vast te klampen aan een anderen. Een terugval naar de bodemniveaus van begin deze eeuw rond $ 0,85 wordt onder $ 1,18 volgens het TA-boekje een realistisch scenario. INET ziet dat klaarblijkelijk ook, maar anderen niet…die slaapwandelen nog (of dromen nog steeds).

De Amerikaanse Dow Jones Industrial Average (zie onder) vertoont een Elliott Wave golvenstructuur, waarbij een dalende derde golf waarschijnlijk is ingezet, zie hiervoor de illustratie van een ingezette dalende golf iii van golf (3). Derde golven zijn in de Elliott Wave Theorie doorgaans de meest dynamische en daardoor ook de meest tot de verbeelding sprekende beweging. Wanneer de boodschap van de golvenstructuur wordt vertaald naar wat wij vernemen om ons heen (eurocrisis in Europa, ‘fiscaal ravijn’ in de V.S. en het NOS-bericht ‘Veiligheidsraad ruziet over Syrie’), dan begrijpt u wel dat 2012 zeker in aanmerking komt voor ‘apocalyptische’ gebeurtenissen en momenten. Houd de steun in de Dow Jones Industrial Average op 12492 op het netvlies!

 

 

 

 

LOEF Technische Analyse hoopt u met de trendoverzichten in het besloten deel bij de arm te nemen wanneer het gaat om het bepalen van de actuele status van de trends in de beurskoersen, de veranderingen hierin en het relatieve krachtenveld onderling.

Trendstatus AEX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus AMX

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus BEL20

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Eurostoxx 50 index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DOW-30 aandelen

 

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus landenindices

 

 

 

 

 

 

 

Trendstatus DJ Stoxx 600 sectoren

 

 

 

 

 

 

Trendstatus S&P 500 index sectoren

 

 

 

Trendstatus Commodities

 

 

 

 

 

Trendstatus valutaparen

 

 

 

 

 

 

Trendstatus LOEF TA MODELPORTEFEUILLE

 

 

 

 

 

EINDE BERICHT